WWW.ABSTRACT.XLIBX.INFO
FREE ELECTRONIC LIBRARY - Abstract, dissertation, book
 
<< HOME
CONTACTSPages:     | 1 |   ...   | 6 | 7 || 9 | 10 |   ...   | 13 |

«CEGLARSKA ELZBIETA BARBARA Veszprémi Egyetem Georgikon Mezogazdaságtudományi Kar Keszthely Laura, Barbara, Tímea és Anna lányaimnak ajánlom ...»

-- [ Page 8 ] --

Albajes et al. (1996) a D. tamaninii –ra vonatkozó megfigyelései szerint paradicsomban a poloska a növény középso részét népesítette be. Hasonló vertikális eloszlást tapasztaltak dohányban is. Sanchez-Sanchez et al. (2002) megállapította, hogy a D. hesperus imágói a paradicsomnövények középso részén voltak túlsúlyban, a lárvái pedig a növények alsó-középso részén voltak jelen nagyobb suruségben. Mivel a rendelkezésünkre álló paradicsomállomány elburjánzott, a növényen belüli poloska eloszlás véleményünk szerint nem tükrözte pontosan a jó kultúrállapotban lévo növényeken belüli lehetséges eloszlást. Egyértelmu azonban, hogy követi a táplálék eloszlását.

Az egészen fiatal lárvák a levelek szögleteiben bújnak meg, alig mozognak. Elképzelheto, hogy elso táplálékukat a növényi nedvek képezhetik. Megfigyeltük, hogy az elso lárvaalakok (L1) áldozatul esnek a fejlettebb egyedeknek, foleg a falánk L4-nek. Az idosebb lárvák is a levelek fonákán koncentrálódnak, ahol a táplálékot jelento molytetu lárvák is megtalálhatók.

A D. hyalinipennis táplálkozása molytetu imágókon jellegzetes képet mutatott: a levélfonákon megtámadott és kiszívott molytetu imágók az alatta lévo levelekre hullottak le. Az elpusztult imágók sztereomikroszkópos vizsgálata arra utalt, hogy a poloskák teljesen kiszívják a testnedvüket (23.

ábra). Ezt a megfigyelést teljes mértékben igazolja Cohen (1995), a jelenséget külso (extraorális) emésztésnek tulajdonítva.

A vizsgált paradicsomállományt illetoen megfigyeltük, hogy a D.

hyalinipennis eloszlása egyenletes volt, amihez hozzájárult az eros és szintén egyenletes üvegházi molytetu megoszlás. Sanchez-Sanches et al. (2002) szerint a D. hesperus növényállományon belüli eloszlását befolyásoló elsodleges tényezo a prédaállat jelenléte. A D. tamaninii tartózkodási helyét vizsgálva a szabadföldi paradicsomban Alomar et al. (2002) megállapította, hogy betelepedésük során a poloskaimágók az üvegházi molytetuvel erosebben fertozött növényeken koncentrálódnak. Ugyanezt figyelte meg Courtade et al. (1993) a M. caliginosus esetében téli ültetésu üvegházi paradicsomban.

23. ábra Az üvegházi molytetu imágón táplálkozó Dicyphus hyalinipennis Burm, mezeipoloska imágója (Fotó: Kondorosy, 1999) A paradicsommal szomszédos paprikaállomány (Capsicum annuum L.

H2 fajta) többszöri vizsgálata nem igazolta a poloska megtelepedési készségét annak ellenére, hogy az állomány molytetu fertozöttsége ugyancsak jelentos volt.

Az üvegház környéki növénytársulás összetételét az 5. táblázatban tüntettük fel. 22 családhoz tartozó 43 fajt állapítottunk meg, melyek zömében gyomnövények. Ezek közül az Amaranthus spp., a Sonchus arvensis L., az Atriplex patula L., az Epilobium sp., a Solanum nigrum L., és az Urtica spp.

szerepel a mediterráneumban eloforduló D. tamaninii rokonfaj ismert tápnövényeinek listáján (6. táblázat). Az Amaranthus spp., a Sonchus arvensis L., a Solanum nigrum L., és az Urtica spp. tápnövénye a D. errans fajnak, míg a Solanaceae család tagjait a Nesidiocoris tenuis kedveli (Alomar et al., 1994;). Az üvegház környékén eloforduló gyomok között talált Epilobium sp. –ot Stichel (1959) és Wagner (1971) a D. hyalinipennis gazdanövényeként említi. Alomar et al., (1994) szerint 22 gyomnövényfaj szolgál téli menedéknek a D. tamaninii számára.

–  –  –

Az üvegházban augusztus közepe és vége között megjelent imágók (2.

nemzedék) egészen november végéig maradtak fenn. Augusztusban a lárvák voltak túlsúlyban, kezdetben a populáció közel 80%-át alkották.

Szeptemberben a populáció 60 %-ban lárvákból és 40 %-ban imágókból tevodött össze. Szeptember végén az imágók surusége elérte az 50 db/növény értéket, míg az üvegházi molytetu 2-3 db imágó/növény suruségben volt tapasztalható. Az ido elteltével fokozatosan csökkent a lárvák aránya az imágók javára. Az október eleji felmérés szerint a poloska népessége 73% ban imágót tartalmazott. Az október 3. dekádjában lárvák csak elvétve voltak találhatók. Az Aranyági üvegház poloskapopuláció lárva-imágó arány viszonyait a 24. ábra mutatja be.

–  –  –

24. ábra A D. hyalinipennis üvegházi populáció alakulása az Aranyági Szövetkezetben (Hódmezovásárhely, 1997) A paradicsom eltávolításával a poloskák az üvegházban meglévo gyomnövényeken kerestek menedéket és táplálékot. Hasonlóképpen a lárvák – jóllehet dönto többsége a paradicsommal együtt kidobásra került – egy részük ugyancsak a gyomnövényekre húzódott át. Azt azonban nem lehet teljes bizonysággal állítani, hogy ezek a lárvák nem a gyomnövények szöveteibe lerakott tojásokból keltek ki.

A paradicsomkultúra megszüntetése után a populáció surusége gazdanövény és gazdaállat hiányában értheto módon drasztikusan lecsökkent.

A virágzó libatop (Chenopodium album L.) felso részein, különösen a virágzó hajtáscsúcsokon a poloska surusége kezdetben 13 imágó/növény volt, a lárváké 4 db/növény. A ragadós muhar (Setaria verticillata L.) és keszegsaláta (Lactuca serriola L.) növényein az imágó surusége 2 db/növény volt, a csalán (Urtica dioica L.) virágzó csúcsain – csak 1 imágó/növény volt található (7. táblázat). Az üvegházi gyomflóra jelentos elemét képezo disznóparéjon (Amaranthus retroflexus L.) sem az imágók, sem a lárvák nem voltak fellelhetok annak ellenére, hogy a levelek fonákjain jelen volt a molytetu, 4-6 imágó/növény mennyiségben. Ezzel szemben a többi gyomokon molytetu csak elvétve fordult elo. A paradicsomállomány megszüntetése után a lárvák még egy hónapig voltak jelen az üvegházban, az utolsó példányokat október 3. dekádjában észleltük. Arról nincs adatunk, hogy a gyomnövényeken élo lárvákból milyen arányban fejlodtek ki imágók.

Az adatok arra derítenek fényt, hogy preferált gazdanövény hiányában a D.

hyalinipennis gyomnövényeket is elfogad tápnövényként, még pedig a következoket: Chenopodium album L., Setaria verticillata L., Lactuca serriola L., Urtica dioica L.

–  –  –

4.3. Életciklusra vonatkozó vizsgálatok Augusztus végén az izolátorokba elhelyezett fiatal imágók rövidesen elkezdtek párzani. További ketto-három hét múlva a levelek fonákán észleltük az elso lárvák (L1) megjelenését. A lárvastádium egészen október közepéig tartott. Az imágók hosszú ideig éltek, december közepéig (25.

ábra), de néhány példányt találtunk január elején is. A kihalófélben lévo populációt zömében a nostények alkották.

Hasonló módon a Csongrád megyei NTSz16 kísérleti üvegházában 1995.

és 1996. évben fenntartott D. hyalinipennis tenyészet imágói decemberben pusztultak el. Ekkorra a gazdanövények is leromlottak, ami számukra kedvezotlen környezeti és foleg fényviszonyoknak tudható be.

–  –  –

25. ábra A Dicyphus hyalinipennis Burm. fejlodési alakjainak alakulása laboratóriumi körülmények között (Hódmezovásárhely, 1997) A kísérlet igazolja az üvegházban folytatott megfigyeléseket. Üvegházi és laboratóriumi körülmények között a fejlodési stádiumok váltása, illetve idotartama hasonlóképpen alakult. A preimaginális stádiumok kb. 6-8 hétig tartottak. Az imágók élettartama meglehetosen hosszú, 2-2,5 hónap. Ezért az üvegházi nemzedékek átfedik egymást, egyidoben lárvák és imágók vegyesen vannak jelen. Azonban nyitott kérdés maradt a D. hyalinipennis telelésére vonatkozó sajátosságok, szabadföldön és a hajtatóberendezésben egyaránt.

A D. tamaninii mediterrán vidékeken lárva és imágó alakban telel át zöld növényeken (Alomar, 1994; Riudavets et al., 1993; Riudavets, 1995). A molyhos mezeipoloska (Lygus rugulipennis Poppius) imágó alakban telel avarban, árokparton, növényi törmelékek alatt, migrálásra nagyon hajlamos.

A lucernapoloska (Adelphocoris lineatus Goeze) évelo lágyszárú növényekben és növényi maradványokban, tojás alakban telel (Benedek, 1988). Elképzelheto, hogy lucernapoloskához hasonlóan a D. hyalinipennis szabadföldi nemzedékének nostényei által rakott peték telelhetnek át növényi maradványokban, áttelelo és évelo lágyszárú növények szöveteiben.

Izolátorunkban, decemberben a kihaló D. hyalinipennis populációt nagyobb arányban nostények alkották. lgy elképzelheto az a változat is, hogy a megtermékenyített nostények telelnek át. E mellett szólna az a tény is, hogy az Aranyági üvegházban 1998. év áprilisában, tehát a következo termesztési ciklusban, telt potrohú molyteturontó poloska nostényekre bukkantunk rá. Az üvegház egész télen kultúra- és futésmentes volt.

Az üvegházban a június végén megtörtént bevándorlás és molytetun való táplálkozás révén a D. hyalinipennis két nemzedéket képezett. Június végi imágóktól származó populáció augusztus végére újabb imágónemzedéket hozott létre, avagy ezzel kezdodött az üvegházi második nemzedék. A párhuzamos laboratóriumi kísérletben, októberben újabb imágó nemzedék jött létre (kiegészíto megvilágítás alkalmazásával), meleg körülmények között (23-25oC körüli homérséklet). Tehát az üvegházban kedvezo körülmények között a D. hyalinipennis legalább 3 nemzedéke is tudna kifejlodni. Ezt a feltevést a késobbi kísérletek céljából Wageningenben létrehozott tenyészet támasztja alá, mely az oszi és téli idoszak alatt folyamatosan biztosított kísérleti állatokat. A wageningeni kísérleti üvegházban a D. hyalinipennis tenyészetét 16 órás megvilágítás mellett és 250C –os homérsékletben tartottuk, valamint ad libitum táplálkozást biztosítottunk.

4.4. Elozetes gazdanövény-választási kísérlet

A „multiple-choice” elv alapján végzett teszt eredményeit a 8. táblázat foglalja össze. Az eredményekbol kitunik, hogy a D. hyalinipennis nostényei a paradicsom és a dohány növényeket részesítették elonyben az uborkával szemben. A 30 kihelyezett egyed közül átlagosan 15,5 db a dohányon volt található és 12,33 db a paradicsomon. Uborkán átlagosan csak 2,17 db példányt állapítottunk meg. Paprikán a poloska nem volt észlelheto. Az eredmények P=1%-os szinten szignifikánsak.

–  –  –

Irodalmi közlemények megerosítik a paradicsom iránti preferenciát, mert az eddig tárgyalt rokonfajok (M. caliginosus, D. tamaninii, D. errans, N.

tenuis) úgy kerültek a figyelem középpontjába, hogy spontán migráltak a paradicsom állományokba (Alomar et al., 1996). Ebben dönto szerep jut a molytetu fertozésnek és ezzel kapcsolatos tritrófikus, azaz növény – kártevo – természetes ellenség kémiai úton muködo információcserének. Esetünkben a növények molytetumentesek voltak, így más mechanizmusok léptek muködésbe. Ezen kívül éheztetett nostényeket alkalmaztunk. A növényválasztásuk arra utalhat, hogy ezek a növények milyen mértéku elfogadottságban részesültek a tojásrakásra, illetve táplálkozásra való alkalmasságuk alapján.

Salamero et al. (1987) a D. tamaninii fajjal végzett vizsgálatai megerosítik, hogy a dohány alkalmas gazdanövény a tömegtenyésztésre.

Gabarra et al. (1995) uborkán vizsgálta a D. tamaninii fejlodését, gazdaállat jelenlétében és gazdaállat nélkül. Megállapította, hogy molytetutol mentes növényeken a poloskák kevesebb utódot neveltek. Szerinte, a gazdaállat hiánya megakadályozza a ragadozó biztos megtelepedését az uborka kultúrában. Tehát a táplálék, a tojásrakáshoz és ez által a fajfenntartáshoz szükséges fehérje forrás, azaz a zsákmány iránti vonzalom válik elsodlegessé. Az uborkára kapott eredményeink a két erosen preferált növény egyideju jelenléte miatt torzítottak lehetnek.

A teszt eredményei nem adtak válszt a vizsgált gazdanövény teljes köru minoségére, azonban támpontot jelentettek a további biológiai paraméterek vizsgálatához.

4.5. Elozetes etetési kísérletek

A D. hyalinipennis különbözo fejlodési alakjainak molytetu lárvákon történo táplálkozási rátája változó. A lárvák napi átlagban (db) 11,16 molytetu lárvát fogyasztottak, a nostények 7,04, a hímek 4,89. A lárvák jelentosen több molytetu lárvát fogyasztottak el, mint az imágók. A nostény és a hím közötti megfigyelési eredmények is szignifikánsak (9. táblázat). A napi fogyasztás üteme kiegyensúlyozott, a poloskák vizsgálat elotti 24 órás éheztetése sem okozott kiugró fogyasztást. A kontrollban természetes pusztulás nem volt tapasztalható.

Az eredmények P=5%-os szinten szignifikánsak.

A kísérlet során megállapítottuk, hogy a poloskák által kiszívott molytetu lárvát a következo szerint lehet megkülönböztetni az élotol, illetve olyantól, amelybol kirepült az imágó. A „kirepült” lárva: burkának felso részén jellegzetes röpnyílás található. A lárvaburok felso lapjának 1/3 vonalán keresztirányú, szabályos „T”–alakú hasadás látható. A kiszívott lárva burka behorpadt, esetleg egyeseken hosszanti irányú, az egész lárván végigfutó hasadás van. A lárvaburok belülrol teljesen üres. A kiszívott lárva színe üvegesen áttetszo, míg az élonek enyhén sárgás a színe.

Az üvegházi molytetu lárváin táplálkozó D. hyalinipennis L5 lárvája a

26. ábrán látható.

–  –  –Pages:     | 1 |   ...   | 6 | 7 || 9 | 10 |   ...   | 13 |


Similar works:

«NR.18 ⏐ JULI 2005 ⏐ DEUTSCHE VERSION Sonderund Vorzugsbehandlung für Entwicklungsländer im Auftrag von Germanwatch und Heinrich-Böll-Stiftung Von Thomas Fritz Global Issue Paper, Nr. 18 Sonderund Vorzugsbehandlung für Entwicklungsländer © Heinrich Böll Stiftung 2005 Alle Rechte vorbehalten Die vorliegenden Beiträge müssen nicht die Meinung der Herausgeberin wiedergeben. Heinrich Böll Stiftung, Hackesche Höfe, Rosenthaler Str. 40/41, D-10178 Berlin Tel: ++49/30/285348; Fax:...»

«Mai 2010 Bibelarbeit von Bundesinnenminister Dr. Thomas de Maizière auf dem 2. Ökumenischen Kirchentag in München Freitag, den 14. Mai 2010 Römerbrief 8, (15)16 25 Sperrfrist: Redebeginn Es gilt das gesprochene Wort! (Musik) Die biblischen Texte, die für die Gottesdienste und die Bibelarbeiten dieses Ökumenischen Kirchentages ausgewählt wurden, kreisen um das Thema Hoffnung, entsprechend dem Leitwort dieser Veranstaltung „Damit Ihr Hoffnung habt“. Der Römerbrief, aus dem der...»

«MONITORING THE EFFECTIVENESS IN ELIMINATING THE TRACE PRESENCE OF AOZ (FURAZOLIDONE DERIVATIVE) RESIDUE IN PENAEUS MONODON AND ITS PRODUCTS UNDERGOING DIFFERENT PROCESSING REGIMES TAN THUAN CHEW MONITORING THE EFFECTIVENESS IN ELIMINATING THE TRACE PRESENCE OF AOZ (FURAZOLIDONE DERIVATIVE) RESIDUE IN PENAEUS MONODON AND ITS PRODUCTS UNDERGOING DIFFERENT PROCESSING REGIMES by TAN THUAN CHEW Thesis submitted in fulfilment of the requirements for the degree of Master of Science JANUARY 2008...»

«Proceedings of the 1st International Conference on Digital Fashion, 16-17 May 2013, London, UK DIGITAL PRODUCTION OF TRADITIONAL COSTUMES Yeonkyung Kang 1, Sehee Wu2, Young-A Ko 3, Zi young Kang 4, Anna Kim5, Naeun Kim6 and Hyeong-Seok Ko7 ABSTRACT The purpose of this study is to find out the possibility of reproducing traditional costumes using the digital technology. For this, we selected a women’s robe and a men’s suit in the rococo era of the 18th century. For the reconstruction, we...»

«Der Senat 9. Juli 2015 Stellungnahme zum German Institute of Global and Area Studies – Leibniz-Institut für Globale und Regionale Studien, Hamburg (GIGA) Inhaltsverzeichnis 1. Beurteilung und Empfehlungen 2. Zur Stellungnahme des GIGA 3. Förderempfehlung Anlage A: Darstellung Anlage B: Bewertungsbericht Anlage C: Stellungnahme der Einrichtung zum Bewertungsbericht Stellungnahme zum GIGA Die Einrichtungen der Forschung und der wissenschaftlichen Infrastruktur, die sich in Vorbemerkung der...»

«Only Fools and Horses: A to Z A Aida Uncle Albert’s one-time former wife who we never see but is fondly remembered by the ‘Captain Birdseye’ lookalike. Alan Cassandra’s dad likes a drink and has a penchant for jellied eels. Runs his own printing works and employs Rodney. Alright Pronounced ‘Awright’, often used by Del Boy in combination with ‘Awright Rodders.” April Nothing to do with the month but refers to the ‘heart’ or ‘ticker’, as in the phrase “My old April”....»

«Dr. Marcus Weck Curriculum Vitae MARCUS WECK Professor (212) 992-7968 (Voice) New York University (212) 995-4895 (Fax) Molecular Design Institute and Department of Chemistry e-mail: marcus.weck@nyu.edu New York, NY 10003-6688 http://www.nyu.edu/fas/dept/chemistry/weckgroup/index.php EDUCATIONAL BACKGROUND 1998 – 2000 Harvard University – Postdoctoral Fellow, Chemistry 1995 – 1998 California Institute of Technology – Ph.D., Chemistry 1988 – 1994 University of Mainz – M.Sc. (Diploma),...»

«SA GERMAN ASSOCIATION Inc. NEWSLETTER Das Band SÜD-AUSTRALISCHER ALLGEMEINER DEUTSCHER VEREIN INC. AprilMai 2013 Happy Easter to all our Easter Happy Members to all our Members SAADV (SA German Association Inc.) 223, Flinders Street, Adelaide, SA 5000, Australia Tel.: (08) 8223 2539 Email: office@thegermanclub.com.au Fax: (08) 8232 2082 Web: www.thegermanclub.com.au www.thegermanclub.com.au/about-us/special-interest-groups.php SAADV Das Band Imprint SAADV NEWSLETTER Das Band 2012 Bi-Monthly...»

«Giulia Annalinda Neglia The Permanence of Roman Layouts in the Urban Fabric of Aleppo The cityscape of Aleppo is profoundly stratifed and represents a place of permanence for its urban symbols and the mutual overlay of many meanings: the place of permanence traces an urban development that saw Aleppo frst to arise as a spontaneous settlement, then to be adapted to regional and then imperial urban standards, and fnally, undergo a local dialectical process that led the city to an individual urban...»

«Electronic Government and Electronic Civics Jane E. Fountain NCDG Working Paper No. 03-001 Submitted January 2003 This material is based upon work supported by the National Science Foundation under Grant Number 0131923. Any opinions, findings, conclusions or recommendations expressed in this material are those of the author(s) and do not necessarily reflect the views of the National Science Foundation (NSF). Chapter to appear in Barry Wellman, ed., Encyclopedia of Community, Great Barrington,...»

«Der Senat 17. März 2016 Stellungnahme zum Leibniz-Institut für Gemüseund Zierpflanzenbau, Großbeeren / Erfurt e.V. (IGZ) Inhaltsverzeichnis 1. Beurteilung und Empfehlungen 2. Zur Stellungnahme des IGZ 3. Förderempfehlung Anlage A: Darstellung Anlage B: Bewertungsbericht Anlage C: Stellungnahme der Einrichtung zum Bewertungsbericht Stellungnahme zum IGZ Die Einrichtungen der Forschung und der wissenschaftlichen Infrastruktur, die sich in Vorbemerkung der Leibniz-Gemeinschaft...»

«TSBF Institute Annual Report 2002 VOLUME 1 TABLE OF CONTENTS 1. Project Description.. 1 2. Logframe... 2 3. Executive Summary Text.. 4 3.1 List of Staff... 4 3.2 List of Partners.. 6 3.3 Financial Resources.. 10 3.4 Main highlights of research progress in 2002.. 13 3.5 Progress towards achieving output milestones of the project logframe 2002.. 19 4. Indicators Appendix A: List of Publications.. 28 Appendix B: List of Students.. 36 5. Output 1: Biophysical and socioeconomic constraints to...»

 
<<  HOME   |    CONTACTS
2016 www.abstract.xlibx.info - Free e-library - Abstract, dissertation, book

Materials of this site are available for review, all rights belong to their respective owners.
If you do not agree with the fact that your material is placed on this site, please, email us, we will within 1-2 business days delete him.