WWW.ABSTRACT.XLIBX.INFO
FREE ELECTRONIC LIBRARY - Abstract, dissertation, book
 
<< HOME
CONTACTSPages:     | 1 |   ...   | 24 | 25 ||

«MUSICOLOGICA OLOMUCENSIA VII Univerzita Palackého v Olomouci Olomouc 2005 The present volume was submitted to print on 6 April 2005. Dieser Band ...»

-- [ Page 26 ] --

Hirnerová, Nikola: Andrew Lloyd Webber jako představitel současného muzikálu (vedoucí Ivan Poledňák). Olomouc 1994, 40 stran + 18 stran příloh.

Hudcová, Milena: Dama, Dama – avantgardní soubor bicích nástrojů (vedoucí Ivan Poledňák). Olomouc 1994, 47 stran + 16 stran příloh.

Mísařová, Andrea: Moravská filharmonie za éry Jaromíra Nohejla (vedoucí Miroslav K.

Černý). Olomouc 1994, 27 stran + 69 stran příloh.

Slavíčková, Eva: Gustav Pivoňka v olomouckém hudebním životě (vedoucí Pavel Čotek).

Olomouc 1994, 57 stran + 20 stran příloh.

1995:

Adámková, Jana: Skladatelský portrét Jiřího Laburdy (vedoucí Pavel Čotek). Olomouc 1995, 82 stran + 11 stran příloh.

Fantová, Kateřina: Dvořákovo dílo v Olomouci v letech 1904–1945 – se zaměřením na provedení děl olomouckým „Žerotínem“, olomouckou operou, „Volným sdružením přátel moderní hudby“ a „Spolkem pro komorní hudbu“ (vedoucí Miroslav K. Černý).

Olomouc 1995, 56 stran + 3 strany příloh.

Gemsová, Adriana: Tomáš Hrachovina – portrét skladatele a dirigenta (vedoucí Jan Vičar).

Olomouc 1995, 35 stran + 17 stran příloh.

Hochmalová, Petra: České sekvence v chorální tradici Jednoty bratrské (vedoucí Stanislav Tesař). Olomouc 1995, 66 stran + 19 stran příloh.

Moravcová, Michaela: František Palacký a hudba (vedoucí Jan Vičar). Olomouc 1995, 51 stran + 3 strany příloh.

Václavíková, Jana: Druhý smyčcový kvartet D dur Vítězslava Nováka (vedoucí Mikuláš Bek).

Olomouc 1995, 40 stran + 2 strany příloh.

1996:

Bednáriková, Renata: K dramaturgii pořadů v České televizi – Ostravské studio (vedoucí Alena Burešová). Olomouc 1996, 63 stran + 51 stran příloh.

Gazdová, Blanka: Malá monografie o Ladislavu Danielovi (vedoucí Stanislav Běhal). Olomouc 1996, 46 stran + 18 stran příloh.

Glogar, Pavel: Osm preludií pro klavír Miloslava Kabeláče (vedoucí Pavel Čotek). Olomouc 1995, 45 stran + 32 stran příloh.

Pavličíková, Helena: Společenská a umělecká pozice českého folku před listopadem 1989 a bezprostředně po něm (vedoucí Ivan Poledňák). Olomouc 1996, 61 stran + 8 stran příloh.

Vařeková, Kateřina: Gregoriánský chorál v tradici Jednoty bratrské – zpěvy mešního propria (vedoucí Stanislav Tesař). Olomouc 1996, 75 stran + 10 stran příloh.

1997:

Drga, Jiří: Gregoriánský chorál v tradici Jednoty bratrské. Zpěvy mešního ordinaria (vedoucí Stanislav Tesař). Olomouc 1996, 68 stran.

Hrodek, Jan: K počátkům pražské konzervatoře (vedoucí Vladimír Tichý). Olomouc 1997, 64 stran + 4 strany příloh.

Klapetková, Jitka: České pěvecké sbory na turné v USA (vedoucí Alena Burešová). Olomuc 1997, 92 stran + 13 stran příloh.

Pachlová, Lenka: Opisovači chrámových rukopisných skladeb na Moravě 1750–1850 (vedoucí Jan Vičar). Olomouc 1996, 32 stran + 53 stran příloh.

Paličková, Marie: Operní a operetní představení brněnského Národního divadla v ostravském Národním domě v letech 1894–1907 (externí vedoucí Jiří Štefanides). Olomouc 1997, 66 stran + 29 stran příloh.

Voříšek, Martin: Nacionalismus a šovinismus v reflexích díla Richarda Wagnera českou hudební kritikou do roku 1885 (vedoucí Vladimír Hudec). Olomouc 1997, 54 stran.

Zácha, Radovan: Kodex MI 406 Státní vědecké knihovny v Olomouci jako pramen poznání středověké duchovní písně (vedoucí Stanislav Tesař). Olomouc 1997, 109 stran + 40 stran příloh.

Žůrková, Kateřina: Karel Jaromír Erben v tvorbě českých skladatelů (vedoucí Alena Burešová). Olomouc 1997, 75 stran + 44 stran příloh.

1998:

Crhová, Hana: Nástroje Josefa Růžičky a Rudolfa Briguly – Příspěvek k dějinám houslařství v opavském Slezsku (vedoucí Stanislav Tesař). Olomouc 1998, 94 stran + 55 fotografií.

Hattanová, Lucie: Hudební nástroje ve středověkých iluminovaných rukopisech gotické doby ve Státní vědecké knihovně v Olomouci (vedoucí Stanislav Tesař). Olomouc 1998, 62 stran.

Mikeš, Vítězslav: Reálné jazzové a folkové publikum v Olomouci. Sociologická sonda (vedoucí Lenka Křupková). Olomouc 1998, 58 stran + 101 stran příloh.

Motalová, Šárka: Konzervatoř P. J. Vejvanovského v Kroměříži (vedoucí Jiří Sehnal). Olomouc 1998, 67 stran + 45 stran příloh.

Petithanová, Lucie: Hornická svatoňovická kapela (vedoucí Vladimír Hudec). Olomouc 1998, 271 stran + 11 stran příloh.

1999:

Ferdová, Radana: Srovnání kantát Svatební košile Antonína Dvořáka a Vítězslava Nováka (vedoucí Miroslav K. Černý). Olomouc 1998, 82 stran.

Hořínková, Alena: Koncertní publikum Moravské filharmonie Olomouc – sociologická sonda (vedoucí Mikuláš Bek). Olomouc 1999, 67 stran + 80 stran příloh.

Kodedová, Markéta: V. Novák – Sonáta eroica (vedoucí Mikuláš Bek). Olomouc 1999, 75 stran + 3 strany příloh.

Kratochvíl, Matěj: Hudební dramaturgie českých filmů 80. a 90. let (vedoucí Ivan Poledňák). Olomouc 1999, 63 stran.

Kuchař, Martin: Sestavení programu pro katalogizaci a hledání podobnosti melodických incipitů jednohlasého zpěvu 15. a 16. století (vedoucí Stanislav Tesař). Olomouc 1999, 55 stran + 6 stran příloh.

Pszczolka, Jaroslav: Sondy do života a díla Štěpána Raka (vedoucí Vladimír Hudec).

Olomouc 1999, 65 stran + 74 stran příloh.

Stupka, Michal: Jarní romance – kantáta Zdeňka Fibicha (vedoucí Alena Burešová). Olomouc 1998, 67 stran + 7 stran příloh.

2000:

Bačuvčík, Radim: Pěvecký sbor Dvořák ve Zlíně (vedoucí Alena Burešová). Olomouc 2000, 83 stran + 75 stran příloh.

Muchová, Martina: Pramenná základna Wolkanovy monografie „Das deutsche Kirchenlied der Böhmischen Brüder“ a její komparace se Zahnovým katalogem „Die Melodien der deutschen evangelischen Kirchenlieder“ a Wackernagelovou „Bibliographie zur Geschichte des deutschen Kirchenliedes im 16. Jahrhundert“ (vedoucí Stanislav Tesař). Olomouc 2000, 152 stran včetně příloh.

Svobodová, Silvie: Kancionály sekty Habrovanských a jejich souvislost s bratrským a utrakvistickým repertoárem duchovních písní 2. poloviny 16. století (vedoucí Stanislav Tesař). Olomouc 2000, 172 stran + 32 stran příloh.

Wiesnerová, Markéta: Pramenná základna Konrádových Dějin posvátného zpěvu staročeského a Nejedlého Dějin husitského zpěvu (vedoucí Stanislav Tesař). Olomouc 2000, 191 stran včetně příloh.

2001:

Balášová, Iva: Využití folklóru v české klavírní elementaristice (vedoucí Alena Burešová).

Olomouc 2000, 48 stran textu + 84 stran příloh.

Berná, Lucie: Jazzové období Bohuslava Martinů (vedoucí Ivan Poledňák). Olomouc 2001, 113 stran textu + 38 stran příloh.

Čehovský, Petr: Jaromír Nohavica – fenomén českého folku osmdesátých a devadesátých let (vedoucí Ivan Poledňák). Olomouc 2001, 90 stran textu + 14 stran příloh.

Frýbortová, Barbora: Latinské jednohlasé písně Chrudimského graduálu z roku 1530 (vedoucí Stanislav Tesař). Olomouc 2001, 140 stran textu + příloha 1 CD-ROM.

Kaucká, Lucie: Profil života a díla Ilony Štěpánové-Kurzové (vedoucí Jan Vičar). Olomouc 2000, 78 stran textu + 27 stran příloh.

Kopecký, Jiří: Bilance bádání o díle Zdeňka Fibicha (vedoucí Vladimír Hudec). Olomouc 2000, 152 stran.

Srbková, Markéta: Písňová část Mladoboleslavského graduálu 1572 literátského bratrstva v Mladé Boleslavi (vedoucí Stanislav Tesař). Olomouc 2001, 124 stran textu + příloha 1 CD-ROM.

Stratilková, Martina: Josef Suk: Smyčcový kvartet B dur, op. 11 (vedoucí Mikuláš Bek).

Olomouc 2001, 122 stran textu + 45 stran příloh.

2002:

Kopecký, František: Vývojové kořeny současné tzv. „taneční hudby“ (vedoucí Ivan Poledňák). Olomouc 2002, 85 stran textu + příloha 1 CD-ROM.

Matlasová Tereza: Podkrkonošský symfonický orchestr (vedoucí Vladimír Hudec). Olomouc 2002, 73 stran textu + 33 stran příloh.

Pimková, Zuzana: Josef Suk: Fantazie pro housle a orchestr g moll op. 24 (vedoucí Mikuláš Bek). Olomouc 2002, 68 stran textu + 47 stran notových příloh.

Vočka, Petr: Analýza Sonáty Fis dur op. 53 Alexandra Nikolajeviče Skrjabina (vedoucí Lenka Křupková). Olomouc 2001, 100 stran.

2003:

Karlíková, Tereza: Analýza čtvrtého smyčcového kvartetu Iši Krejčího (vedoucí Lenka Křupková). Olomouc 2002, 76 stran textu + 13 stran notových příloh.

Lyko, Petr: Dechový orchestr mladých v Krnově (vedoucí Alena Burešová). Olomouc 2002, 101 stran textu + 55 stran příloh.

Brožová, Helena: Kruhy přátel hudby na Olomoucku, Šumpersku a Uničovsku a jejich organizátor Jan Morávek (vedoucí Jan Vičar). Olomouc 2003, 92 stran textu + 26 stran příloh.

Carrascová, Lucie: Festival komorní hudby Český Krumlov (1987–2002). Vedoucí Alena Burešová. Olomouc 2003, 94 stran textu + 55 stran příloh.

Hniková, Petra: Zuzana Navarová – fenomén české hudební scény a její působení ve skupině Nerez (vedoucí Ivan Poledňák). Olomouc 2003, 95 stran textu + 12 stran příloh.

Kramář, Václav: Profil Chicka Corey a jeho přínos do jazzové hudby (vedoucí Paul V.

Christiansen). Olomouc 2003, 99 stran textu + 47 stran příloh.

Horák, Václav: Analýza Smyčcového kvartetu c moll č. 1 op. 9 Karla Boleslava Jiráka (vedoucí Lenka Křupková). Olomouc 2003, 119 stran textu + 39 stran notových příloh.

Kopáčková, Eva: Ladislav Vycpálek: Smyčcový kvartet C dur, op. 3. Analýza a zvuková edice ve formátu MIDI (vedoucí Lenka Křupková). Olomouc 2003, 66 stran textu, 42 stran příloh, 1 CD-ROM.

Pražák, Štěpán: Pavel Bobek - Legenda české populární hudby (vedoucí Ivan Poledňák).

Olomouc 2003, 56 stran textu + 9 stran příloh.

Rampáčková, Dana: Známý neznámý - Ladislav Simon (vedoucí Ivan Poledňák). Olomouc 2003, 95 stran textu, 83 stran příloh, 1 CD-ROM.

2004:

Jirglová, Lucie: Atonální proud v české klavírní tvorbě 1918–1945 (vedoucí Marek Keprt).

Olomouc 2004, 73 stran textu + 7 stran příloh.

Komárková, Michaela: Nápěvný a textový repertoár kancionálu sekty Habrovanských z roku 1530 (vedoucí Stanislav Tesař). Olomouc 2004, 123 stran textu.

Kotasová, Jana: Analýza houslového koncertu g moll op. 26 Maxe Brucha (vedoucí Marek Keprt). Olomouc, 2004, 50 stran textu + 16 stran příloh.

Pavelková, Šárka: Festival mladých umělců Šumperské Preludium (vedoucí Alena Burešová).

Olomouc 2004, 76 stran textu + 24 stran příloh.

Rozkovcová, Radka: Adventní a vánoční duchovní písně českých pramenů 16. století (vedoucí Stanislav Tesař). Olomouc 2004, 176 stran textu + 6 stran příloh.

Teryngerová, Johana: Česká nová vlna (vedoucí Ivan Poledňák). Olomouc 2004, 70 stran textu +15 stran příloh.

II.

Master’s theses – Diplomarbeiten – Diplomové práce 1995:

Keferová, Jindřiška: Klavír v díle Pavla Vranického (vedoucí Miroslav K. Černý). Olomouc 1995, 75 stran + 37 stran příloh.

Křupková, Lenka: K hudebně dramatické struktuře opery Věc Makropulos Leoše Janáčka (vedoucí Mikuláš Bek). Olomouc 1995, 94 stran + 35 stran příloh.

1996:

Coufalová, Božena: Gregoriánský chorál v liturgické tradici utrakvistů – zpěvy propria missae (vedoucí Stanislav Tesař). Olomouc 1996, 105 stran + 13 stran příloh.

Nešporová, Šárka: Opereta Českého divadla v Olomouci v letech 1920–1944 (vedoucí Vladimír Hudec). Olomouc 1996, 185 stran + 80 stran příloh.

Slavíčková, Eva: Olomoucký dómský kůr a jeho hlavní představitelé (1872–1975) (vedoucí Pavel Čotek). Olomouc 1996, 124 stran + 19 stran příloh.

1997:

Adámková, Jana: Moravizmy v tvorbě Klementa Slavického (vedoucí Miroslav K. Černý).

Olomouc 1997, 117 stran + 4 strany příloh.

Fantová, Kateřina: Hudební život v Olomouci v letech 1939–1945 (vedoucí Vladimír Hudec).

Olomouc 1997, 255 stran + 72 stran příloh.

Gemsová, Adriana: Kolínský kancionál jako pramen poznání české duchovní písně 1. čtvrtiny

16. století (vedoucí Stanislav Tesař). Olomouc 1997, 181 stran.

Hirnerová, Nikola: Olomoucký Musikverein a jeho vliv na olomouckou hudební kulturu (vedoucí Vladimír Hudec). Olomouc 1997, 150 stran + 59 stran příloh.

Hochmalová, Petra: Latinské cantiones a jejich česká kontrafakta v pramenech 15. a 16.

století (vedoucí Stanislav Tesař). Olomouc 1997, 232 stran + 3 strany příloh.

Moravcová, Michaela: Církevní řády a hudba v české muzikologické literatuře (vedoucí Stanislav Tesař). Olomouc 1997, 254 stran + 26 stran příloh.

1998:

Bednáriková, Renata: Organologická analýza a ikonografie hudebních motivů na vybraných památkách plastiky a malby barokní doby v olomoucké diecézi (vedoucí Stanislav Tesař). Olomouc 1998, 147 stran.

Glogar, Pavel: Organizace tónových výšek, tektonická úloha kinetiky a instrumentace ve vybraných dílech Miloslava Kabeláče (vedoucí Vladimír Tichý). Olomouc 1997, 80 stran.

Hanzlík, Tomáš: Tomáš Norbert Koutník 1698–1775 (vedoucí Jiří Sehnal). Olomouc 1997, 89 stran + 35 stran příloh.

Pavličíková, Helena: Český folk – fenomén hudební i sociální (vedoucí Ivan Poledňák).

Olomouc 1998, 136 stran + 37 stran příloh.

1999:

Gazdová, Blanka: Klavírní tvorba Josefa Bohuslava Foerstera (vedoucí Miroslav K. Černý).

Olomouc 1999, 164 stran + 10 stran příloh.

Vařeková, Kateřina: Notace kancionálů Jednoty bratrské (vedoucí Stanislav Tesař). Olomouc 1999, 134 stran.

Voříšek, Martin: Český jazzový revivalismus (vedoucí Ivan Poledňák). Olomouc 1999, 164 stran + 15 stran příloh.

Zácha, Radovan: Kancionál literátského bratrstva v Havlíčkově Brodě. Příspěvek k problematice počešťování utrakvistické liturgie v 1. polovině 16. století (vedoucí Stanislav Tesař). Olomouc 1999, 234 stran + 32 stran příloh.

2000:

Hrodek, Jan: Nástin vývoje jazzu na Moravě (vedoucí Ivan Poledňák). Olomouc 2000, 161 stran + 9 stran příloh.

Petithanová, Lucie: Českoskalický graduál 1567. Příspěvek k poznání procesu počešťování utrakvistické liturgie (vedoucí Stanislav Tesař). Olomouc 2000, 220 stran + 13 stran příloh.

2001:

Hattanová, Lucie: Zpěvy staré Číny ve tvorbě českých skladatelů (vedoucí Alena Burešová). Olomouc 2001, 101 stran textu + 20 stran příloh.

Pachlová, Lenka: Postromantická symfonie v české hudbě do roku 1918 (vedoucí Miroslav K. Černý). Olomouc 2001, 73 stran textu + 19 stran příloh.

Paličková, Marie: Hudba v ostravském studiu Českého rozhlasu. K dějinám a dramaturgii hudebního vysílání a vybraných hudebních pořadů s důrazem na léta 1990–1999 (vedoucí Alena Burešová). Olomouc 2000, 137 stran textu + 44 stran příloh.

Žůrková, Kateřina: Reflexe druhé vídeňské školy pražskou a brněnskou publicistikou v letech 1918–1938 (vedoucí Václav Kučera). Olomouc 2000, 184 stran.

2002:

Kopecký, Jiří: Jaroslav Šeda a hudební život poválečného Československa (vedoucí Jan Vičar). Olomouc 2002, 127 stran textu + 38 stran příloh.

Kratochvíl, Matěj: Minimalismus a česká hudba (vedoucí Mikuláš Bek). Olomouc 2001, 89 stran.

Stupka, Michal: Fibichova Nevěsta mesinská (vedoucí Alena Burešová). Olomouc 2002, 137 stran.

2003:

Hořínková, Alena: Stanislav Regal a jeho význam pro operetní soubor Moravského divadla v Olomouci (vedoucí Vladimír Hudec). Olomouc 2002, 87 stran textu + CD-R formát MP3, 185 stran příloh.

Kodedová, Markéta: Atonální klavírní cykly Ervína Schulhoffa (vedoucí Mikuláš Bek).

Olomouc 2002, 94 stran textu + 6 stran příloh.

Mikeš, Vítězslav: Základní aspekty klavírní tvorby M. K. Čiurlionise (vedoucí Václav Kučera). Olomouc 2002, 97 stran textu + 23 stran příloh.

Pszczolka, Jaroslav: Vlivy Nové hudby a výtvarné inspirace v triptychu Patnáct listů podle Dürerovy Apokalypsy, Caprichos a Requiem Luboše Fišera (vedoucí Jan Vičar).

Olomouc 2002, 109 stran textu + 55 stran příloh.

Berná, Lucie: Třicet let Královéhradeckého dětského sboru Jitro (vedoucí Jan Vičar). Olomouc 2003, 119 stran textu + 121 stran příloh.

Kaucká, Lucie: Rudolfinum. K architektuře a akustice budovy v kontextu pražského koncertního provozu na přelomu 19. a 20. století (vedoucí Jan Vičar). Olomouc 2003, 138 stran textu včetně příloh.

Křemečková, Barbora: Činnost odbočky Svazu československých skladatelů v Ostravě v letech 1951–1969 (vedoucí Mikuláš Bek). Olomouc 2003, 104 stran textu + 34 stran příloh.

Stratilková, Martina: K estetickým a hudebně estetickým názorům Jaroslava Volka (vedoucí Jan Vičar). Olomouc 2003, 118 stran textu + 28 stran příloh.

Kuchař, Martin: Monografické zpracování Vodňanského kancionálu (vedoucí Stanislav Tesař). Olomouc 2003, 159 stran textu, 24 stran příloh, 1 CD-ROM.

Wiesnerová, Markéta: K hudebnímu životu v Opavě v letech 1918–1938 (vedoucí Vladimír Hudec). Olomouc 2003, 140 stran textu + 51 stran příloh.

2004:

Kopecký, František: Současná tzv. „taneční hudba“ – přehled historického vývoje v letech 1982 až 1990 (vedoucí Ivan Poledňák). Olomouc 2004, 98 stran textu, 2× CDROM.

Lyko, Petr: Jaroslav Volek – hudební kritik (vedoucí Jan Vičar). Olomouc 2004, 106 stran textu + 12 stran příloh.

ACTA UNIVERSITATIS PALACKIANAE OLOMUCENSIS

FAKULTAS PHILOSOPHICA PHILOSOPHICA – AESTHETICA 28 – 2005

LIST OF DISSERTATIONS AT THE DEPARTMENT

OF MUSICOLOGY OF THE PALACKÝ UNIVERSITY IN OLOMOUC

IN THE YEARS 1996–2003

VERZEICHNIS DER DISSERTATIONARBEITEN IM BEREICH DER

MUSIKWISSENSCHAFT DER PALACKÝ-UNIVERSITÄT

IN OLOMOUC IN JAHREN 1996–2003

SEZNAM DIZERTAČNÍCH PRACÍ OBHÁJENÝCH NA KATEDŘE

MUZIKOLOGIE FILOZOFICKÉ FAKULTY

UNIVERZITY PALACKÉHO V OLOMOUCI

V LETECH 1996–2003 1996:

Jurková, Zuzana: Česká etnomuzikologie (o českém poznání cizích hudebních kultur) (vedoucí Miroslav K. Černý). Olomouc 1996, 229 stran + 20 stran příloh.

1998:

Dohnalová, Lenka: Estetické modely evropské elektroakustické hudby a elektroakustická hudba v ČR (vedoucí Ivan Poledňák). Olomouc 1998, 164 stran + 9 stran příloh.

1999:

Slavíčková, Eva: Vojenská hudba v Olomouci v letech 1848–1918 na pozadí vývoje vojenské hudby v Rakousku v 19. století (vedoucí Jan Vičar). Olomouc 1999, 225 stran + 120 stran příloh.

2000:

Felgrová, Božena: Úpravy Mozrtových oper pro dechové harmonie v Čechách (vedoucí Jan Vičar). Olomouc 2000, 251 stran.

Křupková, Lenka: Komorní tvorba Vítězslava Nováka (vedoucí Vladimír Hudec). Olomouc 2000, 370 stran + 100 stran notových příloh.

2001:

Kozinová, Markéta: Mešní officia k českým zemským patronům ve středověkých rukopisech české provenience (vedoucí Jan Kouba). Olomouc 2000, 216 stran + 77 stran notových příloh.

2002:

Havelka, František: Pavel Blatný – představitel českého třetího proudu (vedoucí Ivan Poledňák). Olomouc 2001, 234 stran textu + 82 stran příloh.

Kozina, Jiří: Zpěvy alleluia mešních formulářů propria de tempore v pramenech české provenience od nejstarší doby do tridentské reformy (vedoucí Jan Kouba). Olomouc 2001, 234 stran textu + 13 stran příloh.

2004:

Adámková, Jana: Klement Slavický (vedoucí M. K. Černý). Olomouc 2004, 161 stran textu + 18 stran příloh.

Chaloupková, Helena: Multikulturalismus v populární hudbě (vedoucí Ivan Poledňák).

Olomouc 2004, 278 stran textu.Pages:     | 1 |   ...   | 24 | 25 ||


Similar works:

«EDUCATIONAL FUTURES: RETHINKING THEORY AND PRACTICE Diasporic Philosophy and Counter-Education Ilan Gur-Ze’ev (Author/Editor) SensePublishers DIASPORIC PHILOSOPHY AND COUNTER-EDUCATION EDUCATIONAL FUTURES RETHINKING THEORY AND PRACTICE Volume 48 Series Editors Michael A. Peters University of Illinois at Urbana-Champaign, USA Editorial Board Michael Apple, University of Wisconsin-Madison, USA Miriam David, Institute of Education, London University, UK Cushla Kapitzke, Queensland University of...»

«2015 Student Handbook & Code of Conduct TABLE OF CONTENTS SCHOOL INFORMATION 7 OUR SCHOOL 5 ACCREDITATION 5 ALL SAINTS CATHEDRAL SCHOOL MISSION, VISION, MOTTO, AND PHILOSOPHY. 6 ALL SAINTS CATHEDRAL SCHOOL PORTRAIT OF THE GRADUATE 7 SCHOOL ENVIRONMENT 8 GOVERNANCE AND LEADERSHIP 8 COMMUNICATIONS 9 ADMISSIONS, ENROLLMENT AND TUITION POLICIES 9 Admissions 9 enrollment 10 Health Forms 9 Tuition Policy...9 PRIVACY OF STUDENT EDUCATION RECORDS 11 THE SCHOOL YEAR AND HOURS 11 The School Day 11...»

«Das Verhältnis von Taktilität und Visualität in der Entwicklung zum fotografischen Sehen Überarbeitete Version der Dissertation von 1997 Inauguraldissertation zur Erlangung des Doktorgrades in Philosophie von Fabian Stech eingereicht im April 1996 am Fachbereich Philosophie und Sozialwissenschaften I an der Freien Universität Berlin Tag der Disputation, Berlin, den 06.01.1997 Erster Gutachter Professor Dr. Gunter Gebauer Zweiter Gutachter: Professor Dr. Dietmar Kamper Das Verhältnis von...»

«ABSTRACT Title of Dissertation: ULTRA-SMALL SCALE MECHANICAL PROPERTIES MEASUREMENT Michael Scott Gaither, Doctor of Philosophy, 2011 Dissertation Directed by: Isabel K. Lloyd Associate Professor Department of Materials Science and Engineering Robert F. Cook Group Leader, Nanomechanical Properties National Institute of Standards and Technology Adjunct Professor Department of Materials Science and Engineering In order for the microelectromechanical systems (MEMS) industry to continue to grow and...»

«Urban Sustainability and the Technopolitics of Order A DISSERTATION SUBMITTED TO THE FACULTY OF THE GRADUATE SCHOOL OF THE UNIVERSITY OF MINNESOTA BY Ivan Julius Bialostosky IN PARTIAL FULFILLMENT OF THE REQUIREMENTS FOR THE DEGREE OF DOCTOR OF PHILOSOPHY Vinay Gidwani May 2013 © Ivan Bialostosky 2013 Acknowledgements There are many people who made this dissertation possible. I want to thank my committee, Vinay Gidwani, Abdi Samatar, Helga Leitner and Michael Goldman for their consistent...»

«ABSTRACT Title of Dissertation: A QUASI-EXPERIMENTAL EVALUATION OF READING AND SPECIAL EDUCATION OUTCOMES FOR ENGLISH LANGUAGE LEARNERS IN INSTRUCTIONAL CONSULTATION TEAMS SCHOOLS Arlene E. Silva, Doctor of Philosophy, 2007 Directed by: Professor Sylvia Rosenfield Department of Counseling and Personnel Services University of Maryland, College Park The present quasi-experimental study used hierarchical linear modeling (HLM) to investigate whether the Instructional Consultation (IC) Team model...»

«DIPLOMARBEIT Titel der Diplomarbeit „Split-Brain – Sprachdefizite als Folge callosaler Diskonnektion“ Verfasserin Martina Bauer angestrebter akademischer Grad Magistra der Philosophie (Mag.phil.) Wien, im März 2011 Studienkennzahl lt. Studienblatt: A 328 Studienrichtung lt. Studienblatt: Sprachwissenschaft Betreuerin: Ao. Univ.-Prof. Dr. Chris Schaner-Wolles Eidesstattliche Erklärung Ich erkläre hiermit an Eides Statt, dass ich die vorliegende Arbeit selbstständig und ohne Benutzung...»

«THE INTERACTION BETWEEN STRATIFICATION, CIRCULATION, AND SEDIMENT TRANSPORT IN A PARTIALLY-MIXED ESTUARY A Dissertation Presented to The Faculty of the School of Marine Science The College of William and Mary In Partial Fulfillment Of the Requirements for the Degree of Doctor of Philosophy by Malcolm E. Scully APPROVAL SHEET This dissertation is submitted in partial fulfillment of the requirements for the degree of Doctor of Philosophy Malcolm E. Scully Approved, November 2005 Carl T....»

«DIPLOMARBEIT Titel der Diplomarbeit Labrang Nyingba Ein Stadtpalais in Lhasa, im Kontext der profanen Architektur Tibets Verfasserin Lisa Schuhmeister angestrebter akademischer Grad Magistra der Philosophie (Mag. Phil.) Wien, 2012 Studienkennzahl lt. Studienblatt: A 315 Studienrichtung lt. Studienblatt: Kunstgeschichte Betreuerin: Univ.-Prof. Dr. Deborah Klimburg-Salter Ich widme diese Arbeit André Alexander, für all seine Hinweise und seine Inspiration. Danksagung Allen voran möchte ich...»

«NEURAL COUPLING BETWEEN UPPER AND LOWER LIMBS DURING RECUMBENT STEPPING by Helen Jingi Huang A dissertation submitted in partial fulfillment of the requirements for the degree of Doctor of Philosophy (Biomedical Engineering) in The University of Michigan Doctoral Committee: Associate Professor Daniel P. Ferris, Chair Professor Arthur D. Kuo Associate Professor R. Brent Gillespie Assistant Professor Susan V. Brooks “A determined soul will do more with a rusty monkey wrench than a loafer will...»

«carl spaeter gmbh carl spaeter gmbh Spaeter Gruppe: Ausbildung duales Studium Carl Spaeter GmbH Personalabteilung Philosophenweg 17 47051 Duisburg Branche: Handel und Distribution Mitarbeiter: bundesweit ca. 1.700 Mitarbeiter Spaeter Duisburg: Willkommen SPAETER Duisburg. Wir handeln für Ihren Erfolg. SPAETER Duisburg und Hebels Stahlservice präsentieren sich vom 15. bis zum 18. März gemeinsam auf der Spaeter Bietigheim: Unternehmen CARL SPAETER GmbH CARL SPAETER GmbH. Höpfigheimer Straße...»

«Robust Multiscale Control-volume Methods for Reservoir Simulation PhD Thesis Andreas Sandvin Department of Mathematics University of Bergen January, 2012 Preface This dissertation is submitted as a partial fulfilment of the requirements for the degree Doctor of Philosophy (PhD) at the University of Bergen. The work has been conducted at the Centre for Integrated Petroleum Research (CIPR) in collaboration with the Department of Mathematics at the University of Bergen. The dissertation is...»

 
<<  HOME   |    CONTACTS
2016 www.abstract.xlibx.info - Free e-library - Abstract, dissertation, book

Materials of this site are available for review, all rights belong to their respective owners.
If you do not agree with the fact that your material is placed on this site, please, email us, we will within 1-2 business days delete him.