WWW.ABSTRACT.XLIBX.INFO
FREE ELECTRONIC LIBRARY - Abstract, dissertation, book
 
<< HOME
CONTACTSPages:     | 1 |   ...   | 3 | 4 || 6 | 7 |   ...   | 13 |

«CEGLARSKA ELZBIETA BARBARA Veszprémi Egyetem Georgikon Mezogazdaságtudományi Kar Keszthely Laura, Barbara, Tímea és Anna lányaimnak ajánlom ...»

-- [ Page 5 ] --

A nostény tojásait a gazdanövény szöveteibe rakja, a szárba, a levélnyélbe és levélerezetbe (foként a vastagabb ereket kedveli). Kifejlett paradicsomnövényeken a ragadozó életmódot folytató lárvák és imágók a növény középso részét részesítik elonyben (Albajes et al., 1996). A nostény tojásrakó képessége a gazdanövénytol és a táplálékul szolgáló kártevotol függ: muskátlin 3,5 db tojást rak egy nostény 48 óra alatt (Riudavets és Castañe, nem publikált adat, Albajes et al., 1996 alapján), míg paprikán 7,3 ±0,84 db-ot, és uborkán 3,3 ±0,6 db-ot. Paradicsomon a lerakott tojás száma fajtánként is változik, 5,1 ±0,71 és 3,1 ±0,67 db között (Riudavets, 1995).

–  –  –

A tojások és a lárvák fejlodésének üteme a homérséklettol, a páratartalomtól, a napi megvilágítástól és a prédától függ. Nyugati virágtripszen nevelt poloska tojásának fejlodése 12,1 napig tartott, a lárváké 18,9 napig, 25°C-on (Riudavets, 1995), az üvegházi és dohány molytetun nevelt lárvák 22°C-on 21,8 napig és 25°C-on 20,2 napig fejlodtek (Salamero et al., 1987).

A magas homérséklet felgyorsítja a poloska fejlodését. A D. tamaninii magas homérsékletu, fülledt üvegházakban is megél, olyan körülmények között, ahol az eddig széles körben alkalmazott E. formosa fürkészdarázs már képtelen alkalmazkodni. Arnò és Gabarra ugyancsak nem publikált adatai szerint (Albajes et al., 1996 alapján) a letális homérséklet jóval a 30°C felett található. Adataik szerint a poloska 40°C körül is fogyasztott molytetveket. A poloska élettevékenysége nem szunt meg a téli viszonyokat modellezo körülmények között sem. A 16 °C (14,4 óra)/11 °C (9,5 óra) termoperiódus mellett a poloska képes volt táplálkozni és tojást rakni.

A D. tamaninii mediterrán vidéken mind lárva mind imágó alakban telel a növényeken. Gazdanövényei paradicsom, paprika, burgonya, szamóca, saláta, bab, dohány valamint egyes gyomok (Riudavets et al., 1993; Alomar, 1994; Riudavets, 1995).

A D. tamaninii generalista ragadozó. Táplálékát az üvegházi és dohány molytetu tojásai, lárvái és imágói (Barnadas, 1994), a Liriomyza tojások, a nyugati virágtripsz F. occidentalis alakjai (Salamero et al., 1987), valamint a levéltetvek (Aphis gossypii, Macrosiphum euphorbiae) képezik (Alvarado, et al., 1997). A D. tamaninii napi zsákmány fogyasztását a 4. táblázat mutatja be.

–  –  –

A D. tamaninii falánk ragadozó. Egy nostény poloska teljes élete során több mint 100 prédát elfogyaszt ahhoz, hogy befejezze fejlodését, és tojást rakjon. Gabarra et al. (1995) majd Castañé et al. (1996) etetési kísérletekben bizonyították a poloska alkalmasságát a T. vaporariorum és F.

occidentalis elleni védelemre mind szabadföldön, mind üvegházban, sot, a poloska jobb eredményt biztosított a tripszek ellen, mint a leghatékonyabbnak tekintett Orius laevigatus Fieber virágpoloska (Heteroptera: Anthocoridae). A magas prédafogyasztás azonban nem elonyös a tömegtenyésztés szempontjából, ahol az Ephestia kuehniella Zeller tojásai szolgálnak standard táplálékul. Ez jelentosen növeli a biológiai ágens eloállítási költségeit.

A D. tamaninii állati táplálék hiányában képes fakultatívan növényi nedveket is szívogatni, ami termo paradicsomállományban kello elovigyázatosság hiányában terméskárosodást okozhat (Alomar és Albajes, 1996; Lucas és Alomar, 2002).

2.4.3. Dicyphus errans Wolff

A karcsúnyakú mezeipoloska Dicyphus errans Wolff karcsú testu, hosszú csápú, hosszú lábú állat, testének hossza 4,8-5,1 mm. Összetett szemei hatalmasak, ezáltal feje golyóra emlékeztet, mely csaknem olyan hosszú amilyen széles. Eloháta karcsú, elol keskenyebb, hátul pedig csak kevéssel szélesebb, mint a fej, eleje jellegzetesen befuzodo. A fejhez széles nyakgyuruvel kapcsolódik, amely mögött a befuzött részen ketto, középen található, enyhe dudor foglal helyet. Mindig teljes szárnyú. Színezete halvány szürkészöld, a fején, továbbá a csápokon, a lábakon, a potrohon és a félfedok végén fekete rajzolattal (Benedek, 1988). A D. errans imágót a 9. ábra mutatja be.

Európában mindenütt elofordul és megtalálható a mediterrán medence afrikai partvidékein is. Magyarországon nem gyakori (Benedek, 1988).

Elofordulását Kondorosy (2001) is igazolta. Franciaországban, Spanyolországban és Olaszországban megfigyelték spontán betelepedését az üvegházi molytetuvel fertozött szabadföldi és növényházi zöldség állományokba, különösen paradicsomba (Goula et al.; Benuzzi és Mosti, 1994).

9. ábra Dicyphus errans imágó (Fotó: A. Masó)

Németországban lágyszárú dísznövényekrol (Geranium sp., Pelargonium sp.) Otten (1956) írta le. Angliában burgonya kártevoként tartják nyilván. Vadontermo növényeken él, mint Urtica sp., Epilobium sp., Verbascum sp., Stachys sp., esetenként ragadozó (Otten, 1956).

Pete alakban telel. Imágói júniustól októberig fordulnak elo. Egy nostény 15-20 tojást rak. Az embrionális fejlodés idotartama 10-15 nap (Benedek, 1988).

Gazdasági jelentosége tisztázatlan. A 90-es években, Olaszországban próbálkoztak a karcsúnyakú mezeipoloska alkalmazásával a növényházi paradicsom integrált és biológiai védelmében az üvegházi molytetu ellen, konzerválási technikák révén, negatív eredménnyel. Ennek fo oka a poloska fitofág viselkedése (a paradicsomgyümölcs szívogatása), melyet a táplálékul szolgáló állatok hiányára vezetik vissza, és veszélyesnek tekintik a paradicsom minoségére nézve (Salamero et al., 1987; Gabarra et al., 1988;

Arzone, 1992; Alomar és Albajes, 1996).

2.4.4 Cyrtopeltis (Nesidiocoris) tenuis Reuter

A Cyrtopeltis (Nesidiocoris) tenuis Reuter imágó sárga színu. Testének hossza (nostényé és hímé egyaránt) 3,4-4 mm. Feje ovális, a fejteto feltuno fekete harántsávval. A csápok fekete gyurukkel, az elso íz közepén illetve a második és a harmadik íz alapjánál. A fejpajzs sötét. Az elohát harántdudorai alig láthatók. A pajzsocska és a félfedo széle sötét. A szárnyfedo világosszürke. A combok és lábszárak sárgás színuek, de a lábszárak töve és csúcsa, valamint a lábfejek sötétek (Malausa, 1989; Goula et al., 2002). A Cyrtopeltis tenuis imágó a 10. ábrán látható.

10. ábra Cyrtopeltis (Nesidiocorus) tenuis Reuter imágó (Fotó: A. Masó)

A trópusi eredetu C. tenuis a Solanaceae családhoz tartozó növényeken fordul elo általánosan, a meleg égöv legkülönbözobb részein. Elofordulásáról Kubából, Fülöpszigetekrol, Európa mediterrán vidékeirol számoltak be. Az utóbbi néhány évben kozmopolitaként jelenik meg a mediterrán medencében, különbözo zöldségkultúrákban (Goula és Alomar, 1994; Goula et al., 2002).

A Kanári-szigeteken a környezetkímélo növényvédelemben részesített paradicsom kultúrában spontán felszaporodik, és különösen fontos szerepet tölt be a bagolylepkék elleni védelemben, a lepketojások fogyasztása révén (Henández-Garcia et al., 1996). Olaszországban az üvegházi molytetu populációit képes kártételi szint alatt tartani futetlen növényházi paradicsomban (Vacante és Tropea Garzia, 1994). A hasznos rovar alkalmazása konzerválási stratégián alapszik, melynek dönto eleme a poloska populáció zavartalan betelepedése és felszaporodása. Ehhez elengedhetetlen a peszticidek korlátozása illetve a nem-specifikus rovaröloszerek mellozése.

2.4.5. Dicyphus hesperus Knight

A mezei poloskákkal kapcsolatos európai sikerek, a dinamikusan fejlodo kanadai hajtatás és vele járó igény a biológiai védekezési rendszerek iránt, valamint az a tény, hogy Észak-Amerikában a hajtatásban problémákat okozó és újonnan behurcolt kártevokkel szemben karantén megfontolásokból tilos európai eredetu bioágenseket alkalmazni, bizonyára hatással volt arra, hogy a kutatók figyelme a helyi generalista ragadozó fauna felé fordult. A potenciális hasznos ragadozók kiválasztása érdekében jelentos kutatási projektet hoztak létre a kanadai British Columbia-ban, mely során számos faj került begyujtésre és tesztelésre, a jelenlegi és a várható üvegházi kártevok ellen. A projekt eredményeképpen kiválasztották a Dicyphus hesperus Knight mezeipoloska fajt, mely ígéretesnek bizonyult az üvegházi molytetu és takácsatkák ellen az üvegházi paradicsomban (McGregor et al., 1999).

A D. hesperus imágó 6 mm hosszú, fekete, zöldes potrohhal, piros szemekkel (11. ábra). A lárvák zöldek, piros szemekkel és piros csíkkal a szemek mögött (12. ábra).

11. ábra Dicyphus hesperus Knight imágó (Fotó: D. Gillespie, 2003)

Az imágók élettartama 30-40 nap. A nostények 90-100 tojást raknak a paradicsomlevelek és szárak szöveteibe. A lárvák 7-14 nap múlva kelnek ki.

Az utolsó lárvastádium 14 napig intenzíven táplálkozik.

Az imágók és a lárvák aktívan keresik az áldozatot, beleszúrják a szúrószívó szájszervüket, és teljesen kiszívják a tartalmát. A molytetu tojásokon, lárvákon vagy imágókon történo táplálkozás után csak a kiszívott rovar bore marad, apró nyílással, mely a támadás helyét jelzi 9 http://www.ipmofalaska.com/files/Dicyphus.html

12. ábra Dicyphus hesperus Knight lárvák (Fotó: D. Gillespie) A D. hesperus fitofág viselkedésének okairól azt állapították meg, hogy a D. tamaninii-vel ellentétben nem a gazdaállat hiánya (Alomar és Albajes, 1996), hanem víz és esetleg más élettanilag fontos anyagok iránti igénye váltja ki (Gillespie és McGregor, 2000). A szerzok ezt a jelenséget a poloska extra-orális emésztéséhez szükséges többletvíz és enzim eloállítással magyarázzák, illetve feltételeznek más még nem ismert okokat. A növényi részek iránti preferenciát illetoen a levélen történo táplálkozást állapították meg elsodlegesnek (McGregor et al., 2000), ezért úgy vélik, a poloska nem jelent veszélyt a paradicsom termése számára.

A D. hesperus betelepedését elosegítendo vagy a molytetuvel erosen fertozött gócokba a molyhos ökörfarkkóró (Verbascum thapsus L.) fiatal cserepes növényeit helyezik el, 21 db/1000m2 mennyiségben (13. ábra). A poloska lárvákat és az imágókat valamint fehérje forrásul szolgáló lisztmolytojásokat a banker növényekre helyezik, így biztosítják a poloska folyamatos utánpótlását a hajtatott kultúrában (Ferguson, 2003).

körülményeinek tisztázására elemeztük a spontán betelepülés helyén a paradicsomkultúra állapotát, a kártevo-helyzetet és a kártevok ellen alkalmazott védekezési technológiát.

Irodalmi közlésekre alapozva május-júniusban Jermy-féle fénycsapdával, Moericke-féle sárgatállal és hálózással ellenoriztük a faj elofordulását. A termesztoberendezések körül elvégzett felvételezés során meghatároztuk a növénytársulások faji összetételét az esetleges szabadföldi táplálkozásra, illetve potenciálisan áttelelésre alkalmas gazdanövény körének megállapítása céljából.

Augusztus hónapban a poloska nagytömegu felszaporodása idoszakában, a paradicsomállományban elemeztük a molyteturontó mezeipoloska gazdanövény szintbeli eloszlását, a populáció suruségét és egyedszám változását, a különbözo fejlodési stádiumok (lárva – imágó) aránya alapján.

A felvételezések a paradicsomkultúra egész ideje alatt folyamatosak voltak.

A kultúra felszámolása után rögzítettük az üvegházban található gyomflórát és az egyes növényfajokon eloforduló D. hyalinipennis egyedeit, meghatározandó, hogy melyiket részesíti elonyben.

3.3. Életciklusra vonatkozó vizsgálatok

Az életciklus meghatározását 1997 augusztus és december között végeztük, a DATE Mezogazdasági Foiskolán (Hódmezovásárhely), a volt tejlaboratóriumban kialakított kísérleti részen. A megfigyeléseket laboratóriumi körülmények között, 60x60x60 cm-es, rovarhálóval és elöl üveggel borított izolátorban folytattuk, melyben 3-3 fiatal, molytetuvel erosen fertozött paradicsomnövényt (Lycopersicon esculentum, L., Tradiro fajta) helyeztünk el. Az üvegházi molytetu a Csongrád megyei NTÁ dohányon fenntartott tenyészetébol származott.

Az aranyági üvegházban augusztus végén gyujtött fiatal imágókat (15 nostényt és 15 hímet) a paradicsomnövényekre helyeztük. Az imágókat két hét múlva eltávolítottuk.

A klimatikus körülmények a napszak váltakozása vonatkozásában megegyeztek a külso körülményekkel, a homérséklet 23-25 0C fok és a relatív páratartalom 60-70 % között alakult.

Az értékelést csak hetente végeztük, mivel a megfigyelés célja nem a poloskaállomány mennyiségi alakulásának tanulmányozása volt, hanem elozetes tájékozódás a késobbi életciklusra vonatkozó vizsgálatokhoz. A kísérleti naplóban a fejlodési stádiumok – tojás, lárva, imágó – jelenlétét jegyeztük fel, külön lárvastádiumokra való differenciálás nélkül, majd az összes lárva kifejlodését követoen azt figyeltük, hogy a nostény- és a hímimágók meddig élnek.

A vizsgálat során két alkalommal szükség volt a gazdanövények cseréjére is, amikor a paradicsom elérte az izolátor tetejét. A poloskák áthelyezése az új növényekre oly módon történt, hogy a vákuumos rovargyujto készülékkel összegyujtöttük elobb az imágókat. Ezután levágtuk a leveleket, illetve a szárakat és fehér tálcákon elhelyezve oket, ugyancsak porszívóval összegyujtöttük a lárvákat. A poloskákat tartalmazó gyujtotartályokat az új növények mellé helyeztük, hogy a poloskák át tudjanak telepedni.Pages:     | 1 |   ...   | 3 | 4 || 6 | 7 |   ...   | 13 |


Similar works:

«©Naturhistorisches Museum Wien, download unter www.biologiezentrum.at Ann. Naturhist. Mus. Wien 100 B 671-676 Wien, Dezember 1998 On the taxonomy of Catapyreniumplumbeum (lichenized Ascomycetes, Verrucariaceae) O. Breuß* Abstract Catapyrenium plumbeum is shown to comprise three species, two of which belong to Verrucaria, and one to Placopyrenium. Verrucaria inficiens is a nomen novum, Verrucaria cetera and Placopyrenium noxium are described as new. They differ in spore size, presence or...»

«Nasihatnameler, İcmal Defterleri, and the Timar-Holding Ottoman Elite in the Late Sixteenth Century Linda T. Darling* XVI. Yüzyılın Sonunda İcmal Defterleri, Nasihatnameler ve Timar Sahibi Osmanlı Eliti Öz Bu makale, icmal defterlerine göre Osmanlı elitinin bir bölümünün değişen kimliklerini incelemektedir. Çalışmada, XVI. yüzyılın sonlarında siyasetname yazarlarının tımar sisteminin çöküşü ve Osmanlı elitinin kompozisyonundaki değişim hakkında yazdıklarına...»

«Ausschreibungsbedingungen EASA.2010.OP.01 Druckereierzeugnisse 1 von 58 Die EASA – Einführung 1 Die Ausschreibung im Überblick 1.1 Beschreibung des Auftrags 1.2 Zeitplan 1.3 Teilnahme am Ausschreibungsverfahren 1.4 Teilnahme von Bietergemeinschaften 1.5 Vergabe von Unteraufträgen 1.6 Aufmachung der Angebote 1.7 Bindefrist des Angebots 1.8 Kontaktaufnahme zwischen EASA und Bietern 1.9 Besuche in den Räumlichkeiten der EASA 1.10 Aufteilung in Lose 1.11 Varianten 1.12 Umfang für...»

«THE CITY OF NEW YORK DEPARTMENT OF CITYWIDE REQUIRED INFORMATION ADMINISTRATIVE SERVICES APPLICATION UNIT 1 CENTRE STREET, 14TH FLOOR APPLICATION NEW YORK, NY 10007 EDUCATION AND EXPERIENCE TEST NOTICE FOREIGN EDUCATION BILL DE BLASIO OF EVALUATION GUIDE Mayor (IF APPLICABLE) E X A M I N ATI O N STACEY CUMBERBATCH Commissioner AUTO MECHANIC Exam No. 6012 (For Agencies Under the Jurisdiction of the Commissioner, DCAS Only) WHEN TO APPLY: From: October 7, 2015 APPLICATION FEE: $82.00 To: October...»

«‘Every real moment’ in photographic work by Andy Warhol Sara Rundgren Yazdani Master Thesis in Media Studies Institution of Media and Communication University of Oslo Spring 2012 © Sara Rundgren Yazdani ’Every Real Moment’ in Photographic Work by Andy Warhol Sara Rundgren Yazdani http://www.duo.uio.no/ Trykk: Reprosentralen, Universitetet i Oslo     II     What I liked was chunks of time all together, every real moment. Andy Warhol (and Hackett 1980: 138)     III         IV...»

«Mary between God and the devil: Jurisprudence, theology and satire in Bartolo of Sassoferrato's Processus Sathane Item type text; Dissertation-Reproduction (electronic) Authors Taylor, Scott Lynn Publisher The University of Arizona. Rights Copyright © is held by the author. Digital access to this material is made possible by the University Libraries, University of Arizona. Further transmission, reproduction or presentation (such as public display or performance) of protected items is...»

«PÁZMÁNY PÉTER KATOLIKUS EGYETEM, HITTUDOMÁNYI KAR Krisztus követése az önkiüresítésben és a fölmagasztalásban A Filippi levél, mint egységes teológiai koncepció Doktori disszertáció Témavezető: Dr. Tarjányi Béla professzor Szerző: Harmai Gábor BUDAPEST, 2004 -2Tartalomjegyzék 1. BEVEZETÉS 2. A FILIPPI LEVÉLRŐL ÁLTALÁBAN 2.1 MÓDSZERTANI MEGJEGYZÉSEK 2.2 A LEVÉL KELETKEZÉSÉNEK KÖRÜLMÉNYEI 2.2.1 A levél szerzője 2.2.2 A levél címzettjei 2.2.3 A levél...»

«Jobst Knigge Prinz Philipp von Hessen Hitlers Sonderbotschafter für Italien Open Access der Humboldt Universität Berlin 2009 Inhaltsverzeichnis Einleitung Philipp von Hessen vor 1933 Philipps Sonderrolle Türöffner für die Nationalsozialisten in Italien Das Verhältnis Berlin-Rom Mussolini besucht Berlin Der Anschluss Österreichs Hitler besucht Italien Die Sudeten-Krise Die Besetzung der Tschechoslowakei Der Stahlpakt Die Polenkrise und der Weg in den Weltkrieg Friedenskontakte Der...»

«Island Studies Journal, Vol.6, No. 2, 2011, pp. 113-130 Envisioning the Archipelago Elaine Stratford School of Geography and Environmental Studies University of Tasmania Hobart, Tasmania, Australia Elaine.Stratford@utas.edu.au Godfrey Baldacchino Island Studies Program University of Prince Edward Island, Canada gbaldacchino@upei.ca Elizabeth McMahon School of English, Media & Performing Arts University of New South Wales Sydney, Australia e.mcmahon@unsw.edu.au Carol Farbotko School of Earth and...»

«A ndrews U niversity Sem inary Studies, V ol. 46, N o. 1, 21-43. C opyright © 2008 A ndrew s U niversity Press.THE EXODUS MOTIF IN REVELATION 15–16: ITS BACKGROUND AND NATURE LASLO GALLUS Belgrade Theological Seminary Belgrade, Serbia In the last century, considerable attention has been given to the use of the OT in the NT. However, the book of Revelation seemed to be neglected up to the 1980s in comparison with the rest of the NT books.1 Thus E. Schüssler Fiorenza could say that “a...»

«Wedding Guidelines Catholic Community of St. Francis Xavier P.O. Box 407 13717 Cuba Road Hunt Valley, Maryland 410-785-0356 www.ccsfx.org www.facebook.com/CCSFX.HuntValley (1) Bride/Groom To-Do Checklist: _Schedule 1st appointment with Presider _Call Parish Office and let them know date of Wedding and Rehearsal _Send in deposit monies for Church (if applicable) _Contact Parish Sponsor Couple _Attend Marriage Preparation Classes with Sponsor Couple Forward Re-Issued Baptismal Certificate(s) to...»

«Nr 13/2015 Wydawnictwo Nauka i Innowacje Poznań 2015 Fenomenologia_13.indd 1 2015-07-01 11:38:06 Fenomenologia Pismo Polskiego Towarzystwa Fenomenologicznego Nr 13/2015 Redaktor naczelny Andrzej Przyłębski Redakcja Łukasz Czajka (sekretarz redakcji), Andrzej Gniazdowski, Anna Grzegorczyk, Wiesław Małecki (sekretarz redakcji) Rada programowa A. Bronk (Lublin), P. Dybel (Warszawa), F. Fellman (Münster), T. Gadacz (Warszawa), Cz. Głombik (Katowice), M. Grossheim (Rostock), S. Judycki...»

 
<<  HOME   |    CONTACTS
2016 www.abstract.xlibx.info - Free e-library - Abstract, dissertation, book

Materials of this site are available for review, all rights belong to their respective owners.
If you do not agree with the fact that your material is placed on this site, please, email us, we will within 1-2 business days delete him.