WWW.ABSTRACT.XLIBX.INFO
FREE ELECTRONIC LIBRARY - Abstract, dissertation, book
 
<< HOME
CONTACTSPages:     | 1 |   ...   | 17 | 18 || 20 | 21 |   ...   | 82 |

«Budapest, 1985 A Magyar Tudományos Akadémia Művészettörténeti Kutató Csoportjának kiadványa technikai szerkesztő: Beke László, Marosi ...»

-- [ Page 19 ] --

3 4. I t e m. Quoniam istius cehe societas ex duobus (ut cautum est) constabit magistrorum generibus scilicet: lapicidis et murariis, lapicida igitur, qui esse cupit, utrumque magisterium predeclaratum debet perficere, murarius autem ad solius domui ac fornicis preparationem laudabilem est cogendus, quicumque autem murariorum in lapidum, puta janue, fenestre, fornacis, camini ac quorumlibet operum fabricationibus comperti extiterint, statim et immediate decem florenis mulctabuntur, imo ab huiusmodi laboribus lapidum ut puta fabricamentis, ipsi murarii (ut qui eiusdem artis lapicidalis magisterium, janue scilicet capitulate preparatlonem ignorant, vel noluerunt et non curaverunt exequi) penitus et in toto supersedeant.

3 5. I t e m. Si vero ex lapicidis seu muratiis uxorati quidam essent, magisterium autem artis ipsorum nollent, non possent aut non curarent demonstrare ac sufficienter exequi, tales semper alieni sint a cehe immunitatibus, nullos novellos ac servos lapicidas et murarios alere, tenereque valeant, sed dumtaxat propria sua et simplici manu laborent tamdiu, donec contenta cehe non exequentur.

3 6. I t e m. Ubi contingeret magistros quosdam lapicidos seu murarios. cenam hanc legitimam ob eorundem quandam temeritatem, ignorantiam, infamiam, aliosque casus ultro aut coacte negligere exuereque tam huius modi magistri, quam etiam alii universi magistri, necnon novelli ac servi mercenarii uxorati extra cenam esse volentes et coacti, simplicium dumtaxat manuum propriarum labore familiam eorum sustenent, novellos servosque tenere nullo pacto audeant valeantque;

imo tales magistri extra cenam constituti et imperfecti kantar vocandi, ambo vel plures numero, ad nullum opus edificiumque parandum, congregandum ire ac sese mutuo complicare et adsociare valeant, sed singullatim sine ullo socio dumtaxat (ut premittitur) simplicis proprieque manus labore, artem hanc solus exercendo vitam querant, contrafacientibus per rectores cehe auctoritate nostra et dominorum successorum nostrorum prohibeantur diligenter arceantur, eorumque instrumenta asportentur.

3 7. I t e m. Nullus magistrorum lapicidarum seu murariorum hanc cenam tenendo ausit ac valeat sud poena decem florenorum cum predeclaratis kantar magistris et famulis consociari ac cum talibus in mutuo questu condivisionaliter laborare.

3 8. I t e m. Rectores cehe singulis in mensibus totius societatis cetum congregat curent, ut universas iniurias molestiasque sive inter sese mutuo seu contra articulos cehe subortas mature examinent, discutiant et componeant, ac etiam de aliis rebus necessariis colloqui, consultarique possint rectores cehe, si istam convocationem singulis mensibus exequendam negligerent, primo quidem in uno, secundo in duobus, propter tertiarum autem neglegtionem in quatuor florenis convicti habeantur, si vero circa id tempus quo dies convocationis et congregationis instaret rectorum cehe alteruter alioiter indubitatum haberet, oportet vicegerentem rectorem plena auctoritate sub vinculo quinque florenorum ordinare atque surrogare.

3 9. I t e m. Si quis magistrorum in tempore quo aliquis vel ex ipsis magistris vel suis familiaribus ex hac luce enavigaverit sepulture publice non interfuerit, si se rationabiliter excusare non poterit, viginti quinque denariorum mulctabitur. Idem est sentiendum quando alius etiam quispiam cum hac ceha tumulari pro solutione curatur, ubi autem temeritate quadam aut aliis affectibus ductus in congregationem cenamque magistorum venire nollet, quoties fecerit, toties floreno uno privetur.

4 0. I t e m. Quatuor eligantur iuniores magistri, qui omnis sepulture diligentem debeant habere rationem, ubi vero hec ceha alium quempiam, qui non esset de membro societatis ipsorum, sepeliret, unicus solvatur florenus.

4 1. I t e m. Si quis e medio magistrorum ex hac mundana citoque labenti luce decesserit, relicta sua, servos mercenarios ac novellos, quos antea habuit, intra unius anni spacium retinere et artem exercere valebit, anno autem completo illi vidue totaliter supersedendum est 4 2 I t e m. Si qui magistrorum variis casibus puta decrepita senectute, paupertate nimia, ictu lapidum, lesionibus, ac aliis huiuscemodi calamitatibus oppressus fuerit, de proventu cehe pio ac christiano zelo sunt iuvandi; eadem ratio est habenda etiam circa novellat, servosque longam egritudinera seu quandam rupturam passuros, que omnia Deus avertat.

4 3. I t e m. Quicumque magistrorum ad locum in ceha sibi ordinatum non sederent, aut iunior senioris digniorem locum data opera sibi vendicarent, viginti quinque denariorum privabuntur eiusdem mulcte sit reus etiam is magister, qui signum ma gistrale sibi ordinatum et extradatum publica dieta manu propria delineare ignoraret.

4 4. I t e m. Quicumque ex magistris et sociiis, item servis, nuvellisque mulctam a ceha iuxta tenorem articulorum ipsis impositam nollent persolvere, auctoritate iudicum et senatorum huius civitatis, rectores cehe tales rebelles ab omnium laborum suorum exercitiis prohibere valeant tamdium, donec mulctam singulis impositam, singuli eorum non persolvent.

4 5. I t e m. Ubi autem huiusmodi mulctati rectoribus cehe pignora sufficienter exhiberent, pro eorundem excessibus, teneantur singuli eorum sua pignora, eo ipso anno ante novam rectoris cehe electionem redimere, alioquin rectores eadem pignora, cum illis, quorum interest, estimare faciendi et vendendi ac id ipsum tantum modo, quod remanebit a mulcta summa eidem mulctato refundendi plenariam habeant facultatem.

4 6. I t e m. Quandocumque universi magistri convivendi gratia considebunt, omnes charitatis, patientieque fungantur officio, si quis autem magistrorum sociorum atque etiam servorum mercenariorum rixas et concertationes moveret, vel alter utrum duris vituperiis dehonestaret, in perennali estimatione eiusdem convivi coniuncatur, si aliter magistrorum societatem publicam complicare non valebit, hoc per expressum per nos rectoribus cehe concesso, quod huiusmodi mulctati atque signanter modo in immediate precedenti articulo demonstrato privati magistri, socii, servi novellique ob eam rem, cum ipsis rectoribus cehe, etiam coram iudicibus huius civitatis lites movere nequaquam valeant.

4 7. I t e m. Instar aliarum huius civitatis ceharum, id etiam ipsis magistris lapicidiis simul ac muratus annuendum duximus, ut si ex ipsis seu eorundem servus ac novellis in locis exterioribus non autem in convivii loco (de cuius loci pena dictum est), sese mutuo vituperiis ac dehonestationibus afficerent, huiusmodi levia inpedimenta atque iurgia, primo loco in cenam ipsorum sub pena trium florenorum deferantur, ubi si possunt decidantur, componanturque, alioquim exinde ad indices civitatis semper (exceptis mulctarum presciptis speciebus) transmittantur, nulla vi intermediante.

4 8. I t e m. Ad extremum ex nostra plena auctoritate id etiam decernendum duximus, quod si istos, magna cura inventos, examinatos, correctos et approbatos articulos, tota lapicidarum murariorumque societas in toto vel in parte violaret, huiusque civitatis cives ac inhabitatores nollent seu non curarent uti ac gaudere, statim absque omni pietate, iudices ac iurati senatores pro tempore constituti, hanc ipsam universam societatem quinquaginta florenorum summa mulctare valeant, debeantque.

Nos igitur in pretitulatorum articulorum per nos ex certa deliberationis nostre scientia acceptorum, approbatorum, ac pro istius cehe perpetuo regimine concessorum et confirmatorum fidem testimonium, firmitatemque perpetuam presentes litteras nostras privilegiales pendentis et autentici maioris sigilli civitatis nostre munimine roboratas, annotatis magistris lapicidis ac murariis nostris, modernis ac futuris, eorumdemque universis posteritatibus lapicidis, perpetuis semper futuris temporibus valituras, dedimus atque donavimus.

Datum in hac civitate Colosvar, ex consistorio nostro, in ipso die Paschatis Domini Jesu, anno eiusdem millesimo quingentesimo octogesimo nono.

In inferiori earum margine suscriptum erat Gregorius Diosy in premissis dicte civitatis iuratus notarius manu propria. (Kolozsvár, Állami, régebben Városi Levéltár.

Céhiratok. Átirva Báthory Zsigmondnak 1591. nov. 1-én kelt megerősitő oklevelében. – Közölve: Goldenberg 1958. 387-396.) A céhszabályok az eredetiben számozatlanok, a könnyebb áttekintés és a hivatkozások végett azonban végigszámoztuk. Szövegét Goldenberg nyomán közöljük, néhány sajtóhibát Kelemen Lajos 1953 évi másolata alapján helyesbitettünk.

X.

1591. nov. 1. Gyfehérvár. Báthory Zsigmond a kolozsvári lapicidák kérésére – akiknek nevében „Stephanus Diozegij magister cehe, Joannes Kwthy és Michael Keomiwes magister lapicide” előtte személyesen megjelentek – megerősiti a céhlevelüket.

(Kvár, Állami, régebben Városi Levéltár, Céhiratok. Eredeti pergamen oklevél a fejedelem aláirásával. – Közölve: Goldenberg 1958. 399-400.).

XI.

1596. Kvár szkve: „Kwmies Péter nem akarta az hidat [a Széna utcai kis ajtó előtti hidat] egyedül csinálni, hanem biró uram akarattyából egész céhul kellett őket reája erőltetnünk.” (VIII/III. 11.).

II. Kőbányák

1564. március 7. Kvár. Walkay György officialis monostoriensis és társai János Zsigmondnak jelentik, hogy parancslevelére bejárták azt a területet Bács és Monostor (Kolozsmonostor) között, ahol a kolozsváriak szabad közlekedésükben a bácsiak és a monostoriak által akadályoztattak, ezenközben „viam qua ex Colosvar ad siluam possessionis Zwchijak et fodinam lapideam cum Curribus Ambulari solet, per ipsos Coloswarienses nobis ostensam accessimus.” A határjárás eredményeképpen: „...ipsisque Colosvariensibus per vestigium veteris vie in radice montis Hoija vocati a parte septemtrionali habitj vsque Limites et metas Colosvarienses, ad siluas possessionis Zwchijak et fodinam Lapideam securum iter, atque transitum aperuimus.” (Jakab Okl. II. 1888. 78-79.).

1570. Kvár szkve: „Ratio cedularum. Domini Judex et senatores Andree fekete pro divectione lapidum ex fodina Monostoriensi ad conflatorum Regiae Maiestatis necessaria debent fl. – deo. 40.” (II/II. 59.).

1580 vége. A kolozsmonostori egykor apátsági, akkor már jezsuita jószágok urbariuma: „Habemus ibidem [Monostoron] lapicidinas duas, ex quibus in anno solvantur census fl. 2.” (Fontes I. 1911. 118-119.).

1580-as évek. Dióssy Gergely kolozsvári notárius (1582–1596) feljegyzése az azonos tárgyu levelekről: „Hogy a Monostori hatarban Annyi keoweth zekhessen Colosvar... erről vagion Negij lewel. Merarolis egj par.” (Kvár, Állami, régebben Városi Levéltár. Dióssy Index 1592-ből. Nr. 142. – Kiss A.: Kolozsvár levéltára rendjének fejlődése. Kelemen Lajos Emlékkönyv. Kolozsvár, 1957. 423.).

1585.szept. 1. Kvár szkve: „Ugyan azon nap az szolgát küldé biró uram az fenesi bányában. Fizettem den. 6.” (III/XXII. 15.).

1585. szept. 5. Kvár szkve: „Esmét ment az lovas legény Márton az bányába, Fenesre. Attam neki den 6. „ (III/XXII. 15.).

1588. máj. 24. Kvár szkve.: Vistából hoznak két-két szekér követ, hat-hat lovon. Tovább viszik Tordáig (Összesen 12 szekér, 6-6 lóval.). (IV/I. 8.).

1590. máj. 13. Kvár szkve: „vettunk az épiletnek (a fogháznak) szükségére Zeoch Páltól, akit ő magának az monostori bányából hozatott volt, 11 szekér követ, egy per den. 40, teszen az ára fl. 4. den. 40. – Azoknak szegésétől attunk fl. 2. den.

42. – Item parlag követ vettünk ő tőlle per fl. – den. 75. – Az monostori kőszegőnek Marton Andrasnak köszegésre attunk fl. 5. den. 57.” – Erre fizetett 2 szekér követ 1 forinton.

További kőszállitások: május 25-én 18 szekérrel a den. 45.; máj. 26-án 8 szekérrel: máj. 27-én 9 szekérrel: máj. 28-án 4 szekérrel, a den. 45.

Máj. 28. „Kolosvári Szász Crestelnek kőszegőnek és Zekely Istvánnak kőszegésre attunk pénzt, 10 szekér követ, ugyan egy forinton fl. 6. den. 70.” (IV/X1V.

1-15.). – Tehát összesen 52 szekér követ szállitottak a fogház épitéséhez.

1592. máj. 26. Kvár szkve: „Eodem külte biró uram egész tanács együtt Gyutto Mártont, Igyartto Jánost az vistai kőbányába viszi Zabó István 2 lovon szekeren den.

25.” (V/XV. 309.).

1592. Kvár szkve: „A Torda utcai kis ajtónál való kőfalon való épitét.” Ehhez a monostori bányából 17 szekér követ hozattak (V/XV. 177.).

1592. nov. 16. Kvár szkve: „Eodem die az Monostor utcai kapunál a feljáró garádicsnak vöttem 4 lépésnek való követ a fenesi bányából fl. 4. den. 48. Hozta haza Chiazkaj Gál den. 45. a csinálástól fizettem Mónika Mihálynak fl. 2. den. 25.” (V/XV. 162.).

1593. jun. 18. Kvár szkve: „Egy öreg követ, melyet Bachj Tamás uram az Harmad völgybe az kuthoz igért, vitték az magyar utcai szekeresek az Harmad völgybe den.

75.” (V/XXIII. 30.).

1597. Kvár szkve: Egy fenesi kőszegőtől Lénárt Tamástól 25 darab követ vásárolnak (VII/V. lapszámozás nélkül).

1597. Kvár szkve: Várfalváról mészégetők jönnek, Mérában égetnek. (ugyanott).

1598. Kvár szkve: az uj épülethez a bácsi bányából hoznak követ. (VII/XVI. 53.).

* A bányavidék jó térképét l.: SZABÓ T. A.: Kalotaszeg helynevei. I. Kolozsvár,

1942. melléklet a XVIII. 1. után. A bányák közül Bács a Nádas patak völgyében van, a Nádas mellékvizeinél Szucsák, Méra, Vista; a Kisszamos völgyében pedig Monostor (Kolozsmonostor) és Fenes. Az előbbiek ugyanannak a hegyvonulatnak (Hója és nyulványai) az északi oldalán vannak, a másik kettő a Kisszamostól délre, mindkét irányban Kolozsvár közvetlen közelében. Tompa János városi mérnök térképen (JAKAB Rajzok I. 1870. I. tábla) jelezve van a monostori kőbánya a kolostortól nyugatra, és a bácsi kőbánya a községtől délre.

A régi bányák emlékét őrzi néhány helynév is (SZABÓ T. A. i.m. 345. - Helynévmutató). A fontosabbak a következők: Kis-Bácson „Bánya Bérce”/216/, Mérában „Bányaji sánc”, „Bányaji tója” /245/, Szucsákban „Bányák ajja” /258/.Pages:     | 1 |   ...   | 17 | 18 || 20 | 21 |   ...   | 82 |


Similar works:

«AUSWIRKUNGEN DER SCHULDENBREMSE AUF DIE HAUSHALTE AUSGEWÄHLTER BUNDESLÄNDER UND IHRER GEMEINDEN Expertise im Auftrag von ver.di · von Dieter Vesper Bund+ Länder und Gemeinden AUSWIRKUNGEN DER SCHULDENBREMSE AUF DIE HAUSHALTE AUSGEWÄHLTER BUNDESLÄNDER UND IHRER GEMEINDEN Expertise im Auftrag von ver.di · von Dieter Vesper Bund+ Länder und Gemeinden Herausgeber: ver.di – Vereinte Dienstleistungsgewerkschaft, Paula-Thiede-Ufer 10, 10179 Berlin V.i.S.d.P. Achim Meerkamp, Mitglied des...»

«Preprints of the Max Planck Institute for Research on Collective Goods Bonn 2005/2 Öffentlichkeitsarbeit der Regierung Christoph Engel Preprints of the Max Planck Institute for Research on Collective Goods Bonn 2005/2 Öffentlichkeitsarbeit der Regierung Christoph Engel January 2005 Max Planck Institute for Research on Collective Goods, Kurt-Schumacher-Str. 10, D-53113 Bonn http://www.mpp-rdg.mpg.de Der Gegenstand* I. Es reicht. Dieses Gefühl hat offensichtlich die Leitentscheidung des...»

«ICONARCH II INTERNATIONAL CONGRESS OF ARCHITECTURE INNOVATIVE APPROACHES IN ARCHITECTURE AND PLANNING INTERNATIONAL CONGRESS PROCEEDINGS E-BOOK 20-22 November 2014 Selcuk University Süleyman Demirel Cultural Center, Konya ISBN: 978-975-448-205-8 Selcuk University Faculty of Architecture This Congress is supported by TÜBİTAK (The Scientific and Technological Research Council of Turkey) This Project is funded by Selcuk University Scientific Research Projects Coordination Unit ICONARCH II...»

«Appendix C Methods, Supporting Tables, and Maps for National-Level Analysis of Supermarket Access I. Methods Store Directory Development. The directory of authorized SNAP foodstores was merged with the TDLinx listing of supermarkets to take advantage of the strengths found in each source. SNAP-authorized stores that did not match with the TDLinx directory were examined in detail. After reviewing SNAP stores classified as either SM (supermarkets) or SS (superstores) in the 2006 listing, it was...»

«Double-Resonance Studies on Compact, High-performance Rubidium Cell Frequency Standards Thejesh N. Bandi This thesis presents experimental studies on continuous-wave (CW) laser-microwave double-resonance (DR) spectroscopy and metrology in rubidium (87Rb) vapor cells in view of new high-performance, compact Rb-cell atomic clocks. Two different approaches were studied in this work; the wall-coated cell approach and the enlarged cell buffer gas cell approach. New magnetron-type cavity microwave...»

«9th Annual Research and Creativity Forum # Abstract. Office of Undergraduate Research APSU does not discriminate on the basis of race, color, national origin, sex, disability, or age. For inquiries regarding non-discrimination policies, contact nondiscrimination@apsu.edu. AP283/3-14/300/MediaWorks/Clarksville, TN AP378/4-13/500 – Austin Peay State University, a TBR institution, is an AA/EEO employer and does not discriminate on the basis of race, color, national origin, sex, disability or...»

«FRESHMAN ORIENTATION DIRECTED BY RYAN SHIRAKI RT: 91 Minutes, 35mm color, Aspect Ratio 1.85, Dolby 5.1, 5 reels Rated R for strong sexual content, language and some drug use Press site: www.regentreleasing.com/freshmanorientationpress Website: www.freshmanorientation-themovie.com Publicity Contact: LOS ANGELES NEW YORK MRC P&F Communications Michele Robertson Raymond Forsythe Guido Goetz / Brooke Blumberg Andrew Conn 8530 Wilshire Boulevard, Suite 220 180 West 80th Street, Suite 201 Beverly...»

«MAGYAR FOGÁSZATI BIBLIOGRÁFIA (BIBLIOGRAPHIA ODONTOLOGICA HUNG ARICA) Összeállította: Dr. HUSZÁR GYÖRGY (Budapest) A bibliográfia célja rendszerbe foglalva összegyűjteni, felsorolni a szellemi alkotásokat. Szakbibliográfia a neve az egy tudomány­ ágat feldolgozó könyvészetnek. Az első orvosi szakbibliográfiában helyet kaptak már a fogászati művek is. Baldinger: „Neues Maga­ zin f. Aerzte-ben (Leipzig 1775) találjuk az első fogorvosi biblio­ gráfiát. Ploucquet...»

«THE CITY OF EMBER Jeanne DuPrau RANDOM HOUSE NEW YORK Contents Title Page Map The Instructions 1. Assignment Day 2. A Message to the Mayor 3. Under Ember 4. Something Lost, Nothing Found 5. On Night Street 6. The Box in the Closet 7. A Message Full of Holes 8. Explorations 9. The Door in the Roped-Off Tunnel 10. Blue Sky and Goodbye 11. Lizzie’s Groceries 12. A Dreadful Discovery 13. Deciphering the Message 14. The Way Out 15. A Desperate Run 16. The Singing 17. Away 18. Where the River Goes...»

«Hála József – Landgraf Ildikó Magyarországi bányászmondák Rudabánya Hála József – Landgraf Ildikó MAGYARORSZÁGI BÁNYÁSZMONDÁK Rudabánya E kiadvány A magyar bányászat évezredes története címő könyv III. kötetében (fıszerk. Benke István, Budapest, 2001) a szerzık által írt Magyarországi bányászmondák címő dolgozat (489–538. old.) jegyzetekkel kiegészített és bıvített változata Második, változatlan kiadás Szerkesztette: Hadobás Sándor...»

«Seacliff Restaurant Wedding Packages Seacliff is Wollongong’s newest and most spectacular wedding venue catering from 40 – 290 guests. We offer newly renovated, modern facilities with quality cuisine, fine service and detailed event coordination all in a superb waterfront location. The Seacliff’s food, wine, service and atmosphere all combine to make it one of Wollongong’s most enjoyable wedding experiences. Seacliff is situated high above the Pacific Ocean on Cliff Road in North...»

«Published as: Krasnikov, S. A.; Doyle, C. M.; Sergeeva, N. N.; Preobrajenski, A. B.; Vinogradov, N. A.; Sergeeva, Y. N.;Zakharov, A. A.; Senge, M. O.; Cafolla, A. A. (2011): Formation of Extended Covalently Bonded Ni Porphyrin Networks on the Au(111) Surface. Nano Research 4, 376–384. The formation of extended covalently bonded Ni porphyrin networks on the Au(111) surface Sergey A. Krasnikov, *,1 Catherine Doyle, 1 Natalia N. Sergeeva, 2 Alexei B. Preobrajenski, 3 Nikolay A. Vinogradov, 3...»

 
<<  HOME   |    CONTACTS
2016 www.abstract.xlibx.info - Free e-library - Abstract, dissertation, book

Materials of this site are available for review, all rights belong to their respective owners.
If you do not agree with the fact that your material is placed on this site, please, email us, we will within 1-2 business days delete him.