WWW.ABSTRACT.XLIBX.INFO
FREE ELECTRONIC LIBRARY - Abstract, dissertation, book
 
<< HOME
CONTACTSPages:     | 1 |   ...   | 32 | 33 || 35 | 36 |   ...   | 82 |

«Budapest, 1985 A Magyar Tudományos Akadémia Művészettörténeti Kutató Csoportjának kiadványa technikai szerkesztő: Beke László, Marosi ...»

-- [ Page 34 ] --

1913. 4. kép. BALOGH 1935. 48. kép. GOLDENBERG 1958. 107. PASCUMARICA 1969. 75. kép.

K a n d a l l ó. 1582. Lt. sz. VI. 1339-1345 (II/52. kép). Méretei: 173 x 160 139 x 25; belvilága 69 x 90. A virágdiszes mezők rovátkoltak. Felirata (feloldva a

ligatutákat):

–  –  –

(Bibliai igevers: Jakab 4. 6., I. Péter 5. 5.) Lelőhelye: a Wolphard-ház földszinti ebédlője (JAKAB Rajzok. II. 1888. V. tábla). Rajzok: Pákei Lajostól, Sebestyéntől (1963. Pl. 17).

Irodalom: JAKAB Rajzok. II. 1888. V. tábla. SZÁDECZKY L.: Kovacsóczy Farkas kancellár. Bp., 1891. 25. PÓSTA 1903. 32. sz. (ablaknak nevezi).

PÓSTA 1907. 13. kép. CSÁNYI 1913. 9. kép. BALOGH 1934. 142, 145 képpel.

BALOGH 1935. 21 (a virágdombormüvek rajza hasonló Parócsy Zsófia siremlékének virágtőves motivumához; valószinüleg egy mester müvei), 49. kép. BALOGH 1940. 345 képpel. BALOGH 1940/II. 4. kép. VÁSÁRHELYI 1942. 67.

GOLDENBERG 1958. 104-107. SEBESTYÉN 1963. Pl. 17. BALOGH J.:

A müvészet Mátyás király udvarában. Bp., 1966. II. 569. b. kép. Muzeul Cluj.

1967. 57. kép. PASCU-MARICA 1969. 72. kép.

125 B o l t o z a t z á r ó - k ő levéldisszel és a Wolphard-cimerrel. Lt. sz. VI. 1546 (II/59. kép). Méretei: 42 x 43 x 9. Lelőhelye: a Wolphard-ház emeleti vestibulumában a boltozat záróköve. Erről Pákei Lajos rajza: B a l o g h 1944. 12. kép. – (II/20. kép) Irodalom: SÁNDOR 1913/II. 58 (a Wolphard ház első boltives szobájából).

B o l t o z a t t a r t ó g y á m k ő levéldisszel, üres cimerpajzzsal. Lt. sz. 1541 158 (II/60. kép). Méretei: 21 x 19 x 23. Lelőhelye: Wolphard-Kakas-ház.

126 B o l t o z a t t a r t ó s a r o k g y á m k ő levéldisszel. Lt. sz. VI. 1538 (II/62.

kép). Mérete: 20 x 19 x 15-19. Lelőhelye: Wolphard-Kakas-ház.

Kakas István épitkezéseinek a maradványai 144, 152 A j t ó. 1590. Lt. sz. VI. 1547 (II/70 és IV/24. kép). Méretei: 230 x 162 x 33-35;

belvilága 176 x 90; keret szélesség: 32. Festett feliratok. A párkány felső szélén:

–  –  –

B o l t o z a t t a r t ó g y á m k ő zodiakus jelképpel: Vizöntő. Lt. sz. VI. 1544.

Méretei: 26 x 18 x 5-20. A dombormü mezeje rovátkolt. Lelőhely: a WolphardKakas-ház földszinti udvari terme, az un. zodiakus szoba.

B o l t o z a t t a r t ó g y á m k ő zodiakus jelképpel: Nyilas. Lt. sz. VI. 1543 155 (II/74. kép). Mérete: 26 x 24 x 6 - 22. A dombormü mezeje rovátkolt.

Lelőhelye:

Wolphard-Kakas-ház földszinti udvari terme, un. zodiakus szoba.

B o l t o z a t t a r t ó g y á m k ő dombormüve: dudát fuvó gyermek. Lt. sz. VI.

159 1545 (II/71. kép). Méretei: 37 x 30 x 6-26. A dombormü mezeje rovátkolt.

Lelőhelye: Wolphard-Kakas-ház, lépcsőház.

Irodalom (a három gyámkőhöz): BALOGH 1935. 53, 55. kép. PASCU-MARICA 1969. 78-79. kép.

–  –  –

A j t ó. A párkány frizén sárkányon lovagló puttók. 1560-as évek. Lt. sz.

67-71 1555 (II/18-21. kép). Méretei: 212 x 168 x 18-22; belvilága 171 x 87; ajtófél szélesség 28; pilaszter szélesség 14.5. Cimerpajzsban E B monogram. A friz és a 75 cimerpajzs mezeje helyenként rovátkolt. Lelőhelye Frank-Kiss-ház. Rajza Pákei Lajostól (IV/11. kép ), Rados tanitványaitól (1942. 21/1), Sebestyéntől (1963, Pl. 23).

Irodalom: PÓSTA 1903. 21. sz. BALOGH 1934. 139. 144 képpel. SEBESTYÉN 1963. Pl. 23. Muzeul Cluj 1967. 48., 55. kép. BALOGH 1973. 360. kép.

A j t ó, melyet kandelláber alaku féloszlopok kereteinek. 1569. Lt. sz. 1556.

(II/24. kép). Mérete: 208 x 170 x 19-26; belvilág 166.5 x 90; keretszélesség 28.

A cimerpajzsban E B monogram. A féloszlopok felett kiugró párkányon festett évszám: 1569. Rajza Pákei Lajostól (IV/12. kép), Rados tanitványaitól (1942. 21/2), Sebestyéntől (1963. Pl. 24).

Irodalom: PÓSTA 1903. 22. sz. BALOGH 1934. 144. SEBESTYÉN 1963. Pl.

24. Muzeul Cluj 1967. 48. PASCU-MARICA 1969. 76.

P57

1. A j t ó f é l f é l o s z l o p p a l, korinthusi fejezettel. 1560-as évek. Lt. sz.

VI. 1557. Mérete: 138 x 25 x 18.5-27. Rajza Pákei Lajostól (II/23. kép), az alább következő töredékkel együtt: 3. ajtófél, friz, párkány, csavart oszlop (Nb.

a rajzon az utolsó darab nem XVI. századi). Pákei előkészitő vázlatrajzán (unit.

ltár.) igy jelöli meg lelőhelyét: „Bogner Emericus Gyergyai-ház. – a filegóriából.

- Muz. 35. sz.” Tehát azonos lenne Pósta katalógusában 35. számmal jelölt „ablak”-kal (PÓSTA 1903. 35. sz. RADOS 1942. 29/1).

2. A j t ó f é l f é l o s z l o p p a l, korinthusi fejezettel, amely hasonló, de nem azonos az előbbivel. 1560-as évek. Lt. sz. - Mérete: 138 x 26 x 27.5. Lelőhelye nyilván azonos az előbbivel. A Muzeumban, a kiállitásban a kettőt a hozzájuk nem tartozó dór friz kapcsolja össze.

3. A j t ó f é l f é l o s z l o p p a l, korinthusi fejezettel, mely hasonló az előbbihez (Lt. sz. 1557. számuhoz), abacusa azonban eltérő: nem sima, hanem rozettával diszitett. 1560-as évek. Lt. sz. VI. 1686. Mérete: 188 x 25 x 24; a féloszlop fejezetének magassága 27. Lelőhelye nyilván azonos aa előbbiekkel.

Rajza Pákei Lajostól ugyanazon a rajzlapon, mint a Lt. sz. 1557 (II/23. kép).

A Muzeumban a Bogner monogramos csavart oszloppal együtt kiállitva, felettük a következőkben leirt levélsoros frizzel (Pósta 1903. 37. „ablak”. Rados 1942.

27/2). - Megjegyzendő további, hogy Bonchidán dr. Bod Péter orvos egykori 70 gyüjteményében van egy a j t ó f é l - t ö r e d é k (II/22. kép), melyet hasonlóképpen korinthusi fejezetü féloszlop diszit (80 x 38 x 26). Nagyon valószinü, hogy ez is a Bogner-házból került elő.

Friz levélsorral, két szélén rozettával. Lt. sz. – Mérete: 22. 5 x 145 x 23;

belvilága a két rozetta között 104. 1560-as évek. Lelőhelye azonos az előbbiekkel.

Pákei rajzán ugyanazon a lapon látható, mint a Lt. sz. VI. 1557. és VI. 1686 72 (II/23. kép).- Megjegyzendő, hogy Pákei ugyanerre a rajzlapra egy párkányt is rajzolt, mely levélsorral, tojássorral és fogsorral diszitett. A Muzeumban viszont a friz felett egyszerü fogsoros párkány látható (16 x 163 x 29), amely nem tartozik hozzá.

A 3. ajtófél, a levélsorral diszitett friz és a Bogner monogramos oszlop 1971 óta a kvári Muzeum letéte a bukaresti Muzeul de Arta-ban.

G y á m k ő levéldisszel, a cimerpajzsban E B monogrammal és évszámmal:

79 1568. Lt. sz. VI. 1549 (II/26. kép). Mérete: 20 x 19 x 28. A cimerpajzs rovátkolt.

K a n d a l l ó rozettasoros kereteléssel. Lt. sz. 1548. (II/25. kép). Mérete:

97 x 156 x 24; belvilága: 55 x 80; keret szélesség: 26. A keret belső felén kifurt yukak. Lelőhelye a leltár szerint tévesen Wolphard-Kakas-ház. Rajza Pákei Lajostól ugyanazon a rajzlapon, mint a fentebb emlitett féloszlopokkal diszitett ajtófelek a Frank-Kiss-házból. Stilusa is ezekhez kapcsolódik. Tehát az igazi lelőhelye valószinüleg a Frank-Kiss-ház. Rajza Pakeitől, Rados tanitványaitól (1942. 27/1). A rozettasoros motivum eredetére nézve 1. az 1574-ből való Minch ajtó hasonló diszéről irott megjegyzést: Ars Hungarica 1975. 272.

Irodalom: POSTA 1903. 38. sz. CSÁNYI 20., 10. kép. BALOGH 1935.

20-21., 47. kép. SEBESTYÉN 1963. fig. 32. Muzeul Cluj 1967.49-50.

PASCU-MARICA 1969. 73. kép.

Az eddig ismertetett darabok (2 ajtó, 3 ajtófél, friz, gyámkő, kandalló) ugyanabból az épitési periódusból, azaz az 1560-as évekből származnak, kettő közülük évszámos: 1568, 1569. Stilus tekintetében közel állnak Petrus Minch P57 Fő-téri házából származó 1574-es rozetta keretelésü ajtóhoz (befalazva az egykori 123 Pákei villa előszobájában – IV/21. kép).

O s z l o p, csavarosan futó kannelurákkal. XVI. sz. vége – XVII. eleje.

Lt. sz. -. Méretei: 138 magas; kerülete 68; oszlopfő 24 x 28; cimerpajzs 26 x 23 A cimerpajzsban E B monogram. Kerek oszlop lévén, telhetőleg több más oszloppal együtt az udvari tornác iveit tarthatta. Lelőhelye: vagy a Bogner ház (FrankKiss ház), vagy a Wolphard-Kakas-Bogner ház. Rajza Pákei Lajostól ugyanazon a 72 rajzlapon (II/23. kép), mint a fenti ajtófelek.

Irodalom: SÁNDOR 1913/II. 69-70, képpel. RADOS 1942. 27/2.

F r i z triglyphes tagolással és rozettákkal. XVI. század vége. Lt. sz. - Méretei:

32 x 152 x 11. 5. (II/83. kép). Cimerpajzsban E B betük (de nem összefonottan, mint a fentiek). Lelőhelye: vagy a Bogner ház (a Frank-Kiss ház), vagy a Wolphard-KakasBogner ház.

Ez a gyakran előforduló friz-tipus végső fokon antik eredetü. (II Taccuino Senese di Giuliano da San Gallo. Pubbl. da R. Falb. Siena, 1902. fol. 14). Antik hatásra lett gyakori az olasz XVI. századi épitészetben és olasz közvetitéssel jutott el Erdélybe Az utóbbi két datab (oszlop, dór friz) későbbi épitési periódusból származik.

A P ü s p ö k y h á z m a r a d v á n y a i (Fő-tér 20. /21/. sz.) 100 K a p u felső része. 1571. Lt. sz. VI. 1681 (II/38. kép). Mérete: 233 x 420 x 31; belvilág 152 x 290; ajtófél szélesség 29.5. A cimerpajzsban B P monogram.

99 Felette kerek medaillonban három egybekapcsolt ruhátlan alak (II/36. kép).

A friz felirata:

COMMORANDI NATVRA (balra) DIVERSORIVM NOBIS (jobbra) NON HABITANDI DEDIT ANNO SALVTIS 1 5 • 7 1.

A két kapufél lábazata Kolozson, Hankó Veres Károly egykori háza előtt, mint virágtartó (Kelemen Lajos közlése 1346. ápr. 5.). A teljes kapu rajza Pákei 100 Lajostól (II/38. kép).

A kapuzat dombormüvének témája (három egymásba kapcsolódó ruhátlan alak) középkori eredetü. Előfordul egy XIV. századi zárókövön, mely Nagold-ból származik (Baum, J.: Deutsche Bildwerke des 10. bis 18. Jahrhunderts. Stuttgart-Berlin, 1917. S. 104, Nr. 52. – Kataloge der Kgl. Altertümersammlungen in Stuttgart. Bd. III). Baum Trinitas jelképnek tekinti más hasonló jelképekkel együtt. Ez az ábrázolás Kolozsvárt 1571-ben feltünő jelenség, feltehetőleg a ház épittetőjének tudatos bizonyságtétele a Szentháromságról.

Irodalom: CSÁNYI 1913. 11. kép (a medaillón dombormü Szicilia cimerére emlékeztet). BALOGH 1934. 145. 1935. 23. RADOS 1942. 26; BALOGH 1944.

11. Muzeul Cluj. 1967. 50. kép. PASCU-MARICA 1967. 77-78., 89. kép.

A b l a k keresztosztással és dór frizzel. 1570-es évek vége. Lt. sz. 1682.

102 (II/39. kép). Mérete 818 x 197 x 12; belvilág: 160 x 129; keret szélesség 25.

A cimerpajzsban B P monogram. - Rajza: RADOS 1942. 28/2.

A b l a k keresztosztással, dór frizzel. 1570-es évek vége. Lt. sz. VI. 1683.

Mérete: 211 x 196 x 17; belvilág 160 x 129; keretszélesség 25. - Rajza: R a d o s 1942. 29/2.

A b l a k keresztosztással, dór frizzel. 1570-es évek vége. Lt. sz. VI. 1684.

Mérete: 212 x 200 x 16.5; belvilág 160 x 128. A könyöklő párkány méretei 15 x 173 x 25.

A ház teljes homlokzata Sárdy István festménye és a maradványok alapján igy rekonstruálható: baloldalt A kapu, felette egy ablak, A másik két ablak az emeleten egymás mellett jobbra, ezek nyilván ugyanabból a nagy szobából nyiltak.

A j t ó egyszerüen profilált kereteléssel, párkánya közepén konzol-szerü disszel.

Lt. sz. - Mérete: 228 x 173 x 18-12; belvilág 184 x 106. 5. Rajza Pákei Lajostól:

B a l o g h 1944. 29. d. kép. Lelőhelye: Püspöky ház, Fő-tér 20. sz.

A j t ó triglyphes tagolásu tiszta dór frizzel, fogsoros párkánnyal. Lt. sz. II/40. és IV/8. kép). Mérete: 207 x 142. 5 - 149 x 25. 2; belvilág: 183 x 90.

Rajza Pákei Lajostól (BALOGH 1944. 19. kép).

Irodalom: B a l o g h 1934. 138 képpel. 1944. 11., 19. kép.

B a l u s z t e r a l a k u f é l o s z l o p, elülső része lefaragott.

Lt. sz. -. Mérete: 122 x 27. 5 x 15. (A kiállitás VIII. termében.) 97 B a l u s z t e r a l a k u f é l o s z l o p. Lt. sz. - (II/37. kép).

Méretei:

123 x 25 x 27. (A kiállitás VII. termében.) B a l u s z t e r a l a k u f é l o s z l o p. Lt. sz. - Métetei: 122 x 28 x 16. (A kiállitás VII. termében.) B a l u s z t e r - o r s ó m a r a d v á n y a, sima felülettel. Lt. sz. – Méretet: 47 magas; 17. 5 az átmérő fent, kb. 25 az átmérő lent.

B a l u s z t e r - o r s ó m a r a d v á n y a pikkelyes disszel. Lt. sz. – Métetei:

62 x 15. Irodalom: GERECZE 1906. 436.

Valamennyi baluszter féloszlop és baluszter maradvány lelőhelye: Püspöky ház.

Pákei Lajos rajzán (BALOGH 1944. 20. kép) négyféle baluszter oszlop látható:

98 sima törzsü (IV/7. kép), pikkelyes törzsü (ezek a Muzeumban), levéldiszes törzsü 82 (az egykori Pákei villa keltjében - IV/46. kép) és egy rokoko-oszlop. Pákei ezeket mint ablakfülkét osztó, illetve ablakot keretelő balusztereket alkalmazta rekonstrukciós rajzán. Kérdés azonban, hogy ez a rekonstrukció mennyire hiteles?

A Sárdy-féle festményen látható homlokzat ilyen rekonstrukciót nem valószinüsit, nem is lehet effélét sehol sem látni Erdélyben. Sokkal inkább lehetne arra gondolni, hogy ezek a baluszter-oszlopok az udvari tornác maradványai, szabatosan a szélső keretelő tagok.

–  –  –

A j t ó egyszerü tagolással, fogsoros párkánnyal. Lt. sz. I. N. 8015. Mérete:

216 x 153 x 20; belvilág 178 x 85. A cimerpajzsban M monogram. - Ez a monogram megegyezik Petrus Minch házából származó 1573-as it az 1574-es ajtó monogramjával (az utóbbi befalazva az egykori Pákei villa előszobájában). Rajza Pákei 85 Lajostól (IV/6. kép), téves proveniencia - megjelöléssel (Basta ház).Pages:     | 1 |   ...   | 32 | 33 || 35 | 36 |   ...   | 82 |


Similar works:

«Advisory Committee for People with Disabilities King’s Court, Chapel Street, King’s Lynn, Norfolk PE30 1EX Tel: (01553) 616200 Fax: (01553) 691663 DX 57825 KING’S LYNN Minicom: (01553) 692138 Chair – Councillor David Harwood Secretary – Carl Suckling RM/ACPD My Ref: Your Ref: Rebecca Malkin Please ask for: (01553) 616632 Direct Dial: rebecca.malkin@west-norfolk.gov.uk Email: To: Borough Councillors People with Disabilities and Voluntary Organisations concerned with People with...»

«Georgia Institute of Technology School of Literature, Media, and Communication Fall 2012 LMC 3259 L: Experimental Film and Media MWF 2:05-2:55, Skiles 368 Screenings: Wednesdays, 5pm (unless otherwise noted), Skiles 371. Professor Gregory Zinman (gregory.zinman@lmc.gatech.edu) Office Hours: M/W, 12noon-1pm, Skiles 328, (and by appointment) Course Website: www.exfm12.com Course Description This course provides an overview of experimental moving images from the European city symphonies and...»

«ASAS PENCIPTAAN ALAM SEMESTA AGAMA HINDU DAN AGAMA BUDDHA: KAJIAN PERBANDINGAN Norakmal Azraf Bin Awaluddin Jabatan Usuluddin dan Falsafah Fakulti Pengajian Islam Universiti Kebangsaan Malaysia Ibnu_ddin@yahoo.com Indriaty Binti Ismail Jabatan Usuluddin dan Falsafah Fakulti Pengajian Islam Universiti Kebangsaan Malaysia indriaty@ukm.my Abstrak Tulisan ini membincangkan mengenai asas penciptaan dalam agama Hindu dan agama Buddha. Secara umumnya asas penciptaan alam semesta yang dipercayai oleh...»

«global challenges % new vision ir transport system Challenges of Air Transport 2030 Survey of experts’ views Foreword The present EUROCONTROL Experimental Centre report was developed within the Air Transport Evolution research thread as one of several exploratory studies that constitute the foundations of strategic research on air transport evolution. This thread aims to provide material to support the EUROCONTROL strategy with an ambition to facilitate informed decisions by policy makers...»

«Crocodile Capital Verkaufsprospekt (einschließlich Verwaltungsreglement) Ausgabe Dezember 2015 VISA 2016/101893-5118-0-PC L'apposition du visa ne peut en aucun cas servir d'argument de publicité Luxembourg, le 2016-01-27 Commission de Surveillance du Secteur Financier Crocodile Capital im Überblick Rechtsform: „Umbrella-Fonds“ in der Form eines fonds commun de placement (fcp) nach Teil II des geänderten Luxemburger Gesetzes vom 17. Dezember 2010 über Organismen für gemeinsame Anlagen....»

«Professional Work in the Engineering and Architecture Group, 0800 November 2008 Job Family Position Classification Standard for Professional Work in the Engineering and Architecture Group, 0800 TABLE OF CONTENTS INTRODUCTION COVERAGE MODIFICATIONS TO AND CANCELLATIONS OF OCCUPATIONAL SERIES, STANDARDS, AND GUIDES PART I – OCCUPATIONAL INFORMATION GENERAL SERIES DETERMINATION GUIDELINES CLASSIFYING PROFESSIONAL WORK DISTINGUISHING BETWEEN PROFESSIONAL AND TECHNICAL WORK OFFICIAL TITLING...»

«Draft Australian Curriculum: Civics and Citizenship Consultation Report September 2013 www.acara.edu.au © Australian Curriculum, Assessment and Reporting Authority 2013 This work is copyright. You may download, display, print and reproduce this material in unaltered form only (retaining this notice) for your personal, non-commercial use or use within your organisation. All other rights are reserved. Requests and inquiries concerning reproduction and rights should be addressed to: ACARA...»

«Ergebnisbericht Product Carbon Footprinting Ein geeigneter Weg zu klimaverträglichen Produkten und deren Konsum? Erfahrungen, Erkenntnisse und Empfehlungen aus dem Product Carbon Footprint Pilotprojekt Deutschland Inhalt Zusammenfassung 1 Einleitung 2 Ausgangslage 2.1 Der Klimawandel ist als zentrale Herausforderung erkannt 2.2 Privater Konsum hat signifikanten Einfluss auf das Klima 2.3 Unternehmen und Verbraucher gemeinsam für klimaverträglichen Konsum 2.4 Der Verbraucher muss informiert...»

«This document compiles two base prospectuses with different categories of securities pursuant Article 22(6) of the Commission Regulation (EC) No 809/2004 of 29 April 2004, as amended (the “Prospectus Regulation”): (i) the base prospectus in respect of non-equity securities within the meaning of No. 4 of Article 22(6) of the Prospectus Regulation (“Non-Equity Securities”), and (ii) the base prospectus in respect of Pfandbriefe as non-equity securities within the meaning of No. 3 of...»

«General Surface Preparation Proper surface preparation will contribute significantly to the longevity of Ace Paint products. Follow these general guidelines for best results.CLEAN: Paint will not adhere to dirt, stains, soap or grease. It is important to remove all residue from the surface by washing and rinsing before painting. Tri-Sodium Phosphate (TSP), TSP 90 or similar, is a good choice for this project. Use a sponge and mild solution of water and TSP (or similar) to wash the wall from the...»

«CHAPTER TWO Popular Fiction and the Popular Press in Kenya This chapter explores the emergence and growth of popular fiction in Kenya while examining the role of the popular press in this development. The chapter begins with a discussion of the roles played by the Universities of Nairobi, Makerere and Ibadan in the development of African literature. The chapter then looks at the emergence of popular literature as a category of critical literary exegesis in the early 1970s with the rise of...»

«University of South Florida Scholar Commons Graduate Theses and Dissertations Graduate School The influence of the Book of Job on the Middle English morality plays Cameron Hunt-Logan University of South Florida Follow this and additional works at: http://scholarcommons.usf.edu/etd Part of the American Studies Commons Scholar Commons Citation Hunt-Logan, Cameron, The influence of the Book of Job on the Middle English morality plays (2006). Graduate Theses and Dissertations....»

 
<<  HOME   |    CONTACTS
2016 www.abstract.xlibx.info - Free e-library - Abstract, dissertation, book

Materials of this site are available for review, all rights belong to their respective owners.
If you do not agree with the fact that your material is placed on this site, please, email us, we will within 1-2 business days delete him.