WWW.ABSTRACT.XLIBX.INFO
FREE ELECTRONIC LIBRARY - Abstract, dissertation, book
 
<< HOME
CONTACTSPages:     | 1 |   ...   | 15 | 16 || 18 | 19 |   ...   | 82 |

«Budapest, 1985 A Magyar Tudományos Akadémia Művészettörténeti Kutató Csoportjának kiadványa technikai szerkesztő: Beke László, Marosi ...»

-- [ Page 17 ] --

Johannes, servitor, discipulus magistri Stephani iuratus fassus est, se quoque laborasse isthic cum magistro Ambrosio sed tunc etiam non fuissent adiutores apro mies dicti, expectassent herentes et adhuc testis obdormisset in ripa fluminis, interdum et pluvia impedimento fuisset, et etiam operarii defuissent, ita, quod intermittere coacti labores piscatum ivissent in fluvium.

Vrbanus Muratot juratus fuisset, quod descendentes non nunquam ad continuandura opus, usque ad meridiem fuissent operarios ociose expectare et non numquam ad tabernam ire debuissent, denos et duodenos nummos perbiberente, nonumque autem vacui revertissent in civitatem. Nonumquam autem in campo dormissent.

Sequenti die pro Stephano Mikola, coram domino Antonio Kapa etc.

Jacobus Sarkanj servitor domini Stephani Mikola, iuratus fassus est se scire, quod quandocumque dominus ipsius magistrum Ambrosium ad continuandum opus infra vocari curasset semper cum omnibus instrumentis etiam hominibus auxiliaris paratus fuisset. Ittem quod pluribus vicibus curasset vocare, sed non venisset. Ipse fatens quoque, quaesivisset, sed domi non invenisset. Uxor dictasset adivisse maritum.

Caspar Ombozi jobbagio eiusdem Stephani Mikola juratus fassus est, quod quando dominus suus ad continuationem operis advocari fecisset magistrum Ambrosium dominus suus cum omnibus instrumentis paratus fuisset, per dominum eius nullus defectus fuisset, et per eum nichil praeteriisset.

Demetrius More jobagio eiusdem Stephani Mikola de Dezmer, iuratus fassus est perinde quemadmodum testes praecedentes, id addendo quod etiam per testem saepius fuisset requisitus magister Ambrosius et nonnunquam tertio nonnumquam alio secum scensurum se recepisset, verum si vno die votum praestitisset altero iterum absens fuisset, et vespere quoque eius temporis, quo videlicet ad Hadad clam se abstulerat. Solus testis offendisset circa dominum Bornemissa vocasset etiam. Tunc etiam recepisset se iturum terciusment verum clam se subduxisset, ad aliam partem.

Catherina Azthalos consors Johannis Thoth, servitrix Stephani Mikola, quod quandocunque Ambrosium ad operacionem cellarum adnotari fecisset, semper promptus fuisset, dominus cum omni apparatu, nempe calcibus et hominibus, ita quod a messe quoque ad opus editicii compulerunt jobbagiones presente lapicida, et testis quoque neglegtis interim pensacionibus et aliis negociis domnesticis in hac aedificatione inservisset, ut defectum non paciantur lapicidae.

Quibus procurator in causam attracti contradixit, causam contradictionis talem allegando, quod jobbagiones et familiares Stephani Mikola essent et tales pro propriis dominis non possint testari.

Judicatum est, quod testibus actoris locus non datur, eo quod in acquisitionem participes fecisset, actor testes suos, quia vero in causam attractus probavit defectum fecisse actorem in administracione instrumentorum et operaeionum, et per hunc defectum remorasset et retardasset a preparacione celarii a hoc ab impetitioni actoris in causam attractum, quantum ad dampnum attinet, expeditus esse debet, verum id, quod parandum restat de celario iuxta convencionem in causam attractus tenetur perficere in tempore apto. De expensis autem quas alienis lapicidis actor fecisset, eo quod etiam Ambrosius damnum accepisset per defectum operariorum, per modum mutuae compensationis expeditus est in causam attractas.” (Kolozsvár, Állami, régebben Városi Levéltár. Kolozsvár város III/1. jelzésü törvénykezési Jegyzőkönyve 1567-1569. évekből. 239-241. – Kelemen Lajos közlése. – Emlitve: Sándor 1913/I. 211.)

III.

1571. január 6-14-i marosvásárhelyi országgyülés árszabályzata: „Az rako kőmiveseknek a ki mester egy hétre egy forintot és ételt italt adjanak. Az legénynek hatvan pénzt adjanak. Az ácsoknak is azonképpen.” (Erd. Orsz. Eml. II. 1876. 383.)

IV.

1580-as évek. Kolozsvár város tanácsi jegyzőkönyvében határozat, mely szerint a kőfaragó és kőmüves céh kiváltságait felfüggesztették. Utóbb Báthory Kristóf uj kiváltságlevelet adott. (Kolozsvár, régebben Városi most Állami Levéltár. – Kelemen Lajos közlése.)

V.

1587. február 25. Kolozsvár városi tanácsának határozata arról, hogy minden mives ember és földmivelő. aki Kolozsvárra települ, beirandó a kolozsvári polgárkönyvbe.

(Kvár. tjkv. 1587. 65-66. l.). 1587-től 1614-ig egyetlen kőfaragó vagy kőmives sincs a polgárkönybe beirva (Kelemen Lajos közlése).

VI.

1588. augusztus 17. Czege. Wass György szerződése Keomijes Váradi György és Keomijes Gergely kolozsvári mesterekkel ablak- és ajtókeretek kifaragására. „1588 die 17 Augusti szerzeodtem megh Coloswaratt lakozo keomijes Varadi Georgiel es keomijes Gergelliel hét czirkalombeli Ablakra két festonosra Es négi zynijzes Ablakra két-két festhonosra, es eot zinijzes Aijthora. Mind ezekteol adok Nekik kéz pénzt fj: 71 kiben Vgjan az feliwl megh Irt napon megh attam fj: 4. Az teobbiek as ki hatra marad fizetesekben Adom megh nekik Negizer négi Bijzonios napon addigh migh ezeoket megh kezzjtik, Bwzat adok Nekik két keobleot, Saijtott harmott. Zerzeodtem penigh Vgj velleok hogj ezeoket farsangh vegere kezzjchiek el, ki lezen in Anno 1589, kireol Attam Nekik ez en czedulamot az feliuel megh irt Napon es eztendeoben Czegeben Georgius Vas.” – Saját kezü aláirás. Hátán közel egykoru jegyzés: „Coloswari keomjesekkel valo zerzeodsegh.” Alatta Huszti Andris kezével: „1586. Kolosvari Kőmüvesekkel való Szegődés. Num. 253.” (Eredetije nyolcadivnyi kis papiroson az Erd. Muzeumba letett czegei gr. Wass családi levéltárban. Kvár. a Román Akadémia Levéltára. – Kelemen Lajos közlése.)

–  –  –

1588. Kvár tjkve: „a kőfaragók érdemes, hozzáértő, hasznos emberek bármilyen P33 kő-épitkezés elvégzésére.” (1565-1605 évi protocollum. p. 60. – Goldenberg 1958. 113., idézet a jegyzőkönyvből román forditásban.)

–  –  –

1589. február 2. Kolozsvári közgyülési végzés: Miután a biró és a tanács a centumpaterek elé terjesztették a kőfaragók és kőmivesek kérését, mely szerint céhszabályokat kérnek, azt határozták, hogy: „ha cehet akarnak tartani, gyüljenek elébb össze, itjanak maguknak rendszabályokat és irásban hozzák a biró és a tanács elé, akkor a biró a várost összegyüjti, előadja, s ha irt rendtartásuk helyén marad, javallják s azután megpecsételve kiadják.” (Jakab II. 1888. 320.)

IX.

1589 die Paschatis (régi naptár szerint márc. 30., uj naptár szerint ápr. 2.) Kolozsvár Város tanácsa megerősiti a kolozsvári Kőmives és Kőfaragó céh szabályait: „Nos Stephanus Puellacher primarius et Franciscus Keomijwes auri faber regius judices, ceterique iurati cives civitatis regie Coloswariensis Memorie commendamus tenore presentium significantes quibus expedit universis, quod cum in domo nostra senatoria pro dirigendis reipublice nostre negotiis consedissemus, circumspecti Michael Bereczk, Mattheus Berkenijesij, rectores cehe, item Johannes Zilagij, alter Joannes Kuthij, Martinus Gjwtho, Stephanus Dijozegij et Petrus Keomiwes, magistri lapicide, simulque murarii, concives nostri, in suis propriis, ceterorumque suorum confratrum magistrorum lapicidarum, nec non murariorum huius civitatis nominibus ac personis, nostram personaliter venientes in presentiam, significarunt nobis humillime: qualiter litere privilegiales super legibus ac firmitate cehe ipsorum circumspectorum quondam Nicolao Zechij, magistro lapicide, ceterisque lapicidis patribus scilicet eorum defunctis, olim per nostros predecessores in Domino quiescentes, judices ac senatores date ac collate, ob invidiosam penitus corrupte essent vetustatem, articulisque in eisdem contenti minime viderentur ipsis in hac etate ad regimen et gubernationem societatis ipsorum suffragari. Supplicantes nobis, quatenus nos articulos pro tranquilli et pacifici status ipsorum firmamento noviter scriptos benigne excipere, Intelligere, incongruos pro nostra prudentia corrigere, emendare, accomodare, ipsisque solidum privilegium pro firmiori conservatione ac gubernatione, utilitate item cehe eorundem dare dignaremur. – Cum autem omnia, que in tempore fiunt, cum tempore dilabantur, nec, que uno constituta sunt evo omnibus conveniant etatibus, sed ut humana continue sint obnoxia mutationi, rationi vero consentaneum equum, dignumque sit, universas rerum publicarum ordinem, societatumque civilium leges, constitutiones, iura, disciplinas et horum articulos vetustate scilicet temporis corruptos, seu mutatis cum tempore hominum moribus, ritibus ac conditionibus in desuetudinem venas atque enervatos corrigere restaurare, ad novam etatem per benignos magistratus accomodare et componere, proinde ex certa nostra deliberatione ac scientia, equali et unanimi vocis nostre sufragio, prenominatorum magistrorum lapicidarum ac murariorum postulationem pie admittendam censuimus, infrascriptisque cehe ipsorum articulis per eosdem pro commodo ac societatis eorum perpetuo regimine inventis, nobisque exhibitis, per nos item acurate perlectis, correctis, ac etiam pro utilitate rei publice nostre universa adauctis, prebuimus Inviolabiliter, perpetuoque observandam firmitatem.

1. P r i m o. Quoniam isthec societas ex duobus magistrorum generibus constabit, scilicet magistris lapicida (qui nempe ipsimet lapides in omnem eventum tene ac pure et fabricare, eruderare et menia struere, erigereque simul callere debebant), magistris item mutatoriis, qui fabricationem lapidum sunt ignari et non perfecti, sed dumtaxat murorum erectionis, testudinum insuper sive fornicis super edificationis possunt fieri artifices. Ideo turris antiqua, ex pane meridionalis muri huius civitatis, a turri aciali magistrorum sartorum versus occidentem numero tertia, cum omnibus armis bellicis, defendiculis, bombardis et pulvere tormentario ab ipsis magistris utrisque indifferenter interteneatur, ab omnique ruina vindicanda edificetur.

2. I t e m omnis novellus, seu tyro, primoquoque tempore inquirendus est, quam velit addiscere anem lapicidalemne aut murariam, quo confitente de necessario debet ante omnia parentele ac nativitatis sue laudabilem edocere honestatem alioquin illum rectores cehe, nullis respectibus, rationibus coloribusque recipere debeant.

3. I t e m. Novellus suficienter comprobata parentela sue honestate, si hic, filius magistri lapicide fuerit, quatuor annorum auriculis, si aliusquispiam fuerit, quinque annis apud magistrum lapicidam serviat, compleatque annos suos tyrocinios.

Verum si is tyro apud aurarium velit cum ipsam nudam artem murariam addiscere, pro ista igitur ut inferiore arte omnis novellus indiferrenter tribus annis servire tenebitur inque huius prime instantie seu ingressionis annum, novellus omnis cuiuscunque filius sit, duos florenos in cenam sine mora solvere debeat. Apud enim veto magistrum, quem ipse elegerit, vel potius quo a cehe tectoribus (observato ordine et equitate) ordinabitur, infra spattium quidecim dierum proba concedatur, si magister novellum et ipse magistrum sibi datum mutuo adamabunt, bene, alioquin alterum magistrum sibi dare rectores cehe teneantur.

4. I t e m. Ubi autem ob crudelitatem magistri, seu alias causas rationabiles novellus a suo magistro seu hero discederet, ipsius novelli atque magistri querimonia a cena pacienter exaudiatur, novello sufficientem rationem sui discessus danti, alius magister ordinetur.

5. I t e m. Quamdiu novellus annos suos tyrocinios modo supradeclarato integre non expleverit, licet is apud patrem seu consangvineum famulatus sit, attamen interea nullo modo expediendus est, atue absolvendus, necque ut servus mercenarius laborare valeat.

6. I t e m. Dum novellus annos tyrocinios probe integre compleverit, adhuc de necessario teneatur apud eundem suum magistrum intra spacium sex mensium servire. Verum tamen pro solutione mercenaria, ubi autem expleto parvulatus sui tempore, adhuc ad semestrem apud suum magistrum permanere pro solita mercede hebdomadali nollet, quatuor florenos mulctetur.

7. I t e m. Completis per novellum istis temporibus apud suum magistrum, tandem sit servus mercenarius, neque vero ipse magistrum sibi eligere valebit, sed oportet illum ibi artem suam exercere ac laborare, ad quem magistrum ire a cena commititur. Omnis autem servus mercenarius in nullo alio anni tempore, sed dumtaxat in ipso die nativitatis Beate Marie Virginis et negligere, et ad alium valeat transire magistrum, quo die, si quis mercenariorum apud aliquem magistrorum se laborare et permanere velle stipulatis manibus confessus fuerit ad solutionem mercenariam, tandem nullis rationibus (nisi ex annuentia magistri sui) valeat eundem magistrum infra spacium anni integri, hoc est recursum predicti festi nativitatis Marie Virginis negligere, nisi iustis et per cenam approbatis de causis, alioquin mercenarius talis octo florenis et laborationis suae prohibitione mulctabitur hoc facto. Verum tamen, si magister seu herus suus, laborem non haberet, servum mercenarium ad alium magistrum dimittere cogatur.

8. I t e m. Servorum lapicidarum simul et murariorum mercenariorum ista sit perpetua solutio hebdomalis, videlicet a die nativitatis beate Marie virginis, ad usque festum Ressurectionis Domini solvantur singulis ad integram septimanam dumtaxat triginta quinque denarij hungarici, absque obsoniorum administratione. A die autem Resurrectionis Jesu ad usque festum nativitatis Marie, singulis singuli sexaginta denarii a suis magistris solvantur, et obsonium illis nona hora prebere adstringantur. Ubi autem extra hanc civitatem contingeret eos edificando laborare in locis videlicet extraneis, quoniam ibi per eosdem extraneos providebitur de victu, non autem per eorum magistros, eo igitur in loco extraneo, servis mercenariis ad singulas septimanas singuli floreni pendantur: si qui autem ex ipsis magistris palam aut occulte hunc articulum infringeret in parte vel in toto, duodecim florenis toties quoties fecerit irremissibiliter puniatur.

9. I t e m. Omnis servus mercenarius teneatur in fodina lapidum ad magistri seu heri sui necessitatem sufficientes lapides cindere, alioquin quinque florenis privetur.Pages:     | 1 |   ...   | 15 | 16 || 18 | 19 |   ...   | 82 |


Similar works:

«Classical Music and the Hebrew Song Repertoire YOSEF GOLDENBERG The repertoire of Hebrew folk and popular songs has various links to the tradition of classical music, some of which we will examine here. These links include: occasional textual references, musical quotations, stylistic imitations, biographical relationships of Israeli art music composers to the folk or popular repertoire and vice versa, classical performances of Israeli songs, stylistic features shared with classical music (much...»

«Growth form evolution in Adenia (Passifloraceae) and a model of the evolution of succulence Item type text; Dissertation-Reproduction (electronic) Authors Hearn, David John Publisher The University of Arizona. Rights Copyright © is held by the author. Digital access to this material is made possible by the University Libraries, University of Arizona. Further transmission, reproduction or presentation (such as public display or performance) of protected items is prohibited except with...»

«        The Narrative of the Life of Frederick Douglass, an American Slave    ʺ.but at this moment‐‐from whence came the spirit I donʹt know‐‐I resolved to fight.My long‐crushed spirit rose, cowardice departed,  bold defiance took its place; and I now resolved that, however long I might remain a slave in form, the day had passed forever when I  could be a slave in fact.”   Frederick Douglass.    Overview ...»

«Pfarrbrief Katholische Pfarrgemeinde Hennigsdorf „Zu den hl. Schutzengeln“ Hennigsdorf – Velten – Oberkrämer – Kremmen Hennigsdorf Velten Kremmen September – Oktober – „Heilige „Sankt „Christus November 2015 Schutzengel“ Joseph“ König“ Dom St. Marien, rechts St. Severi, Erfurt (siehe Seite 24/ G. Engelschalt) Oben: Basilika von Waldsassen/Oberpfalz, Zisterzienserkloster (T. Schlender) oben: St. Adalbert-Kathedrale (Bischofssitz und Dom) in Esztergom / Ungarn (C....»

«PRESS FILE Makonde Mask Signing of an agreement for the donation of the Makonde mask from the Barbier-Mueller Museum of Geneva to the National Museum of Tanzania Paris, 10 May, 2010 ICOM. UNESCO House. 1, rue Miollis 75732 Paris Cedex 15 France Tel: +33 (0)1 47 34 05 00. Fax: +33 (0)1 43 06 78 62. Email: secretariat@icom.museum. http://icom.museum SUMMARY PRESS RELEASE p. 3 Makonde Mask Signing of an agreement for the donation of the Makonde Mask from the Barbier-Mueller Museum of Geneva...»

«Mai 2010 Bibelarbeit von Bundesinnenminister Dr. Thomas de Maizière auf dem 2. Ökumenischen Kirchentag in München Freitag, den 14. Mai 2010 Römerbrief 8, (15)16 25 Sperrfrist: Redebeginn Es gilt das gesprochene Wort! (Musik) Die biblischen Texte, die für die Gottesdienste und die Bibelarbeiten dieses Ökumenischen Kirchentages ausgewählt wurden, kreisen um das Thema Hoffnung, entsprechend dem Leitwort dieser Veranstaltung „Damit Ihr Hoffnung habt“. Der Römerbrief, aus dem der...»

«Dear Reader, Autumn has always been my favorite season : a time to begin counting your blessings, gathering your harvest, and preparing to cuddle up close to those you love throughout the impending winter. Counting blessings when it comes to creating Zelda is no easy task, as I end up meeting someone new and unearthing something lost and lovely with each issue. The third installment is no exception, I’m proud to say! Our cover story is one of our most delightful yet! The reminiscences of...»

«Introduction to Leisure Services: Career Perspectives Richard Kraus Elizabeth Barber Ira Shapiro Temple University Sagamore Publishing Inc. Champaign, Illinois © 2001 Richard Kraus, Elizabeth Barber and Ira Shapiro All Rights Reserved. Production Manager: Janet Wahlfeldt Book Layout: Jennifer Polson Cover Design: Charles Peters Front Cover Photo by PhotoDisc ISBN: 1-57167-482-9 Library of Congress Catalog Card Number: 00-107471 SAGAMORE PUBLISHING 804 North Neil Street Champaign, Illinois...»

«INVESTIGATION OF CRYO-COOLED MICROCOILS FOR MRI A Thesis by RICHARD FRANKLIN GODLEY Submitted to the Office of Graduate Studies of Texas A&M University in partial fulfillment of the requirements for the degree of MASTER OF SCIENCE August 2011 Major Subject: Electrical Engineering INVESTIGATION OF CRYO-COOLED MICROCOILS FOR MRI A Thesis by RICHARD FRANKLIN GODLEY Submitted to the Office of Graduate Studies of Texas A&M University in partial fulfillment of the requirements for the degree of...»

«Irmgard Eisenbach-Stangl Arno Pilgram Christine Reidl Wiener Drogenpolitik 1970 bis 2005. Außenund Innenansichten Wiener Drogenpolitik 1970 bis 2005. Außenund Innenansichten Wiener Drogenpolitik 1970 bis 2005. Außenund Innenansichten Irmgard Eisenbach-Stangl Arno Pilgram Christine Reidl Die Studie wurde mit Unterstützung der Suchtund Drogenkoordination Wien und der Kulturabteilung der Stadt Wien, Wissenschaftsund Forschungsförderung, durchgeführt. Europäisches Zentrum für...»

«csav deutschland csav deutschland Hapag-Lloyd fusioniert mit chilenischer Reederei CSAV Die größte deutsche Reederei geht mit einem chilenischen Konkurrenten zusammen. Das Containergeschäft von CSAV soll vollständig in Hapag-Lloyd aufgehen. Hapag-Lloyd und CSAV fusionieren Containergeschäft Deutschlands größte Containerreederei Hapag-Lloyd und die chilenische CSAV schließen sich zur weltweiten Nummer vier zusammen. Damit kehrt auch das Hafen Hamburg Adresse. Hafen Hamburg Marketing...»

«Dagsorden Til: Akkrediteringsrådet Dagsorden til Akkrediteringsrådets møde 6/2013 – 15. november 2013 Rådssekretariatet 15. november 2013 kl. 10.00 – 14.00 8. november 2013 Tid: Danmarks Sted: Den Sorte Diamant, mødesal Holberg, Søren Kierkegaards Plads 1, 1021 Akkrediteringsinstitution København K Bredgade 38 1260 København K Telefon 3392 6900 1. Godkendelse af dagsordenen Telefax 3392 6901 E-post akkr@akkr.dk 2. Godkendelse af referat af møde 5/2013 (bilag 2.1) Netsted...»

 
<<  HOME   |    CONTACTS
2016 www.abstract.xlibx.info - Free e-library - Abstract, dissertation, book

Materials of this site are available for review, all rights belong to their respective owners.
If you do not agree with the fact that your material is placed on this site, please, email us, we will within 1-2 business days delete him.