WWW.ABSTRACT.XLIBX.INFO
FREE ELECTRONIC LIBRARY - Abstract, dissertation, book
 
<< HOME
CONTACTSPages:     | 1 || 3 | 4 |   ...   | 13 |

«CEGLARSKA ELZBIETA BARBARA Veszprémi Egyetem Georgikon Mezogazdaságtudományi Kar Keszthely Laura, Barbara, Tímea és Anna lányaimnak ajánlom ...»

-- [ Page 2 ] --

paradicsom, paprika, uborka), melyek megfelelo gazdasági eredményt biztosítanak a befektetések fejében. A termékkel szembeni magas igény – minoség és biztonság – miatt különös figyelmet kell fordítani a növényvédelemre.

A harmadik évezredben a jóléti európai társadalmak egyre több anyagi eszközt áldoznak az élelmiszer-minoség és biztonság megvalósítására. A vitaminokat, ásványi elemeket és más élettanilag aktív és nélkülözhetetlen anyagokat gyümölcs és zöldségfélék biztosítják. Egyes zöldségfélék egész évben az idojárástól dönto mértékben függetlenített körülmények között, vagyis zárt termeszto berendezésekben – növényházakban – történo termeszthetosége lehetové teszi, hogy mindenkor jelen legyenek asztalunkon, friss állapotban.

Magyarországon a kertészeti ágazat elonyös helyzethez juthat az EU csatlakozás révén. Az EU 2200/96. piacszabályozási rendelete1 a következo 15-20 évre a kertészeti termékek nagyobb részére termelési kvótákat nem alkalmaz, ami azt jelenti, hogy szabadon termelhetok, és csak a piaci versenyben kell helytállni (Ilovai és Zentai, 2002). A természetes energiaforrásokra, azaz termálvízre alapozott növényházi termesztés különös fontossággal bír a magyar kertészeti ágazat számára. Hazánkban jelenleg közel 6000 ha-on hajtatnak zöldségféléket, üvegházban és fólia alatt egyaránt, és további jelentos fejlesztéseket prognosztizálnak ezen a téren2,3.

A természetes ökoszisztémákban a növényevo szervezetek fogyasztják el a növényi biomassza megközelítoleg 10%-át. Az agroökoszisztémákban viszont a különbözo károsítók a megtermelt tömeg 42 %-át pusztítják el, ebbol az állati kártevok (foleg ízeltlábúak) 16 %-kal, a kórokozók 13 %-kal és a gyomok 13 %-kal részesülnek. Aggasztó az a tendencia, hogy a termésveszteségek az utóbbi 50 évben 7 %-al nottek (Oerke et al., 1999).

Ez a jelenség a XX. század második felében, a szintetikus növényvédo szerek intenzív fejlesztése és alkalmazása ellenére lép fel, évente 490 milliárd Council Regulation (EC) No 2200/96 of 28 October 1996 on the common organisation of the market in fruit and vegetables. Official Journal L297, 21/11/1996, 0001-0028 Technológia eloretekintési program. Agrárgazdaság, Élelmiszeripar. Oktatási Min., 2000 The Hungarian Agriculture and Food Industry in Figures. Min. of Agric. and Rural Development, 2002 USD értéku gazdasági veszteséget okozva világviszonylatban. A növényvédelmi stratégiának és politikának tehát más irányt kell vennie a jövoben, több okból is (van Lenteren, 1997b; Mason et al., 2001). Az

okokat keresve saját megállapításainkkal élve:

Ø a globális kereskedelem, az áruk szabad mozgásának elve hozzájárul a károsítók terjedéséhez eredeti származási helyükön túlmenoen, Ø a rendszeres peszticid használat miatt a károsítók folyamatosan alkalmazkodnak a növényvédo szerekhez, a peszticid-rezisztencia szintje és gyakorisága emelkedo irányzatot mutat, Ø csökken az újonnan kifejlesztett peszticidek sikeraránya, valamint élettartama a technológiákban, Ø szigorodnak a peszticid engedélyezési feltételek és rendszerszabályok, Ø növekednek a fejlesztéssel és az engedélyezéssel kapcsolatos költségek, Ø számos kiskultúra esetében, ahol nem térül meg az engedélyezési eljárásokra fordított költség, a gyártók lemondanak a bevezetésrol, illetve az engedélyezés kiterjesztésérol, Ø erosödik a fogyasztói társadalmak aggodalma a peszticidek mellékhatásai, az egészség- és környezetromlás miatt, Ø állami és nemzetközi szinten erosödnek a peszticidek betiltására irányuló törekvések (svéd, dán és holland állami programok a peszticid felhasználás drasztikus csökkentésére; EU szinten 430 készítmény kivonása a forgalomból 2003. decemberig4), Ø az országok egyre több anyagi eszközt fordítanak az alternatív növényvédelem és ezen belül a biológiai védekezési eljárások kutatására, bevezetésére, terjesztésére.

Doc SANCO/629/00rev. 61 of 04 Sept. 2003: Overview of the State of Main Works in DG Health and Consumer Protection E.1 with regard to the Implementation of Directive 91/414/EEC A preventív programszeru és terápiás megközelítésen alapuló kémiai védekezés több mint 50 év óta domináns növényvédelmi stratégia (Martin, 1940; Lewis et al., 1997). Alkalmazása következtében szaporodnak a humánegészségügyi problémák és folytatódik az ökológiai romlás (Colborn et al., 1996; Wright, 1996). Ezért mind a fogyasztó, mind a termelo részérol határozott igény jelentkezik a hatékony, biztonságos és gazdaságilag elfogadható alternatívák iránt (Benbrook, 1996). Az alternatívákat nem a mérgezo peszticidek helyettesítésében kell keresni, hanem felül kell vizsgálni az egész offenzív és deffenzív terápiás megközelítést. A növényvédelmi problémák igazi megoldása a természetben eloforduló biológiai ágensek és egyéb, a természetben rejlo lehetoségek megértését és elosegítését igényli, az agroökoszisztémák és termesztési rendszerek összefüggéseinek feltárását olyan szintu tervezés céljából, mely által a károsítás gazdaságilag elfogadható határok között tartható (Lewis et al., 1997). Ennek egyik izgalmas útja a jövoben a növények közötti információcsere mechanizmusainak felhasználása lehet (Dicke, 2003).

Mindezek természetesen egyértelmuen vonatkoznak a zárt térben, növényházi körülmények között termesztett prímorök növényvédelmi kérdéseire is.

1.2. Célkituzés

A paradicsom fontos vitamin és ásványi anyag forrás világszerte. Hazánkban évente 10-12 kg/fo a friss és konzerv paradicsom fogyasztása. A friss fogyasztásra kerülo paradicsomot túlnyomóan a hajtatásban állítják elo.

Termoterülete évente megközelíti az 1200 ha-t, így a paprika után második legfontosabb hajtatott zöldségünk. Az egészséges, kiváló minoségu, vegyszermentes termék iránti kereslet valamint számos más, az elozo fejezetben tárgyalt nyomós ok miatt a növényvédelmi problémák megoldása a hasznos éloszervezetekre alapozott növényvédelmi technológiákban rejlik.

A hajtatott paradicsom kártevotársulásában a legtöbb közvetlen és közvetett gazdasági kárt okozó üvegházi molytetu Trialeurodes vaporariorum Westwood dominál. Az ellene néhány évtized óta alkalmazott molyteturontó fürkészdarázs Encarsia formosa Gahan néven ismert parazitoid nyári idoszakban nem nyújt teljes védelmet, különösen az egész éves kultúrában. A Magyarországon is meghonosodott kogyapotos vízkultúrás termesztés még jobban megköveteli a molytetu probléma tartós megoldását, újabb, hatékonyabb bioágensek alkalmazása önmagukban vagy az E. formosa -val történo együttes használata révén.

A XX. század 60-as éveinek kezdetén francia kutatók beszámoltak arról, hogy a poloskák (Heteroptera) rendjébe tartozó mezeipoloskák (Miridae) egyes képviseloi igen hatékony segítoi lehetnek az üvegházi molytetu elleni védelemben. Carayon (1961) megállapította, hogy számos fitofág mellet az európai rovarvilágban található ragadozó életmódot folytató faj is. A 70-es évektol kezdodoen a mediterrán országokból rendszeresen beszámoltak arról, hogy a szóban forgó kártevovel fertozött, növényvédo szerekkel nem vagy alig kezelt szabadföldi paradicsomállományokban ragadozó mezeipoloskák szaporodtak el, és eredményesen szabályozták a molytetu populációkat, gazdaságilag elfogadható kártételi szint alatt tartva azokat. Közel másfél évtizedes kutatómunka eredményeképpen az akkor legígéretesebbnek tuno faj, nevezetesen Macrolophus caliginosus Wagner, gyakorlati bevezetésre került, hajtatott paradicsomban, molytetvek és más ízeltlábú kártevok ellen.

A bioágenst gyártják és forgalmazzák Európa szerte, így hazánkban is.

Magyarországon a ragadozó poloskák a 90-es évek második felében hívták fel magukra a figyelmet. 1995. évben eloször Szeged környékén felfigyeltek egy, a magyar faunában eddig nem ismert mezeipoloska spontán megjelenésére egy fóliasátorban hajtatott, üvegházi molytetuvel erosen fertozött paradicsomkultúrában. A rovar tömegesen felszaporodott a termesztoberendezésben és néhány hét leforgása alatt kártételi szint alá csökkentette a molytetu populációt, így a további kémiai védekezések szükségtelenné váltak (Budai és Forrai, 1996). Az 1996. és 1997. évben a poloska tömeges betelepedését a hajtatott paradicsomkultúrába Csongrád megye más hajtató körzeteiben is megfigyelték, Szentes és Hódmezovásárhely környékén, olyan termesztoberendezésekben, melyeknek feltunoen közös vonása az üvegházi molytetu elleni minimális vegyszeres védekezés alkalmazása volt.

1997. évben egy programjavaslatot hoztam létre a hasznosnak ítélt rovar tanulmányozására, PhD tanulmányaim keretében. Munkám célja értékelni a hazánkban eloforduló molyteturontó mezeipoloska Dicyphus hyalinipennis Burm. (Heteroptera, Miridae) faj alkalmazási lehetoségeit a növényházi integrált növényvédelemben. E célt az alábbi részfeladatok megvalósítása

révén kívántam elérni:

- A magyar rovarfaunára új faj Dicyphus hyalinipennis Burm. ragadozó mezeipoloska (Heteroptera, Miridae) taxonómiai leírásának kiegészítése,

- A Dicyphus hyalinipennis Burm. ragadozó mezeipoloska (Heteroptera, Miridae) hajtatott paradicsomba történo spontán bevándorlásával kapcsolatos körülmények tisztázása,

- A D. hyalinipennis fontosabb ökológiai, biológiai és etológiai tulajdonságainak megállapítása a biológiai védekezésre való alkalmazhatósága szempontjából.

Vizsgálataim során kapott eredmények alapján szeretnék választ adni arra, hogy az üvegházi integrált növényvédelem számára milyen alkalmazási módok felelhetnek meg leginkább a hazai termesztési környezetben.

Kiértékeléseimmel feltárni kívánom a molyteturontó mezeipoloskával kapcsolatos további kutatómunka irányait.

–  –  –

2.1. Integrált növényvédelem fogalma és jelentosége a korszeru növényházi termesztés számára Amikor a Google keresoben beírjuk az „integrated pest management definition” kulcsszavakat, az internetes alkalmazás 0,42 másodperc alatt

97.100 internetes helyet jelöl meg, ahol ezek a kulcsszavak megjelennek. Egy „web-definíción” kívül a háló többféle meghatározást kínál, jogi kategóriától egészen a hétköznapi értelmezésig.

Annak ellenére, hogy világszerte és hazánkban is az IPM fogalma a 60as években meghonosult a tudományban, gyakorlati értelmét csak a 80-as években, a kemizálási idoszak utolsó éveiben kezdtük tapasztalni. Mérföldko jelentoségu közlemények sora jelent meg, amelyek egyértelmuen bizonyították a peszticidek káros hatását. Amerikában elsoként Carson kongatta meg a vészharangokat (Carson, 1962), ami után a növényvédoszergyártók kiátkozták. A fogyasztók azonban felemelték hangjukat, s ezt már a politikusok is meghallották. Elismert tudósok is védelmükbe vették a gondolatokat. Elkezdodött a kémiai növényvédelem egyeduralmának a felülvizsgálata.

Magyarországon Ubrizsy (1968) jellemezte eloször az „integrális növényvédelem” biológiai alapjait, kiemelve a természeti erok és éloszervezetek bonyolult kölcsönhatásait az agrobiocönózisokban, különös hangsúlyt helyezve a szaktudás és körültekintés jelentoségére. Elemzése azonban továbbra is a növényvédoszer használatot volt hívatott alátámasztani, a „nem ártani” terápiás elv alapján. Az általa használt „integrális növényvédelem”, majd késobb a Jermy (1975) által bevezetett „integrált növényvédelem” fogalmak körül sok tudományos vita alakult ki, melyet Darvas (1986) igyekezett tisztázni és szintetizálni. Eredményképpen az alábbi meghatározás született meg: „az integrált növényvédelmi technológia egy növény valamennyi károsítója ellen alkalmazott, legalább két növényvédelmi eljárást magában foglaló technológiai kategória, amely célját – a kártevok szabályozását környezetvédelmi szemléletmód felol közelítve úgy éri el, hogy megkülönböztetett szerephez juttatja az agrobiocönózis természetes biotikus szabályozó tényezoit, s azt harmonikusan egészíti ki más típusú, szelektív védekezési eljárásokkal”.

A 1980-as években a világon tényleges gazdasági elemzéseket tartalmazó jelentések alapozták meg a növényvédoszer-használat korlátozására irányuló törekvéseket. Az 1984. évben, Hollandiában megjelenítették a növényvédelem helyzetérol szóló kormányjelentést, mely a túlzott peszticid felhasználás csökkentését irányozta elo, és helyében az IPM eroteljes támogatását vázolta fel (Bal és van Lenteren, 1987).

Európa közép-keleti részén azonban ekkor vált uralkodóvá az intenzív kemizálás, annak ellenére, hogy az integrált növényvédelem meghonosítása a termelési gyakorlatban szerves érdekké vált a magyar mezogazdaság számára.

Abban az idoben az IPM alatt különbözo módszerek kombinált alkalmazását értettük a károsítókkal szembeni harcban, gazdasági kártételi küszöbszintek alapján, a leggazdaságosabb eljárásokat elotérbe helyezve. A követelmény az „okszeru” növényvédelem volt. A biológiai védekezést, mint az IPM kulcstényezojét, szorgalmazókat megszállottnak tekintették a növényvédos szakmában.

Jelenleg Magyarországon elfogadott a FAO Kódex „A növényvédo szerek forgalmazására és használatára vonatkozó Irányelvek” 2. cikkelyében megfogalmazott IPM definíció: „Az integrált növényvédelem (IPM) olyan rendszer, amely a környezet és a károsító fajok egyedszámváltozásával összefüggésben a leheto legversenyképesebb módon használ fel minden megfelelo technikát és módszert, amely a kártevok egyedszámát a gazdaságilag már elfogadhatatlan kár, illetve veszteség szintje alatt tartja” (Petróczi, 1999).Pages:     | 1 || 3 | 4 |   ...   | 13 |


Similar works:

«EUROPÄISCHES NACHBARSCHAFTSUND PARTNERSCHAFTSINSTRUMENT UKRAINE LÄNDERSTRATEGIEPAPIER 2007-2013 INHALTSVERZEICHNIS: ZUSAMMENFASSUNG 1. DIE ZIELE DER ZUSAMMENARBEIT ZWISCHEN DER EG UND DER UKRAINE. 2 1.1 DIE ÜBERGEORDNETEN AUßENPOLITISCHEN ZIELE DER EU 1.2 DIE STRATEGIEZIELE DER ZUSAMMENARBEIT EU-UKRAINE 2. DIE INNENUND AUSSENPOLITIK DER UKRAINE IM ÜBERBLICK 2.1 ALLGEMEINE ASPEKTE 2.2 INNENPOLITIK 2.3 AUßENPOLITIK 3. DIE POLITISCHE, WIRTSCHAFTLICHE UND SOZIALE LAGE 3.1 DIE POLITISCHE...»

«Das Sterben an den EU-Außengrenzen – Die Normalität in der Abnormalität* Johannes Krause Zusammenfassung Krause stellt sich in seinem Essay die Frage, wie der Tod von tausenden Menschen beim Versuch nach Europa einzureisen von den EuropäerInnen bedauert, aber doch als legitim hingenommen wird. Seine Argumentation zeigt, dass das EU-Grenzregime in einen Diskurs des Ausnahmezustands gebettet ist und deshalb andere ethische Standards zur Geltung gebracht werden. Die Diskussion geht zurück...»

«Playful Performers April 9–December 12, 2004 Playful Performers celebrates the ingenuity of African children as they explore, through playful activity, the world of masquerade performance. The aesthetic power and mystery of masquerade inspire children as young as five years of age to imitate adult masked dancers or to create their own masks, costumes and dances that they perform to the delight of youngsters and adults alike. This exhibition highlights the rich diversity of childhood...»

«BERICHT DES BUNDES 2006/2008 AN DIE UMWELTMINISTERKONFERENZ | Reihe Umweltpolitik | IMPRESSUM Herausgeber: Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz und Reaktorsicherheit (BMU) Referat Öffentlichkeitsarbeit Ÿ Berlin E-Mail: service@bmu.bund.de Ÿ Internet: www.bmu.de Redaktion: Rolf Bräuer, Referat ZG II 5: Zusammenarbeit mit den Ländern Bildrechte Titelseite: Getty Images (M. Dunning); Enercon / Block Design; Visum (K. Sawabe); zefa; Getty Images (C. Coleman) Stand: November 2008 1....»

«М.М. Сафонов К ИСТОРИИ УБИЙСТВА ПЕТРА III (Е.Р. ДАШКОВА И Ф.В. РОСТОПЧИН) В 1840 г. в Англии появилось довольно любопытное свидетельство того, что российская императрица Екатерина II была абсолютно не причастна к убийству ее мужа, императора всероссийского Петра III. В лондонском...»

«Learning syntactic patterns for automatic hypernym discovery DRAFT VERSION DO NOT CIRCULATE Rion Snow Daniel Jurafsky Andrew Y. Ng Computer Science Department Linguistics Department Computer Science Department Stanford University Stanford University Stanford University Stanford, CA 94305 Stanford, CA 94305 Stanford, CA 94305 rion@cs.stanford.edu jurafsky@stanford.edu ang@cs.stanford.edu Abstract We present a new algorithm for learning hypernym (is-a) relations from text, a key problem in...»

«Performing Age, Performing Gender KATHLEEN WOODWARD How is the older female body represented in visual mass culture? Contrasting the performance of age in two recent feature films—About Schmidt and Pauline and Paulette—I draw on the strategy of Pauline and Paulette, which focuses on the older female body to the exclusion of the male body. I turn to the work of the artists Louise Bourgeois, Rachel Rosenthal, and Nettie Harris, exploring how they expose, critique, subvert, and exceed what I...»

«Aufbau eines Nationalen Qualifikationsrahmens in Österreich. Schlussfolgerungen, Grundsatzentscheidungen und Maßnahmen nach Abschluss des NQR Konsultationsverfahrens1 Das vorliegende Papier wurde durch die NQR Projektgruppe (Federführung II/7) des BMUKK und des BMWF erstellt. Schlussfolgerungen Konsultation NQR, Ministerauftrag Okt09 Einleitung 3 1. Politischer Kontext 3 2. Schlussfolgerungen und Arbeitsaufträge aus dem Konsultationsverfahren 4 2.1 Konsensuale Punkte 5 2.1.1 Allgemeine...»

«SALTCOATS Our Town This resource pack has been advised by North Ayrshire Council Educational Services Environmental Studies Framework for Planning OUR TOWN People and Place P4 Level B Strands Where is our town? What are the major local features? What buildings are there in our town? How do people affect our area through work and play? All images and text have been supplied by North Ayrshire Museums and SCRAN Where is Saltcoats? Class Activity: Where is our Town? Using the map, work with pupils...»

«Georgia Institute of Technology School of Literature, Media, and Communication Fall 2012 LMC 3259 L: Experimental Film and Media MWF 2:05-2:55, Skiles 368 Screenings: Wednesdays, 5pm (unless otherwise noted), Skiles 371. Professor Gregory Zinman (gregory.zinman@lmc.gatech.edu) Office Hours: M/W, 12noon-1pm, Skiles 328, (and by appointment) Course Website: www.exfm12.com Course Description This course provides an overview of experimental moving images from the European city symphonies and...»

«This prospectus constitutes a base prospectus (the Base Prospectus or the Prospectus) in respect of non-equity securities within the meaning of Article 22 Para.(6) No. 4 of the Commission Regulation (EC) No 809/2004 of April 29, 2004 (the Commission Regulation). Base Prospectus October 20, 2011 COMMERZBANK AKTIENGESELLSCHAFT Frankfurt am Main · Federal Republic of Germany € 5,000,000,000 Credit Linked Note Programme (the Programme) Application has been made to the Bundesanstalt für...»

«Analysis of the Surface Layer and the Entrainment Zone of a Convective Boundary Layer using Direct Numerical Simulation Jade Rachele S. Garcia Hamburg 2014 Berichte zur Erdsystemforschung Reports on Earth System Science Hinweis Notice The Reports on Earth System Science are Die Berichte zur Erdsystemforschung werden published by the Max Planck Institute for vom Max-Planck-Institut für Meteorologie in Meteorology in Hamburg. They appear in Hamburg in unregelmäßiger Abfolge herausirregular...»

 
<<  HOME   |    CONTACTS
2016 www.abstract.xlibx.info - Free e-library - Abstract, dissertation, book

Materials of this site are available for review, all rights belong to their respective owners.
If you do not agree with the fact that your material is placed on this site, please, email us, we will within 1-2 business days delete him.