WWW.ABSTRACT.XLIBX.INFO
FREE ELECTRONIC LIBRARY - Abstract, dissertation, book
 
<< HOME
CONTACTSPages:     | 1 |   ...   | 7 | 8 || 10 | 11 |   ...   | 13 |

«CEGLARSKA ELZBIETA BARBARA Veszprémi Egyetem Georgikon Mezogazdaságtudományi Kar Keszthely Laura, Barbara, Tímea és Anna lányaimnak ajánlom ...»

-- [ Page 9 ] --

26. ábra Az üvegházi molytetu lárváin táplálkozó D. hyalinipennis mezeipoloska L 5 lárvája (Fotó: Kondorosy, 1999) A levélkorongokon eloforduló Encarsia formosa- val parazitált molytetu lárvákon a poloska károsítását nem észleltük. A fekete pupákból a fürkészdarázs imágók kirepülését is tapasztaltuk. Budai (szem. közlés) viszont a D. hyalinipennis –t okolja az E. formosa törzstenyészet tönkretételéért. Kísérleti adat arról, hogy a poloska tud-e valamilyen módon különbséget tenni a fürkésszel parazitált illetve mentes molytetulárvák között nem áll rendelkezésre.

4.6. A Dicyphus hyalinipennis Burm. biológiai tulajdonságai

–  –  –

A D. hyalinipennis napi életképes tojásprodukcióját a 10. táblázat mutatja be. A legmagasabb életképes tojásprodukciót dohányon tapasztaltuk, 4,75 db tojás/nostény/nap, a legalacsonyabbat uborkán, 0,33 db tojás/nostény/nap. A dohányhoz képest a paradicsomon észlelt életképes tojások száma 3x alacsonyabb volt és 1,46 db tojás/nostény/nap értékett tett ki. Az eredményekbol kitunik, hogy a vizsgált paraméter P=5%-os szinten szignifikánsan változik a gazdanövénytol függoen.

Figyelembe véve a D. hyalinipennis nostényeinek életartamát, megállapíthatjuk, hogy paradicsomon egy nostény megközelítoleg 88 db tojást rak egész élete alatt, dohányon pedig 253 db tojást.

–  –  –

Fauvel et al. (1987) hasonló környezeti körülmények között vizsgálva a M. caliginosus –t 3,4-4,5 db/nostény/nap összes tojásprodukciót állapított meg muskátlin (Pelargonium zonale (L.) Hér.), lisztmoly (Ephestia kuechniella) tojást kínálva a poloskáknak fehérje forrásként. Ugyanott a szerzo jelentos különbségekrol számolt be a lerakott tojások számát és a kikelt lárvák arányát illetoen a homérsékleti viszonyoktól függoen.

Eredményei alapján a 250C tunik optimálisnak ebben a tekintetben.

Albajes et al. (1996) beszámol arról, hogy a D. tamaninii –nél muskátlin mért összes tojásprodukció 88 db/nostény és 3,5 tojás/48 óra volt. Rámutatott arra is, hogy a tojásprodukció nagyban függ a gazdanövénytol, és egy növényfajon belül a fajtáktól is.

Az általunk alkalmazott módszer alkalmasnak tunik az egyes hajtatott kultúrák gazdanövényként történo minosítésére. Egész növény áll a nostények rendelkezésére, ahogy a gyakorlati alkalmazás színhelyén is. A kikelt lárvák alapján kiszámított életképes tojások száma elfogadható, mint paraméter a biológiai ágenst értékelo rendszerben. Viszont nem ad tájékoztatást arról, milyen az összes tojásprodukció és mennyi a lárvakelési arány, ami különösen a különbözo fehérje források értékelésénél lényeges a tömegtenyésztés szemszögébol.

A D. hyalinipennis tojásai krémszínuek és nagyon nehezen találhatók meg a növényi szövetben. Tudomásunk van a tojásfestés lehetoségérol (Southwood, 1966), de ez az eljárás a tesztnövény és a lerakott tojás elpusztításához vezet. Perdikis (2002) által a Macrolophus pygmaeus Rambur biológiai paramétereinek tanulmányozására kifejlesztett egy laboratóriumi módszert, melyben paradicsomszár darabok szolgálnak tojásrakásra, egyszerusége és gazdaságossága hangsúlyozott követelménye ellenére sok anyagot és kézi munkát igényel. Ugyanakkor a mezeipoloskák idegenkednek tojást rakni mesterséges közegekbe. Ennek ellenére két parafilmréteg közé zárt kipréselt növényi nedvvel a nostényeket tojásrakásra tudtuk késztetni. A módszer további kidolgozást és validálást igényel. Iriarte és Castañe (2001) zöldbab nedvében mártott fogorvosi vattapamacsokat használt sikerrel, tojásrakó közeg gyanánt a D. tamaninii számára.

4.6.2. A D. hyalinipennis lárvális állapotának idotartama

A lárvális fejlodés idotartamát illetoen különbségeket állapítottunk meg a vizsgált gazdanövények, valamint az egyes lárvastádiumok között.

Paradicsomon az 1. lárvastádium hosszabb ideig fejlodött, mint uborkán és dohányon, és átlagosan 3,3 napig tartott. Ellenben uborkán a 2. és a 3.

lárvastádium fejlodött hosszabb ideig a paradicsomhoz és a dohányhoz képest és 3,3 illetve 4,3 napig. A 4. lárvastádium idotartama nem változott gazdanövényenként. Az 5. stádiumnál azonban szignifikáns különbségek alakultak ki mind a három gazdanövény között (11. táblázat). A teljes lárvális fejlodés a legrövidebb ideig dohányon, 17,7 napig tartott, a paradicsomon 19,5 napig, míg uborkán leghosszabb idot, 21,1 napot vett igénybe. A vizsgálat P=5% -os szinten szignifikáns.

–  –  –

A D. tamaninii lárvális fejlodésének idotartama a gazdaállattól és homérséklettol is függ. Barnadas (1994) megállapította, hogy a ragadozó poloska teljes lárvális fejlodése paradicsomon, az üvegházi molytetun történo táplálkozás mellett 20,2 napot vett igénybe, 250C-on; Salamero et al. (1987) 220C-on 21,8 napot határozott meg. Riudavets (1995) a poloskákat nyugati virágtripsszel kínálva 18,9 napi lárvafejlodésrol számolt be. Fauvel et al.

(1987) a homérséklet hatását vizsgálva, jelentos különbségeket állapított meg a M. caliginosus –nál. 100C –on a lárvális fejlodés 257,14 napig tartott, míg 250C –on csak 18,94.

Rendkívül kevés adat áll a rendelkezésre a ragadozó mezeipoloskákról a teljes fejlodés során túlélo lárvák arányáról. Vizsgálatunkban e paraméter a

gazdanövény függvényében változott (12. táblázat) a következok szerint:

paradicsomon és dohányon 85 illetve 90% volt a túlélo lárvák aránya, míg uborkán csak 46,67%. A vizsgálat P=5% -os szinten szignifikáns.

–  –  –

Fauvel et al. (1987) az üvegházi molytetut ad libitum kínálva a M.

caliginosus lárváinak, szintén paradicsomon és 250C –on, csak 11,76 %-os lárvapusztulást tapasztalt. A nedves pamut korongokra helyezett lisztmoly tojásain, 220C –on történo táplálkozás 20% -os, 310C –on 40 %-os pusztulást eredményezett. Iriarte és Castañe (2001) dohányon, kísérletünkkel azonos körülmények között 86 %-os túlélési arányt tapasztaltak, míg marhamájat tartalmazó mesterséges táplálékon csak 68 %-ost.

4.6.3. A D. hyalinipennis imágók élettartama

A kapott eredmények alapján a nostényimágók élettartama nem változott szignifikánsan a gazdanövény függvényében (13. táblázat). Paradicsomon a nostény 60 napig tudott fennmaradni, dohányon 55,3 napig. A hímek vonatkozásában a kialakult különbség szignifikáns. Paradicsomon a hímpoloskák hosszabb ideig, átlagosan 72 napig éltek, míg dohányon csak 59 napig. A 4.3. fejezetben bemutatott eredményekkel ellentétben jelen kísérletben a hímek hosszabb idegig éltek, mint a nostények, ami a kiegyenlített környezeti körülményeknek és folyamatos zsákmány ellátásnak tudható be. A vizsgálat P=5% -os szinten szignifikáns.

Fauvel et al. (1987) muskátlin vizsgálta a Macrolophus caliginosus imágók élettartamát, különbözo homérsékleteken. Megállapította, hogy a nostények 250C-on 40,2 napig élnek, míg a hímek 79 napig. 100C-on ezek az értékek 94,1 és 209,7(!) napot tettek ki. 20 0C-on a nostények 85,1 napig, a hímek116 napig éltek. A homérséklet tehát jelentos hatással van az imágók élettartamára. Az élettartam és a tojásprodukció együttesen befolyásolja a populáció alakulását.

–  –  –

4.6.4. A D. hyalinipennis populáción belüli hím – nostény arány megállapítása Mind a paradicsomról, mind a dohányról gyujtött lárvák 100% -ban alakultak át imágóvá. A paradicsomon nevelt lárvákból kikelt imágók 51,3 % -át a nostények képezték, így egy hímre 1,084 nostény jutott. A dohányon nevelt lárvákból 43 %-ban keltek ki nostények, ami hímenként 0,755 nostényt jelent (14. táblázat). A hím-nostény arány ily módon, paradicsomon maradt az 1:1 érték közelében, dohányon viszont kissé eltolódott a hímek javára. A vizsgálat P=5% -os szinten szignifikáns.

–  –  –

Iriarte és Castañe (2001) dohányon fenntartott tenyészetben 1:0,86 hímnostény arányról számoltak be, míg a mesterséges marhamájas táplálékon tapasztalt nemek aránya 1:0,79 volt.

4.6.5. A D. hyalinipennis lehetséges napi zsákmány fogyasztása A D. hyalinipennis potenciális napi gazdaállat fogyasztását a 15. táblázat mutatja be. A ragadozó poloska minden felkínált ízeltlábú fajon és fejlodési alakon képes volt táplálkozni. Egyes fajokból és alakokból, mint a Tetranychus urticae mozgó alakjai és az Aphis gossypii a vizsgált poloskaalakok nagy, 30-50 db közötti mennyiséget fogyasztottak.

Az üvegházi molytetu tojásaiból a molyteturontó mezeipoloska lárvái napi átlagban 18,7 db-ot fogyasztottak. A molytetulárvák tekintetében a poloska nostényei és lárvái közel azonos, 13,3 és 12,1 db/24 óra mennyiséget fogyasztottak. A molytetu imágóiból a poloskanostények szignifikánsan többet, 12,6 db/24 óra mennyiséget fogyasztottak el, míg a poloskalárvák 9,5 db imágót ettek meg.

A Bemisia tabaci lárváiból mind a két vizsgált poloskastádium kevesebbet fogyasztott el, mint az üvegházi molytetu lárváiból. A nostények 9,8 db/24 óra, a lárvák 10,3 db/24 óra dohány molytetu lárvát pusztítottak el, és ez a különbség nem szignifikáns. A Bemisia imágóiból viszont a poloskalárvák jóllehet nem jelentosen, mert csak 4,1 db-ot/24óra, de szignifikánsan többet fogyasztottak a nostényeknél, amelyeknél 3,6 db napi fogyasztási rátát állapítottunk meg.

A Tetranychus urticae kifejlett mozgó alakjaiból a lárvák kiugróan sokat (48,7 db/24 óra) és szignifikánsan többet fogyasztottak, mint az imágók (36,3 db/24 óra). Hasonlóan magasabb a lárvák napi fogyasztási rátája az Aphis gossypii szárnyatlan (41,2 db/24 óra) és szárnyas (35,1 db/24 óra) alakokkal történo táplálkozásnál. Az imágók közel egy harmadával kevesebb uborkalevéltetu egeydet pusztítottak el, nevezetesen a szarnyatlan alakokból 31,8 db-ot/, a szárnyasból pedig 28,5 –öt egy nap alatt.

A vizsgálat P=5% -os szinten szignifikáns.

Az elozetes etetési kísérletben kapott eredményekhez képest (ld. 4.5.

fejezet) a lárvák többet fogyasztottak az üvegházi molytetulárvákból, a nostények pedig jelentosen többet. Ez a különbség a magasabb homérsékletnek tudható be.

A hasonló körülmények között végrehajtott vizsgálatok során a D.

tamaninii imágók paradicsomon 15,0 db/nap Trialeurodes vaporariorum L4 lárvát és 12,1 db/nap Bemisia tabaci L4 lárvát, uborkán 43,6 db/nap Aphis gossypii és 42,1 db/nap Macrosiphum euphorbiae szárnyatlan fiatal alakot fogyasztottak (Albajes et al., 1996).

–  –  –

A dél- és közép-európai éghajlati övezetben, a nyári idoszakban uralkodó magas homérsékleti viszonyok negatív hatással vannak a molyteturontó fürkészdarázsra, amelynek gazdaállat keresési kapacitása 300C felett drasztikusan lecsökken vagy akár meg is szunik. Ezzel szemben a hazai tapasztalat azt mutatta, hogy a D. hyalinipennis a nyári hoség idején is képes volt intenzíven táplálkozni az üvegházi kártevokön. Albajes et al. (1996), megfigyelte, hogy a D. tamaninii 400C közeli homérsékleten is táplálkozott az üvegházi molytetun. Szerinte a felso letális homérsékleti határ e ragadozó poloska faj esetében jóval a 300C felett van.

A magas gazdaállat fogyasztás általában megdrágítja a tömeges eloállítás költségeit, különösen, ha a tenyésztés az E. kuechniella tojásain történik.

Ezért a mezeipoloskák mesterséges táplálékon történo tenyésztése elsorendu feladat. Grenier et al., (1989) kidolgoztak egy mesterséges táptalajreceptet, amelyen a M. caliginosus sikeresen tenyésztheto. A D. tamaninii marhamájalapú táptalajon szaporítható nagy tömegekben, ragadozó képességének teljes megorzése mellett (Iriarte és Castañe, 2001; Castañe et al., 2002). A poloskák etetésének a titka a „májkrém” parafilmbe való csomagolásában rejlik.

A ragadozó poloskákról az az általános vélemény terjedt el, hogy „jól repülnek” (Benedek, 1988; Biobest www.biobest.be) és aktívak a táplálék keresésében. Wageningeni programunk során szerettük volna megvizsgálni a D. hyalinipennis prédakereso képességét és osszehasonlítani a M. caliginosus –éval. A kísérlet teljes kudarcba fulladt, mert a Macrolophus szabályosan eltünt a vizsgálati területrol. Annyit sikerült megfigyelni, hogy a molyteturontó poloska hibátlanul rövid idon belül megtalálta a 25 paradicsomnövény között azt az egyet, mely molytetuvel volt fertozött.

Idohiányában már nem volt lehetoségünk az intraguild predációs tesztek elvégzésére, petri-csészékben elvégzett egyszeru próbák azonban arra utaltak, hogy a D. hyalinipennis lárvái sem imágói nem tesznek különbséget a Phytoseilus persimilis és Tetranychus urticae között, mind a kettot tizedelték.

A Macrolophus caliginosus lárvák minden igyekezettel azon voltak, hogy elbújjanak a predátor imágói elol, a lárvákkal szemben már kevesebb esélyük volt. Négynapos laboratóriumi kísérlet alapján Lucas és Alomar (2002) azt állítják, hogy a spanyol hajtatásban spontán megjeleno D. tamaninii nem csökkenti a forgalmazott és mesterségesen telepített M. caliginosus populációját, ellenkezoleg, a D. tamaninii mintegy „erosíti” az üvegházi molytetu elleni hatékonyságát. Ez a kísérlet véleményünk szerint csupán a bioágensek gyártóinak az aggódalmát volt hívatott csillapítani, mint sem feltárni a valódi összefüggéseket.Pages:     | 1 |   ...   | 7 | 8 || 10 | 11 |   ...   | 13 |


Similar works:

«IN THE SUPREME COURT OF GUAM PACIFIC ROCK CORPORATION Plaintiff-Appellee vs. DEPARTMENT OF EDUCATION, a department of the Executive Branch of the Government of Guam, an unincorporated Territory of the United States of America Defendant-Appellant OPINION Supreme Court Case No.:CVA98-003 Superior Court Case No.:CV0668-94 Filed: November 7, 2001 Cite as: 2001 Guam 21 Petition for Rehearing Argued and submitted on Sept. 21, 2001 Hagåtña, Guam Appearing for Petitioner-Appellee: Appearing for...»

«gen istun len lerle tiona chü rna S inte im leich Verg ür nf zeptio on hmenk issen a neue R von W Eine g rfassun ten die E igkei h und Fä OECD PROGRAMME F O R I N T E R N AT I O N A L STUDENT ASSESSMENT SCHÜLERLEISTUNGEN IM INTERNATIONALEN VERGLEICH Eine neue Rahmenkonzeption für die Erfassung von Wissen und Fähigkeiten Herausgeber der deutschen Fassung: Deutsches PISA-Konsortium Herausgeber der englischen und französischen Originalfassung: OECD OECD PROGRAMME FOR INTERNATIONAL STUDENT...»

«Bericht Unabhängige „Kundenzufriedenheitsumfrage“ bei Beziehern von Leistungen nach SGB II in der StädteRegion Aachen durchgeführt von der Initiative Netzwerk SGB II Aachen mit Unterstützung der Katholischen Arbeitnehmer Bewegung (KAB Aachen), der Krebsberatungsstelle (KBS Aachen) und Café Zuflucht (Refugio e.V. Aachen) Aachen, im November 2011 Die Initiative Netzwerk SGB II Aachen dankt allen SGB II-Leistungsberechtigten, die an der unabhängigen „Kundenzufriedenheitsumfrage“...»

«McRobbie-3756-Ch-01:McRobbie-3756-Ch-01.qxp 7/23/2008 5:14 PM Page 11 POST FEMINISM AND POPULAR CULTURE: BRIDGET JONES AND THE NEW GENDER REGIME Introduction: complexification of backlash? This chapter presents a series of possible conceptual frames for engaging with what, in this book, I refer to as post-feminism. Broadly I envisage this as a process by which feminist gains of the 1970s and 1980s are actively and relentlessly undermined. (What exactly is meant by the words ‘feminist gains’...»

«Professional Work in the Engineering and Architecture Group, 0800 November 2008 Job Family Position Classification Standard for Professional Work in the Engineering and Architecture Group, 0800 TABLE OF CONTENTS INTRODUCTION COVERAGE MODIFICATIONS TO AND CANCELLATIONS OF OCCUPATIONAL SERIES, STANDARDS, AND GUIDES PART I – OCCUPATIONAL INFORMATION GENERAL SERIES DETERMINATION GUIDELINES CLASSIFYING PROFESSIONAL WORK DISTINGUISHING BETWEEN PROFESSIONAL AND TECHNICAL WORK OFFICIAL TITLING...»

«THE EFFECT OF HYPEROXIC GAS MIXTURES ON RECOVERY FROM SHORT-TERM MAXIMAL EXERCISE (VENTILATION, HEART RATE, PH) Item type text; Thesis-Reproduction (electronic) Authors Reed, Daniel Kelvin Publisher The University of Arizona. Rights Copyright © is held by the author. Digital access to this material is made possible by the University Libraries, University of Arizona. Further transmission, reproduction or presentation (such as public display or performance) of protected items is prohibited...»

«Nr 13/2015 Wydawnictwo Nauka i Innowacje Poznań 2015 Fenomenologia_13.indd 1 2015-07-01 11:38:06 Fenomenologia Pismo Polskiego Towarzystwa Fenomenologicznego Nr 13/2015 Redaktor naczelny Andrzej Przyłębski Redakcja Łukasz Czajka (sekretarz redakcji), Andrzej Gniazdowski, Anna Grzegorczyk, Wiesław Małecki (sekretarz redakcji) Rada programowa A. Bronk (Lublin), P. Dybel (Warszawa), F. Fellman (Münster), T. Gadacz (Warszawa), Cz. Głombik (Katowice), M. Grossheim (Rostock), S. Judycki...»

«Zirkuläre und temporäre Migration Empirische Erkenntnisse, politische Praxis und zukünftige Optionen in Deutschland Studie der deutschen nationalen Kontaktstelle für das Europäische Migrationsnetzwerk (EMN) WorkingPaper WorkingPaper WorkingPaper WorkingPaper WorkingPaper Working Paper 35 WorkingPaper WEMNdesr der Forschungs­ P a p e r des ound k i n g der Nationalen Kontaktstelle gruppe Bundesamtes WorkingPaper erschienen 2011 WorkingPaper WorkingPaper WorkingPaper Kofinanziert durch die...»

«CULTIVATING RESILIENCE AN OVERVIEW OF SUSTAINABLE COMMUNITY SEED SYSTEMS Arthur Kroeger College, Carleton University Capstone Seminar Development Studies PAPM 4000-B Acknowledgments The 2010 Development Studies Capstone Seminar of Arthur Kroeger College would like to extend a warm thank you to Unitarian Service Committee Canada for granting us the opportunity to take part in this extraordinary project. We are grateful for the support that our key contacts have given us throughout this process....»

«Kriegsschiffwracks Welches Recht gilt für Fragen des Eigentums, der Beseitigung und der Haftung? Jan Asmus Bischoff* I. Einleitung 456 II. Der Begriff des Kriegsschiffwracks 457 III. Der völkerrechtliche Rechtsstatus von Kriegsschiffen 459 IV. Eigentum an Kriegsschiffwracks 460 A. Völkerrechtliche Regelungen über den Eigentumsübergang am Kriegsschiffwrack 462 1. Regelungen in allgemeinen völkerrechtlichen Verträgen 462 a) Seerechtsübereinkommen 462 b) UNESCO Convention on the Protection...»

«Seventh International TRANSFORMATIVE LEARNING CONFERENCE Transformative Learning: Issues of Difference and Diversity Sponsors: University of New Mexico College of Education Central New Mexico Community College October 24-26, 2007 Albuquerque, New Mexico Seventh International TRANSFORMATIVE LEARNING CONFERENCE Transformative Learning: Issues of Difference and Diversity Sponsors: University of New Mexico College of Education Central New Mexico Community College October 24-26, 2007 Albuquerque,...»

«WEINZIERL ENGINEERING GMBH F. Heiny, Dr. Th. Weinzierl Achatz 3 DE-84508 Burgkirchen Tel. +49 (0) 8677 / 91 636 0 Fax +49 (0) 8677 / 91 636 19 E-Mail info@weinzierl.de KNX über IP Neue Lösungen für KNX Installationen Einleitung Während sich KNX zum bedeutendsten Standard in der Gebäudeautomatisierung etabliert hat, entwickelte sich das Ethernet in eine universelle Kommunikationslösung auch für Automatisierungsaufgaben. Aufgrund der unterschiedlichen Systemeigenschaften können sich KNX...»

 
<<  HOME   |    CONTACTS
2016 www.abstract.xlibx.info - Free e-library - Abstract, dissertation, book

Materials of this site are available for review, all rights belong to their respective owners.
If you do not agree with the fact that your material is placed on this site, please, email us, we will within 1-2 business days delete him.