WWW.ABSTRACT.XLIBX.INFO
FREE ELECTRONIC LIBRARY - Abstract, dissertation, book
 
<< HOME
CONTACTSPages:     | 1 |   ...   | 4 | 5 || 7 | 8 |   ...   | 13 |

«CEGLARSKA ELZBIETA BARBARA Veszprémi Egyetem Georgikon Mezogazdaságtudományi Kar Keszthely Laura, Barbara, Tímea és Anna lányaimnak ajánlom ...»

-- [ Page 6 ] --

3.4. Elozetes gazdanövény-választási kísérlet A potenciális bioágensek gazdanövény-preferencia vizsgálata rendkívül fontos része a biológiai növényvédelem módszertanának. Gazdanövény választásnál a rovarok számos érzékelési mechanizmust használnak, melyet általában a növénytol származó jelek illetve környezeti viszonyok egészítenek ki (Drukker, 2001; Heard, 2000). Növényeken táplálkozó és tojást rakó rovarok esetében a gazdanövény-preferenciát néhány olyan tényezo alapján szokták megállapítani, melyekhez hozzátartozik a felkínált növény elfogadása tojásrakás céljából, az imágó és a lárva táplálkozása és fejlodésük idotartama, a nostények tojásprodukciója. A kísérletek laboratóriumi körülmények között és szabadföldön is végezhetok, izolátorokban vagy szél-csatornában, „multiple choice” illetve „no-choice” elv szerint. A vizsgálatok módját és idotartamát általában a megcélzott bioágens alkalmazási célja szabja meg (Heard, 2000; Withers, 1997).

Az elozetes gazdanövény-választási kísérlettel választ kívántunk kapni arra, melyek azok a molytetu által veszélyeztetett kultúrák, melyeket a D.

hyalinipennis is elfogad tápnövényként. A kísérletet „multiple-choice” séma alapján terveztük meg. Az ebben a próbában kiválasztott növényeket további tesztelésnek vetettük alá, amikor is „no-choice” vizsgálatban értékeltük a D.

hyalinipennis biológiai paramétereit (ld. 3.6. fejezet).

A teszt a 3.3.

fejezetben említett izolátorokban zajlott le, laboratóriumi körülmények között, 6 ismétlésben. Az izolátorokba az üvegházi molytetu hazánkban gazdaságilag fontosabb gazdanövényei közül a paradicsom (Lycopersicon esculentum L., Tradiro fajta), a paprika (Capsicum annuum L., Fehér özön fajta) és az uborka (Cucumis sativus L., Corona fajta) 1-1 példányát helyeztük el. A növénycsoportot kiegészítettük dohánnyal (Nicotiana tabacum L., Samsum fajta), mint potenciális tömegtenyésztési közeggel. A növények 3-4 levél fejlettséguek és molytetutol mentesek voltak.

Az üvegházi populációból származó kifejlett poloska nostényeket 24 órás éheztetés után 48 órára helyeztük az izolátorok közepére, 30 példányt izolátoronként. A kísérletben szobahomérsékletet és 16/8 óra nappal/sötétség viszonyokat biztosítottuk (a sötét fázist az izolátorokra helyezett, fekete vászonból készült borító biztosította). 48 óra leteltével növényenként meghatároztuk a letelepedett nostények számát.

Az eredményeket a StatView 5.0.1® (SAS Inst. Inc.) számítógépes statisztikai adatfeldolgozó program segítségével értékeltük, egytényezos varianciaanalízist alkalmazva (one-way ANOVA).

3.5. Elozetes etetési kísérlet

A zsákmány fogyasztási ráta a biológiai védekezés és a tömegtenyésztés szempontjából egyaránt fontos paraméter, és arról tanúskodik, hogy a bioágens mennyire fogadja el a gazdaállatot. Magas fogyasztási ráta kívánatos lehet a kártevo gyors leszorításában, azonban megnövelheti a tömegtenyésztés költségét. Annak ellenére, hogy az elfogyasztott prédaszáma önmagában még nem biztosít megfelelo alapot a bioágens értékeléséhez, a többi paraméterekkel való kombinációban azonban fontos része az értékelési folyamatnak.

Az elozetes etetési vizsgálat volt hivatott megállapítani, hogy a D.

hyalinipennis különbözo fejlodési alakjai mennyi molytetu lárvát képesek elfogyasztani és milyen a napi fogyasztás üteme.

A kísérletet 12 cm átméroju Petri-csészékben végeztük. Az üvegházi molytetu lárvával (L2-L4 stádium) fertozött dohánylevél korongokat (Samsum fajta) nedves szuropapírra helyeztük el. Fejlodési alakonként (L4 lárva, nostény és hím) ismétlésenként 5-5 egyedet raktunk a levélkorongokra.

Az ismétlések száma 6 volt, a vizsgálat idotartama 7 nap. A molytetu természetes pusztulás ellenorzése céljából ragadozó poloska nélküli kontrolt is alkalmaztunk. A levélkorongokat naponta cseréltük. A levélfertozöttsége ad libitum táplálkozást nyújtott a poloskáknak.

Az értékeléseket sztereomikroszkóp segítségével naponta végeztük.

Megszámoltuk a kiszívott molytetu lárvák számát, majd a kapott értékeket egy egyedre vetítettük. Ezen kívül megfigyeltük és leírtuk a poloska szívogatásának a tünetét.

Az eredményeket a StatView 5.0.1® (SAS Inst. Inc.) számítógépes statisztikai adatfeldolgozó program segítségével értékeltük, egytényezos varianciaanalízist alkalmazva (one-way ANOVA).

3.6. A Dicyphus hyalinipennis Burm. biológiai tulajdonságai

A D. hyalinipennis mezeipoloska biológiái paramétereinek tanulmányozására a TEMPUS S_JEP-11256-96 PhD program keretében került sor, az akkori Wageningen-i Mezogazdasági Egyetem12 Rovartani Laboratóriumában, ahol, mint ismer a biológiai növényvédelem alap- és alkalmazott kutatásával foglalkoznak több évtizede. A Rovartani Laboratórium a kutatáshoz szükséges kiváló személyi és tárgyi feltételekkel, valamint kísérleti háttérrel rendelkezik. A tervezett vizsgálatok megtervezésére és elvégzésére 10 hónap állt a rendelkezésre.

A vizsgálatokhoz szükséges poloska törzstenyészetét 1998. júniusában Szegeden gyujtött imágókból és lárvákból állítottuk be. A rovarokat paradicsomleveleken, hungarocellból készült hutodobozban szállítottuk. A hutést két jégakkuval biztosítottuk, melyet 12 óránként cseréltünk. A közel 24 órás utazást a poloskák jól átvészelték. A tenyészetet egy 60x60x60 cm-es Jelenleg Wageningen University and Research Centre (WUR) – Wageningen-i Egyetem és Kutatási Központ izolátorban indítottuk, alacsony növésu és viszonylag lassú növekedésu Moneymaker fajtájú üvegházi paradicsomon, 3 db 3-leveles cserepes palántákat használva. Sajnos, a poloskák egy héten belül kipusztultak. A pusztulás pontos okát nem ismerjük. Talán a kísérleti palántaneveloben preventív szándékkal használt növényvédo szerek, nevezetesen Nimrod 25 EC (bupirimate) és Eupareen (tolyfluanide) hatással lehettek a rovarokra, annak ellenére, hogy a rokonfajra M. caliginosus-ra vonatkozólag a Biobest13 veszélytelennek ítéli a két hatóanyag.

Az újabb, ezúttal augusztusi poloska szállítmány 12 napig várt a 80C-on, wageningeni szállításra, hutoben, paradicsomleveleken, egy muanyag palackban, melynek nyílását rovarhálóval fedtük a levegocsere céljából. Ezek a körülmények 90 %-os imágópusztulást eredményeztek. A lárvák viszont meglepoen jól átvészelték a tárolást, csak 8 %-os pusztulást tapasztaltunk. Mivel azonban nem rendelkeztünk adattal a hutotárolás hatásáról a D. hyalinipennis –re, illetve más Dicyphinae fajra vonatkozó irodalmi adat sincsen, letettünk a tenyésztés célját szolgáló alkalmazásukról.

Így a tenyészetet 1998. augusztus második felében gyujtött és 48 órán belül, hungarocell hutodobozban elhelyezett muanyag palackban, paradicsom leveleken szállított példányok felhasználásával indítottuk, ugyancsak izolátorban, Moneymaker paradicsom fajtán. A poloska tenyészetét elobb egy klímakamrában, majd a tenyészet növekedésével további 3 izolátorral egy 12 m2-es kísérleti üvegház fülkében tartottuk fenn. Decemberben a paradicsomon fellépo lisztharmat miatt a gazdanövényt dohányra cseréltük és ezen tartottuk fenn a D. hyalinipennis tenyészetét a kísérleti program befejezéséig. Gazdaállatként üvegházi molytetu szolgált. A tojásrakást elosegítendo lisztmoly (Ephestia kuehniella Zeller) tojásait is kínáltuk. A klímakamrában illetve az üvegházi fülkében beállított környezeti a Biobest „Side-effects manual” („Mellékhatások kézikönyve”), http://www.biobest.be körülmények a következok voltak: homérséklet 25 +2 0C, páratartalom 70%, majd decembertol 60%, és 16/8 óra nappal/éjjel váltakozás.

A Wageningenben elvégzett kísérletsorozatban az alábbi paraméterek

kerültek meghatározásra:

- a nostények napi életképes tojás produkciója,

- a lárva állapot idotartama,

- az imágók élettartama,

- a lárvák és imágók potenciális napi gazdaállat fogyasztása

Vizsgálatainkban a következo gazdanövényeket használtuk:

- paradicsom (Lycopersicon esculentum L.) – Moneymaker,

- uborka (Cucumis sativus L.) – Lang groene giganten,

- dohány (Nicotiana tabacum L.) – SR1.

3.6.1. A D. hyalinipennis nostények napi életképes tojásprodukciója A nostények napi életképes tojásprodukciója két okból lényeges egy biológiai ágens értékelésénél: a populáció növekedési üteme miatt, illetve az esetleges tömegtenyésztés indítása miatt. A gazdanövények kiválasztásnál figyelembe vettük azokat a növényeket, melyek gazdasági szempontból legértékesebbek a magyar hajtatásban és melyekrol rendelkeztünk elozetes adatokkal a poloska általi elfogadottságot illetoen. Az elozetes kísérletekre alapozva a paradicsom, az uborka és a dohány mellett döntöttünk. A paradicsomot és az uborkát azért választottuk, mert az üvegházi molytetu fertozöttsége késo tavaszi – nyári idoszakban rendkívül magas szintre emelkedik (több tíz vagy akár több száz imágó és lárva levelenként), ugyanakkor, amikor a homérséklet meghaladja a 25 oC –ot, a molytetu fürkészdarázs hatékonysága jelentosen lecsökken. A D. hyalinipennis éppen a meleg idojárás beálltával jelent meg tömegesen a molytetuvel erosen fertozött paradicsomállományban, és a nyári kánikula sem akadályozta meg a tömeges felszaporodásban. Ezért, ismerve a molytetu probléma súlyát, irányadó választ kívántunk kapni, hogy a paradicsom és az uborka milyen minoségu gazdanövény a D. hyalinipennis számára. A paprikát a poloska nem kolonizálta, így nem tartottunk szükségesnek ilyen irányú vizsgálat beállítását. A dohány elsorendu gazdanövény más Dicyphinae fajok számára is a tömegtenyésztében, illetve a D. hyalinipennis preferenciát mutatott iránta az elozetes etetési próbán is.

A kísérlethez szükséges imágókat a törzstenyészetbol gyujtöttük szippantó segítségével. Majd szétválasztottuk a nemeket a potroh alakja alapján. A nostény potroha nagyobb, „duzzadt” és lekerekített (16. ábra), alulnézetbol jól látható a tojócso is, a hím potroha rövidebb, és csapott végu (17. ábra). Ezen kívül a nostény kissé magasabb alkatú.

A vizsgálatban ismétlésenként 15-15 darab kéthetes korú poloskapárt a molytetuvel erosen fertozött (imágó és összes lárvaállapot egyaránt, 2-4 lárva/cm2 levélfelület) tesztnövényekre helyeztünk, 48 órára. A kísérletet 6 ismétlésben állítottuk be, ismétlésenként egy-egy 60x60x60 cm-es izolátorban, 3-3 db, 3-4 levéllel rendelkezo cserepes tesztnövénnyel. A kísérleti üvegház klímáját a következo értékekre állítottuk be: a homérséklet 25 +2 C, a páratartalom 70%, és 16/8 óra nappal/éjjel váltakozó fotóperiódussal.

Kéthetes inkubációs idoszak után a tesztnövényekrol szikével óvatosan levágtuk a leveleket fehér szuropapír felett, majd a szárakat 8-10 cm-es darabokra vágtuk. A növényi anyagot fehér, szuropapírral kibélelt muanyag dobozokba raktuk és elobb szabad szemmel, majd sztereomikroszkóp segítségével meghatároztuk a kikelt lárvák számát. Életképes tojásnak azt tekintettük, amelybol élo lárva kelt ki.

16. ábra A Dicyphus hyalinipennis nostény oldalnézetbol, jól látható a duzzadt, lekerekített potroha (Fotó: Kondorosy E.)

17. ábra A Dicyphus hyalinipennis hím oldalnézetbol, jól látható a csapott végu potroha (Fotó: Kondorosy E.) Az eredményeket az SPSS 6.1® (SPSS Inc.) statisztikai programcsomag segítségével értékeltük, egytényezos varianciaanalízist alkalmazva (one-way ANOVA). A középértékek többszörös összehasonlításához a Tukey HSDféle eljárást alkalmaztunk.

3.6.2. A D. hyalinipennis lárvális állapotának idotartama

A lárvális állapot idotartamának megállapítására tojásból frissen kikelt poloskalárvákat gyujtöttünk a tenyészetben, szippantó segítségével kémcsövekbe. A frissen kikelt lárvák szabad szemmel láthatók, kicsit sárgábbak a többi lárvaállapotnál, alig mozognak, könnyen kezelhetok altatás nélkül is. A lárvális stádiumok megfigyelését a 7,5 cm átméroju 12 mm magas muanyag Petri-csészékbol kialakított izolátorokban folytattuk, 6 ismétlésben. Az izolátor fedele 5 cm átméroju rovarhálóval bevont szellozonyílással rendelkezett.

Az izolátorokba az üvegházi molytetu L2-L3 alakjaival erosen fertozött levélkorongokat helyeztünk. A levélkorongok alá nedves de nem csorgóvizes (hogy a lárvák ne fulladjanak be a vízcseppekbe) 3 mm vastag szivacskorongokat tettünk, a levélkorong kiszáradás elleni védelme érdekében. Tesztnövényként a paradicsomot, az uborkát és a dohányt alkalmaztunk. Minden levélkorongra 5-5 lárvát helyeztünk el, finomszoru ecset segítségével. A paradicsom és a dohány levélkorongokat kétnaponta, az uborkát naponta frissre cseréltük. A Petri-csészéket 25 +2 0C –on, 70% páratartalom, és 16/8 óra megvilágítás körülmények között tartottuk. A kísérlet az utolsó lárva imágóvá való átalakulásáig tartott.

Az értékelést naponta végeztük, mindig ugyanabban az idopontban (délután) izolátoronként meghatároztuk a lárvastádiumok számát. Az eredményeket táblázatban jegyeztük fel, majd ez alapján megállapítottuk az egyes izolátorokban lévo lárvastádiumok idotartamát, napokban kifejezve. A vizsgálat végeztével meghatároztuk a teljes fejlodést befejezo lárvák számát, a túlélési százalék kiszámítása végett. Az így kapott eredményeket az SPSS

6.1® (SPSS Inc.) statisztikai programcsomag segítségével értékeltük, egytényezos varianciaanalízist alkalmazva (one-way ANOVA). A középértékek többszörös összehasonlításához a Tukey HSD-féle eljárást alkalmaztunk.

3.6.3. A D. hyalinipennis imágók élettartamaPages:     | 1 |   ...   | 4 | 5 || 7 | 8 |   ...   | 13 |


Similar works:

«BABEŞ-BOLYAI UNIVERSITY CLUJ-NAPOCA FACULTY OF ORTHODOX THEOLOGY “ISIDOR TODORAN” DOCTORAL SCHOOL THE MIRACLES PERFORMED BY JESUS CHRIST An exegetical and sacramental perspective Abstract DOCTORAL DISSERTATION Scientific advisor: Fr. Prof. Dr. STELIAN TOFANĂ Doctoral candidate: Fr. Silviu-Ioan Negruţiu Cluj-Napoca TABLE OF CONTENTS PRELIMINARIES I. THE RELATIONS BETWEEN MIRACLE AND SIGN I.1. Etymology I.2. The theological dimention of the terms qaumavzw and tevra I.3. The semantic and...»

«KOMMISSION DER EUROPÄISCHEN GEMEINSCHAFTEN Brüssel, den 13.11.2001 SEK(2001) 1756 REGELMÄSSIGER BERICHT ÜBER DIE FORTSCHRITTE DER TÜRKEI AUF DEM WEG ZUM BEITRITT REGELMÄSSIGER BERICHT ÜBER DIE FORTSCHRITTE DER TÜRKEI AUF DEM WEG ZUM BEITRITT *********************** Inhalt A. Einleitung a) Vorbemerkung b) Beziehungen zwischen der Europäischen Union und der Türkei. 8 Jüngste Entwicklungen im Rahmen des Assoziationsabkommens (einschließlich bilateraler Handel) Hilfe der Gemeinschaft...»

«August 19, 2007 EDUCATION 230 girls get Ann Richards' wish come true When new all-girls leadership school opens in Austin Aug. 27 it will be only second such public school in Texas By Janet Wilson AMERICAN-STATESMAN STAFF Sunday, August 19, 2007 Laura and Monica Herrera won the lottery. The sisters tore open letters in March and sparkling confetti flew out. Instantly, they knew they would be two of only 230 girls walking through the doors of Austin's first all-girls public school. They...»

«WEDDING VOW ~ considerations • Consider adding readings to your ceremony.• Do something special to thank your parents (or other special people) for their support.• Symbolize the new life you are beginning. Options include Unity candles, blended sand ceremony and mixing water.• Memorialize your departed loved ones. There are many ways to do it.• Pray for a family member who is ill. This can add weight and impact to your ceremony, and it can raise the Spiritual energy. • If one or...»

«Table of Contents PAGE POC 2012 Organizing, Scientific 6 and International Advisory Committees Message from the Conference Chair 7 Message from our Premier Sponsor 9 Welcome to Qatar 11 Discover Qatar! 12 Our Proud Sponsors 14 Our Keynote Lecturer: Dr. Robert H Grubbs 19 POC 2012 Session Chairs 20 Schedule of Events 24 Oral Presentation 32 Poster Presentations 114 Index 197 POLYOLEFINS (32-41) Olefin polymerization with metallocene and “post metallocene” derivatives of zirconium. J. Bercaw...»

«1 September 2009 to 31 August 2010 Department of Land Surveying & Geo-Informatics THE HONG KONG POLYTECHNIC UNIVERSITY HUNG HOM KOWLOON HONG KONG General Office Telephone : (852) 2766-5968 / 2766-4440 Telefax : (852) 2330-2994 E-mail : lsdept@polyu.edu.hk Home Page: http://www.lsgi.polyu.edu.hk Editor : Katherine CHAU CONTENTS Page VISION, MISSION AND VALUES The University The Department HIGHLIGHTS OF DEVELOPMENTS DURING 2009/2010 DEPARTMENTAL STAFF Academic Staff Administrative Staff and...»

«Workshop on Advances in Nanotechnology: Fabrication, Processing and Applications 28th February – 1st March 2014 Book of Abstracts Centre for Nanoscience and Nanotechnology School of Physics Bharathidasan University Tiruchirappalli – 620 024. Sponsored by UGC-BDU UGC-SAP PHYSICS DST-PURSE BDU Workshop on Advances in Nanotechnology: Fabrication, Processing and Applications (28th February – 1st March, 2014) Convener Dr. K. Jeganathan Associate Professor & Coordinator Centre for Nanoscience...»

«Dr. Marcus Weck Curriculum Vitae MARCUS WECK Professor (212) 992-7968 (Voice) New York University (212) 995-4895 (Fax) Molecular Design Institute and Department of Chemistry e-mail: marcus.weck@nyu.edu New York, NY 10003-6688 http://www.nyu.edu/fas/dept/chemistry/weckgroup/index.php EDUCATIONAL BACKGROUND 1998 – 2000 Harvard University – Postdoctoral Fellow, Chemistry 1995 – 1998 California Institute of Technology – Ph.D., Chemistry 1988 – 1994 University of Mainz – M.Sc. (Diploma),...»

«PROF. DR. MARIO BOTSCH Computer Graphics & Geometry Processing Bielefeld University, Faculty of Technology P.O. Box 100131 D-33501 Bielefeld, Germany +49-521-106-12146 botsch@techfak.uni-bielefeld.de http://graphics.uni-bielefeld.de PERSONAL INFORMATION born in Bremen, Germany German Nationality married, one daughter Marital status German, English Languages EDUCATION P D in Computer Science (Dr. rer. nat., summa cum laude) RWTH Aachen M S in Mathematics (Dipl. Math., summa cum laude) University...»

«The Complete Guide To Manufactured Housing The Affordable Alternative To Stick Built Construction Them must offer they better customer about maintenance fact. All Home Investments has the fan success never located as killing an what are smooth products and can make, quick to growth as development, different returns the industry is bold to refinance. Even, make the effective tool since these documents watching given on the senior able ideas. All work not makes understanding of some possible...»

«SA GERMAN ASSOCIATION Inc. NEWSLETTER Das Band SÜD-AUSTRALISCHER ALLGEMEINER DEUTSCHER VEREIN INC. AprilMai 2013 Happy Easter to all our Easter Happy Members to all our Members SAADV (SA German Association Inc.) 223, Flinders Street, Adelaide, SA 5000, Australia Tel.: (08) 8223 2539 Email: office@thegermanclub.com.au Fax: (08) 8232 2082 Web: www.thegermanclub.com.au www.thegermanclub.com.au/about-us/special-interest-groups.php SAADV Das Band Imprint SAADV NEWSLETTER Das Band 2012 Bi-Monthly...»

«Institut für Binnenfischerei e.V. (IfB) Potsdam-Sacrow Im Königswald 2, 14469 Potsdam FISCHBASIERTE SEENBEWERTUNG IN DEUTSCHLAND Vertretung Deutschlands im Interkalibrierungsprozess, Übernahme der Leitung der Central-Baltic Gruppe und Publikation des deutschen Verfahrens Projekt-Nr. O 3.13 Bearbeitung: Dr. David Ritterbusch Im März 2014 INHALT Zielstellung Methodik Ergebnisse zu 1 und 2): Kapazitäten in den Mitgliedstaaten und Ausgangssituation. zu 3 und 4) Treffen und...»

 
<<  HOME   |    CONTACTS
2016 www.abstract.xlibx.info - Free e-library - Abstract, dissertation, book

Materials of this site are available for review, all rights belong to their respective owners.
If you do not agree with the fact that your material is placed on this site, please, email us, we will within 1-2 business days delete him.