WWW.ABSTRACT.XLIBX.INFO
FREE ELECTRONIC LIBRARY - Abstract, dissertation, book
 
<< HOME
CONTACTSPages:     | 1 |   ...   | 5 | 6 || 8 | 9 |   ...   | 13 |

«CEGLARSKA ELZBIETA BARBARA Veszprémi Egyetem Georgikon Mezogazdaságtudományi Kar Keszthely Laura, Barbara, Tímea és Anna lányaimnak ajánlom ...»

-- [ Page 7 ] --

A molyteturontó poloska imágó élettartamának megállapítására a lárvából éppen átalakult poloskaegyedeket gyujtöttünk a tenyészetbol, rovarszippantóval. A fiatal imágók még sárgászöld színuek. Tesztnövényként molytetuvel erosen fertozött (táplálkozás ad libitum) Moneymaker fajtájú paradicsomot illetve SR1 fajtájú dohányt alkalmaztunk.

A vizsgálatot a kísérleti üvegházban, 60x60x60 cm–es izolátorokban, 4 ismétlésben állítottuk be, ismétlésenként 15-15 poloskapárt és 3-3 db 3-4 leveles cserepes tesztnövényt alkalmazva. Az imágókat pusztulásukig tartottuk. A tesztnövényeket 2 hetente cseréltük a kikelo egyedek interferenciája miatt. A vizsgálat klimatikus körülményei: a homérséklet 25 +2 0C, a páratartalom 70%, és 16/8 óra megvilágítás.

A növénycsere alkalmával leltároztuk az élo poloskákat és feljegyeztük az elpusztult egyedek számát. Az eredményeket a SPSS 6.1 ® (SPSS Inc.) statisztikai programcsomag segítségével értékeltük, egytényezos varianciaanalízist alkalmazva (one-way ANOVA). A középértékek többszörös összehasonlításához a Tukey HSD-féle eljárást alkalmaztunk.

3.6.4. A D. hyalinipennis populáción belüli hím – nostényarány megállapítása

A populáción belüli nostény – hím arány megállapítására a törzstenyészetbol utolsó stádiumú, átalakulás elott álló lárvákat gyujtöttünk össze, véletlenszeruen. Az átalakuláshoz közeledo lárvák jól kifejlett szárnykezdeményekkel rendelkeznek, piros szemuek és jellegzetesen lomhák, nehezebben mozognak, nem olyan fürgék, mint a fiatalabb lárvastádiumok. A lárvákat molytetuvel erosen fertozött paradicsomlevelekre helyeztük el, 10,5/914 cm átméroju, 10,5 cm magas, levegocserét biztosító fedovel ellátott muanyag izolátorokba. A vizsgálatot 5 ismétlésben hajtottuk végre, ismétlésenként 5 izolátort és izolátoronként 10 lárvát használva. Az izolátorokat 25 +20C –on, 70% –os páratartalom és 16/8 óra megvilágítási viszonyok között tartottuk, a klímakamrában. Két nap múlva meghatároztuk az átalakult nostények és hímek számát, majd megállapítottuk a hím – nostény arányát.

Az eredményeket a SPSS 6.1® (SPSS Inc.) statisztikai programcsomag segítségével értékeltük, egytényezos varianciaanalízist alkalmazva (one-way ANOVA). A középértékek többszörös összehasonlításához a Tukey HSDféle eljárást alkalmaztunk.

3.6.5. A D. hyalinipennis lehetséges napi zsákmány fogyasztása A ’no-choice’ elven alapuló vizsgálatban az L4 - 5. lárvákat, valamint érett, azonos korú nostényeket használtunk. A lárvákat a törzstenyészetbol a felso és az alsó átméro értéke gyujtöttük, a nostények egy, az erre a célra külön beállított tenyészetbol származtak.

Az azonos szintu éhség állapot elérése végett a rovarokat 24 órára elkülönítettük nedves szivaccsal töltött muanyag konténerekben, a vízellátás és a kannibalizmus elkerülése érdekében. A felkínált gazdaállatok számát az elozetes etetési kísérlet eredményeire illetve a rokon fajra Dicyphus tamaninii –ra vonatkozó irodalmi közlésekre (Castañe et al., 1997) alapoztuk. Így a

poloskákat az alábbi prédával kínáltuk:

• paradicsomon

- a Trialeurodes vaporariorum tojás, lárva és imágó, 20-20 db/poloska,

- a Bemisia tabaci lárva és imágó, 20 db/poloska,

- a Tetranychus urticae kifejlett mozgó alakjai, 50 db/poloska,

• uborkán

- az Aphis gossypii szárnyas és szárnyatlan alakjai, 50 db/poloska.

A kártevokkel fertozött leveleket vízzel töltött kis tartóedényekbe helyeztük. A tartóedény tetejét a levél körül parafilmmel vontuk be, hogy a poloskák ne fulladjanak a vízbe. Az így elokészített leveleket a 3.6.4. pont elso bekezdésében leírt muanyag konténerekbe tettük, majd a poloskákat a levelekre helyeztük, konténerenként – 5-5 darabot, 6 ismétlésben, 24 óra idotartamra. Az értékelést során meghatároztuk a kiszívott préda egyedek számát.

Az eredményeket a SPSS 6.1® (SPSS Inc.) statisztikai programcsomag segítségével értékeltük, egytényezos varianciaanalízist alkalmazva (one-way ANOVA). A középértékek többszörös összehasonlításához a Tukey HSDféle eljárást alkalmaztunk.

–  –  –

4.1. A Dicyphus hyalinipennis Burm. morfológiai leírásának kiegészítése A faj a Wagner (1971) által közzé tett leírását az alábbi, fajra jellemzo további elemekkel egészítettük ki (dolt betu): Az imágó felül sárgás vagy szürkéssárga, ritkás felálló barna szorzettel, alul fekete. A szorök tövében többnyire barna pontok találhatók. A fejteton két széttartó barna csík látható (18. ábra), a clypeus és a halánték a szemek mögött szélesen fekete. A cuneus vége és két kisebb folt a félfedon (hemielytra) fekete. A combok barna foltokkal (19. ábra). A csáp elso íze zömmel világos, a 2. sötét, közepén világos sávval, a 3.-4. sötét. A szemek jelentosen eltávolódtak az eloháttól (pronotum). A fejteto 1,4x szélesebb a szemnél. A pronotum dudorai igen nagyok, összérnek A 2. csápíz 1,4x hosszabb a 3. –nál, kb 1,2x hosszabb az elotor szélességénél. A makropter 4,3-4,8 mm, a brachypter 3,6-4,0 mm.

–  –  –

4.2. A Dicyphus hyalinipennis Burm. spontán betelepülése a hajtatott paradicsomba A vizsgálatok helyéül szolgáló hódmezovásárhelyi Aranyági Szövetkezet üvegházában (20. ábra) paradicsom- és paprikaállomány volt, telepítésének idopontja: 1997. január.

A paradicsomkultúrát a június második felében történt utolsó szedés után magára hagyták. Ennek következtében a növények eroteljes növekedésnek indultak, a levélhónaljakból sok fiatal oldalhajtás fejlodött ki, ami rendkívül jó táplálkozási lehetoséget biztosított az állományban egyébként is jelen lévo üvegházi molytetu számára. Az elhagyott növényállományban magas suruségu, a csúcslevelekre számítva az imágókat százas nagyságrendu üvegházi molytetu (Trialeurodes vaporariorum Westwood) populáció alakult ki. Az ültetvény szeptember 30.-ig maradt fenn.

20. ábra A hódmezovásárhelyi Aranyági Szövetkezet üvegháza, gazdag vegetációval közvetlen és távolabbi környékén A permetezési napló szerint a termesztés ideje alatt az állományban

végzett növényvédelmi munkák a következok voltak:

1. 1997. 02. 09. Unifosz 50 EC+Fundazol 50 WP+ Dithane M45+Folisol 2. 1997. 02. 14. Unifosz 50 EC + Nevirol + Dithane M45 3. 1997. 03. 20. Pirimor 50 DP 4. 1997. 04. 05. Unifosz50 EC, Dithane M45, Folisol 5. 1997. 04. 12. Unifosz 50 EC, Folisol, keserusó 6. 1997. 06. 14. Unifosz 50 EC, Folisol, Dithane M45 A vegyszeres kezeléseket június közepéig végezték, rendszertelenül, 5 nap-2 hónap közötti intervallumokban, a molytetu imágó magas suruségének visszaszorítása céljából. A kártevok ellen 5 alkalommal diklórfoszt, 1 alkalommal pirimikarbot alkalmaztak állománypermetezés formájában. A tankkeverék egy alkalommal benomilt és 4 alkalommal mankocebet is tartalmazott, valamint növényi tápsókat.

A Macrolophus caliginosus –t forgalmazó Biobest szerint 15 a diklórfosz erosen toxikus a ragadozóra, perzisztenciája imágókra 1 hét. A pirimikarb gyengén toxikus a Macrolophus -ra, gyakorlatilag nem perzisztens. A benomilt és a mankocebet veszélytelennek tartják.

Mivel a Dicyphus hyalinipennis rokonfaj, ezen kívül a diklórfosz széles hatásspektrumú hatóanyag, ezért feltételezheto, hogy szerepe lehetett abban, hogy a molyteturontó mezeipoloska csak június végén költözött be a paradicsom kultúrába. Feltételezésünket alátámasztja Millot és TrottinCaudal (1993) közlése, miszerint a M. caliginosus 100C közeli homérsékletben is képes táplálkozni, tehát a kora tavaszi alacsony homérséklet nem jelent akadályt a spontán betelepedésnek.

Az alkalmazott Jermy-féle fénycsapdával, Moericke-féle sárgatállal illetve hálózással nem sikerült a D. hyalinipennis egyedeket befogni a vizsgálat egész ideje alatt. Így sajnos nincs adatunk a molyteturontó mezeipoloska szabadföldi mozgásáról. Kondorosy (1997b) szerint a mezeipoloskák nagy része jól repül fényre, jelentos csoportja azonban „fénykerülo”. Nincs kizárva, hogy a Dicyphinae alcsalád fajai kevéssé repülnek fényre. Ugyancsak Kondorosy (szem. közlés) az általa feldolgozott fénycsapdás gyujtések alapján úgy véli, hogy a D. errans, mely igen gyakori, a fénycsapda anyagából kis számban került elo. A D. globulifer pedig szintén elég gyakori, ám fénycsapdában nem volt található. Érdemes lenne megvizsgálni, hogy a ragadozó mezeipoloska fajok milyen mértékben nyomonkövethetok fénycsapda segítségével. Nem tudjuk azonban az okát Biobest „Side-effect manual” („Mellékhatások kézikönyve”), http://www.biobest.be. A hasznos szervezetre gyakorolt toxicitási skála szerint az erosen toxikus hatóanyag 75%-os, közepesen toxikus 50-75%-os, gyengén toxikus 25-50%-os és veszélytelen 25%-os pusztulást okoz (az IOBC egységes módszertana alapján).

annak, hogy a szabadban kihelyezett Moericke-féle sárgatál, illetve a hálózás miért nem mutatta ki a poloska jelenlétét. Az üvegház környéki növénytakaró összetételében fellelhetoek voltak a D. hyalinipennis illetve a rokonfaj D.

tamaninii és általában a Dicyphinae fajok által kedvelt növények (Alomar, 1994), úgymint az Amaranthus spp., Sonchus arvensis L., Atriplex patula L., Epilobium sp., Solanum nigrum L., Urtica spp.

Elképzelheto, hogy a D. hyalinipennis nem közvetlen környezetbol, hanem távolabbi élohelyrol vándorolt be. A csapdázás eredménytelensége azzal is magyarázható, hogy a predátor alacsony egyedszámban fordul elo a természetben, és ez esetleg összefüggésben van a gazdaállat hozzáférhetoségével. Alomar et al. (2002) vákuumos gyujto készüléket alkalmazott a D. tamaninii és a M. caliginosus telelési helyeiken való elofordulásuk vizsgálatára és a megállapította, hogy a ragadozók távoli helyekrol is képesek voltak berepülni a molytetuvel fertozött szabadföldi paradicsom ültetvényekbe. A szerzok szerint a poloskák szabadföldi surusége hatással volt a kolonizálás mértékére, azonban a kolonizálás ideje nem volt korrelációban a poloska suruségével a telelohelyen.

Az üvegházban elhelyezett sárgatál (21. ábra) június végétol jelezte az elso poloskaimágók megjelenését az üvegházban. Eleinte csak 1-2 egyedet fogtunk hetenként. Augusztus végén a fogások megnövekedtek, és szeptember végén elérték az 50 egyedet. Október elején a paradicsomkultúra felszámolása után a sárgatál még mindig fogott imágókat, ami alátámasztja azt a fenti feltételezést, hogy a sárgatál módszer megfelelo a D. hyalinipennis jelenlétének kimutatására, ha az magas suruségben van jelen. További vizsgálatokra lenne szükség a sárgatál fogások és a populációsuruség közötti korreláció megállapításához, ha a fajnak behatárolt mozgástere van. Castañe et al. (2002) a Macrolophus melatonoma ill. a Dicyphus errans felderítésére és nyomon követésére az üvegházban javasolta a sárga ragadós színcsapda kombinálását a gazdanövény leveleinek rázásos módszerrel történo vizsgálatával.

21. ábra A hódmezovásárhelyi Aranyági Szövetkezet üvegházi paradicsom kultúrája (jobbra), elhanyagolt, burjánzó növényállománnyal A sárgatálas jelzést követoen a poloskák megjelentek a paradicsomállományban is, kezdetben csak elvétve. A molytetu imágó surusége meghaladta a 100-as értéket, csúcsi összetett leveleken számolva (22. ábra). Augusztus vége felé a poloskapopuláció elérte a növényenkénti 20-30 –as imágó suruséget. Ekkor a molytetu surusége lecsökkent a gazdasági kártételi küszöb közeli értékre, nevezetesen 3-5 imágó csúcsi leveleken számolva. Ily módon a D. hyalinipennis –nek mintegy 2 hónapra volt szüksége arra, hogy magas létszámban elszaporodjon és szabályozza a kártevot. Lambert et al. (2003) 3-7 hónapot említ a D. hesperus esetében, a környezeti körülményektol és táplálékhoz való hozzáféréstol függoen.

Courtade et al. (1993) Dél-Franciaországban folytatott megfigyelései szerint a Macrolophus caliginosus február elején jelent meg a januári ültetésu üvegházi paradicsomkultúrában, amikor az üvegházi molytetu surusége 1,25 db imágó/levél volt. Április-május hónapban a poloska elérte a 1-10 db/növény suruséget, azonban a molytetu a melegebb gócokban a 100 db imágó/levél szintet is. Ezért április elején egy buprofezin (Macrolophus –ra nem toxikus) kezelést alkalmaztak a molytetu ellen. Ennek a segítségével a Macrolophus 10-45 majd nyáron 20-45 db/növény egyedsuruségben stabilizálódott és április végétol, azaz 3 hónappal a spontán betelepedés után képes volt a molytetut szabályozni.

22. ábra Üvegházi molytetuvel erosen fertozött csúcsi paradicsomlevél

A D. hyalinipennis növényen belüli eloszlását vizsgálva megállapítottuk, hogy az imágók a gazdanövények középso-felso részében voltak nagyobb egyedszámban fellelhetoek. Az imágók a molytetu által kolonizált fiatal hajtásokon koncentrálódtak, foleg leveleken, de levélnyeleken és szárakon is voltak találhatók. Az imágók a középso és felso lomblevelek fonákjain és színein egyaránt tartózkodtak. A lárvák túlnyomóan a alsó-középso lomblevelek fonáki részén tartózkodtak, néha a levelek színén is elofordultak.Pages:     | 1 |   ...   | 5 | 6 || 8 | 9 |   ...   | 13 |


Similar works:

«Einfache Häuser Schutz, Scham und Schmuck Anthropologische Paradigmen Genehmigte Dissertation zur Erlangung des akademischen Grades Doktor Ingenieur Dr. Ing. der HafenCity Universität Hamburg Vorgelegt von: Dipl.-Des. Kamyar Etezadi Promotionsausschuss: Vorsitzende: Prof. Dr. Ingrid Breckner Gutachter: Prof. Dr. Klaus Jan Philipp Gutachter: Prof. Dr. Fritz Kramer Tag der Einreichung: 07.12.2009 Tag der mündlichen Prüfung: 12.02.2010 Hamburg 2010 “Dwelling is both process and artefact. It...»

«SA GERMAN ASSOCIATION Inc. NEWSLETTER Das Band SÜD-AUSTRALISCHER ALLGEMEINER DEUTSCHER VEREIN INC. AprilMai 2013 Happy Easter to all our Easter Happy Members to all our Members SAADV (SA German Association Inc.) 223, Flinders Street, Adelaide, SA 5000, Australia Tel.: (08) 8223 2539 Email: office@thegermanclub.com.au Fax: (08) 8232 2082 Web: www.thegermanclub.com.au www.thegermanclub.com.au/about-us/special-interest-groups.php SAADV Das Band Imprint SAADV NEWSLETTER Das Band 2012 Bi-Monthly...»

«DAS ELEMENTARE HANDBUCH DER RECHTSLEHRE Von IMAM ABU HANIFA Eine Übersetzung von „QASI THANAA ULLAH'S MA LA BUDDA MINHU“ Aus dem Englischen von Muhammad Hanel INHALTSVERZEICHNIS Inhalt Seite: ERSTES BUCH: Das Buch über Imaan 4 Erstes Kapitel: Allah 4 Zweites Kapitel: Die Propheten 5 Drittes Kapitel: Die Engel 5 Viertes Kapitel: Shirk 6 Fünftes Kapitel: Lehren Rasulullahs 6 Sechstes Kapitel: Die Sahaaba 7 Ergänzung: Die Wichtigkeit von Salaat 8 ZWEITES BUCH: Das Buch über Tahaarat 9...»

«Energiepolitisches Manifest 2 „Argumente für die Beendigung der Energiewende“ von Günter Keil mit Beiträgen von Frank Endres, Harald Klinkert, Michael Limburg, Burkard Reimer und Hans Stirnberg Gliederung Vorwort S.4 Klimaschutz – das Hauptziel der Energiewende – wird unglaubwürdig 1. S.5 Die Kritik an den Ergebnissen der IPCC-Computermodelle S.5 Das Zwei-Grad-Ziel: Frei erfunden, unwissenschaftlich, unmaßgeblich S.9 Das europ. System des Emissionshandels ETS neutralisiert deutsche...»

«IN THE SUPREME COURT OF GUAM PACIFIC ROCK CORPORATION Plaintiff-Appellee vs. DEPARTMENT OF EDUCATION, a department of the Executive Branch of the Government of Guam, an unincorporated Territory of the United States of America Defendant-Appellant OPINION Supreme Court Case No.:CVA98-003 Superior Court Case No.:CV0668-94 Filed: November 7, 2001 Cite as: 2001 Guam 21 Petition for Rehearing Argued and submitted on Sept. 21, 2001 Hagåtña, Guam Appearing for Petitioner-Appellee: Appearing for...»

«INTRODUCTION A picture is worth a thousand words, and in the following standards we have used period portraits and prints to help attendees prepare for the 1765 Stamp Act Event, sponsored by the Newport Historical Society, Newport, Rhode Island. The 1760’s produced a wide variety of portraiture of prominent New Englanders and artists, like Paul Sandby and others, offer us a glimpse of the clothing of the lower and working classes. You can incorporate many of the details found in the featured...»

«10 years of dragonkeeping www.dragonkeeper.com.au Text © 2003 Carole Wilkinson. Cover illustration © 2012 Sonia Kretschmar. NB. This is an ADVANCE UNCORRECTED CHAPTER SAMPLE. Please note contents and publishing information are subject to change. When quoting from this book, please check publishing details and refer to the final printed book for editorial accuracy. WALKER E BOOKS www.walkerbooks.com.au • chapter one • The Edge of the Empire Lan scowled at her with the distaste he reserved...»

«GERMAN IDEALISM AND THE PROBLEM OF KNOWLEDGE: KANT, FICHTE, SCHELLING, AND HEGEL Studies in German Idealism Series Editor: Reinier Munk, Vrije Universiteit Amsterdam, The Netherlands Advisory Editorial Board: Frederick Beiser, Syracuse University, U.S.A. George di Giovanni, McGill University, Montreal, Canada Helmut Holzhey, University of Zürich, Switzerland Detlev Pätzold, University of Groningen, The Netherlands Robert Solomon, University of Texas at Austin, Texas, U.S.A. VOLUME 8 For other...»

«Irmgard Eisenbach-Stangl Arno Pilgram Christine Reidl Wiener Drogenpolitik 1970 bis 2005. Außenund Innenansichten Wiener Drogenpolitik 1970 bis 2005. Außenund Innenansichten Wiener Drogenpolitik 1970 bis 2005. Außenund Innenansichten Irmgard Eisenbach-Stangl Arno Pilgram Christine Reidl Die Studie wurde mit Unterstützung der Suchtund Drogenkoordination Wien und der Kulturabteilung der Stadt Wien, Wissenschaftsund Forschungsförderung, durchgeführt. Europäisches Zentrum für...»

«Romantic European Nostalgia: Japanese 'Gosurori' Fashion Noriko Onohara Abstract This paper will introduce and detail a current Japanese fashion style called Gosurori (Gosufrom Gothic and -rori from Lolita), and it will be distinguished from a more general and seemingly similar, though quite different, fashion trend called cosupurei (or cosplay, costume play). Gosurori fashion seems to be a chaotic style, with dark Gothic clothing, accessories, and makeup mixed together with the cute looks of a...»

«Effect of Residence Time on Microbial and Chemical Quality of Reclaimed Water In Urban Infrastructures Item type text; Electronic Dissertation Authors Ajibode, Oluyomi Marriet Publisher The University of Arizona. Rights Copyright © is held by the author. Digital access to this material is made possible by the University Libraries, University of Arizona. Further transmission, reproduction or presentation (such as public display or performance) of protected items is prohibited except with...»

«Inclusion of Pattern Languages and Related Problems Dissertation zur Erlangung des Doktorgrades der Naturwissenschaften vorgelegt beim Fachbereich 12 der Johann Wolfgang Goethe-Universit¨t a in Frankfurt am Main von Dominik D. Freydenberger aus Regensburg Frankfurt 2011 (D 30) vom Fachbereich Informatik und Mathematik (12) der Johann Wolfgang Goethe-Universit¨t als Dissertation angenommen. a Dekan: Prof. Dr. Tobias Weth Gutachter: Prof. Dr. Nicole Schweikardt Prof. Dr. Detlef Wotschke Dr....»

 
<<  HOME   |    CONTACTS
2016 www.abstract.xlibx.info - Free e-library - Abstract, dissertation, book

Materials of this site are available for review, all rights belong to their respective owners.
If you do not agree with the fact that your material is placed on this site, please, email us, we will within 1-2 business days delete him.