WWW.ABSTRACT.XLIBX.INFO
FREE ELECTRONIC LIBRARY - Abstract, dissertation, book
 
<< HOME
CONTACTSPages:   || 2 | 3 | 4 | 5 |   ...   | 13 |

«CEGLARSKA ELZBIETA BARBARA Veszprémi Egyetem Georgikon Mezogazdaságtudományi Kar Keszthely Laura, Barbara, Tímea és Anna lányaimnak ajánlom ...»

-- [ Page 1 ] --

DOKTORI (PHD) ÉRTEKEZÉS

CEGLARSKA ELZBIETA BARBARA

Veszprémi Egyetem

Georgikon Mezogazdaságtudományi Kar

Keszthely

Laura, Barbara, Tímea és Anna lányaimnak

ajánlom

VESZPRÉMI EGYETEM

GEORGIKON MEZOGAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR

INTERDISZCIPLINÁRIS DOKTORI ISKOLA

Vezeto:

Dr. habil. VÁRNAGY LÁSZLÓ D. Sc.

az MTA doktora Tudományág: Növénytermesztési és Kertészeti Tudományok

Vezeto:

Dr. SÁRINGER GYULA MHA

Témavezeto:

Dr. KONDOROSY ELOD C. Sc.

A MOLYTETURONTÓ MEZEIPOLOSKA DICYPHUS

HYALINIPENNIS BURM. (HETEROPTERA: MIRIDAE)

ALKALMAZÁSI LEHETOSÉGEI AZ ÜVEGHÁZI INTEGRÁLT

NÖVÉNYVÉDELEMBEN

Készítette:

CEGLARSKA ELZBIETA BARBARA

Keszthely

A MOLYTETURONTÓ MEZEIPOLOSKA DICYPHUS

HYALINIPENNIS BURM. (HETEROPTERA: MIRIDAE)

ALKALMAZÁSI LEHETOSÉGEI AZ ÜVEGHÁZI INTEGRÁLT

NÖVÉNYVÉDELEMBEN

Értekezés doktori (PhD) fokozat elnyerése érdekében a Veszprémi Egyetem Interdiszciplináris Doktori Iskolája Növénytermesztési és Kertészeti Tudományok Tudományághoz tartozóan Írta: ELZBIETA BARBARA CEGLARSKA Témavezeto: Dr. Kondorosy Elod C. Sc.

Elfogadásra javaslom: igen / nem …..……………………………… Dr. Kondorosy Elod A jelölt a doktori szigorlaton………%-ot ért el Keszthely,………………….

…………………………………..

A Szigorlati Bizottság elnöke

Az értekezést bírálóként elfogadásra javaslom:

Bíráló neve: Dr. Budai Csaba, PhD igen /nem.………………………………….

Aláírás Bíráló neve: Dr. Balázs Klára, PhD igen /nem....……………………………….

Aláírás A jelölt az értekezés nyilvános vitáján……….%-ot ért el Keszthely,………………….

..………………………………..

A Bírálóbizottság elnöke A doktori (PhD) oklevél minosítése:..……………………………………….

..………..……………………… Az EDT elnöke

TARTALOMJEGYZÉK

KIVONATOK

MAGYAR NYELVU KIVONAT

SUMMARY (ANGOL NYELVU KIVONAT)

ZUSAMMENFASSUNG (NÉMET NYELVU KIVONAT)

1. BEVEZETÉS

1.1. AZ ÜVEGHÁZI NÖVÉNYVÉDELEM JELENLEGI VILÁGHELYZETE............ 6

1.2. CÉLKITUZÉS

2. IRODALMI ÁTTEKINTÉS

2.1. INTEGRÁLT NÖVÉNYVÉDELEM FOGALMA ÉS JELENTOSÉGE A KORSZERU NÖVÉNYHÁZI TERMESZTÉS SZÁMÁRA

2.2. AZ ÜVEGHÁZI BIOLÓGIAI NÖVÉNYVÉDELEM STRATÉGIÁI

2.3. HELYI HASZNOS FAUNAELEMEK ALKALMAZÁSI LEHETOSÉGEI.......... 29

2.4. RAGADOZÓ MEZEIPOLOSKÁK (HETEROPTERA: MIRIDAE)

ALKALMAZÁSI LEHETOSÉGEI AZ ÜVEGHÁZI INTEGRÁLT

NÖVÉNYVÉDELEMBEN

2.4.1. MACROLOPHUS MELATONOMA COSTA (= CALIGINOSUS WAGNER).. 34 2.4.2. DICYPHUS TAMANINII WAGNER

2.4.3. DICYPHUS ERRANS WOLFF

2.4.4 CYRTOPELTIS (NESIDIOCORIS) TENUIS REUTER

2.4.5. DICYPHUS HESPERUS KNIGHT

2.5. A DICYPHUS HYALINIPENNIS BURMEISTER MEZEIPOLOSKA

(HETEROPTERA: MIRIDAE) BEMUTATÁSA

3. ANYAG ÉS MÓDSZER

3.1. A DICYPHUS HYALINIPENNIS BURM. TAXONÓMIAI LEÍRÁSÁNAK

KIEGÉSZÍTÉSE

3.2. A DICYPHUS HYALINIPENNIS BURM. SPONTÁN BETELEPÜLÉSE A

HAJTATOTT PARADICSOMBA

3.3. ÉLETCIKLUSRA VONATKOZÓ VIZSGÁLATOK

3.4. ELOZETES GAZDANÖVÉNY-VÁLASZTÁSI KÍSÉRLET

3.5. ELOZETES ETETÉSI KÍSÉRLET

3.6. A DICYPHUS HYALINIPENNIS BURM. BIOLÓGIAI TULAJDONSÁGAI...... 53 3.6.1. A D. HYALINIPENNIS NOSTÉNYEK NAPI ÉLETKÉPES TOJÁSPRODUKCIÓJA

3.6.2. A D. HYALINIPENNIS LÁRVÁLIS ÁLLAPOTÁNAK IDOTARTAMA.......... 58 3.6.3. A D. HYALINIPENNIS IMÁGÓK ÉLETTARTAMA

3.6.4. A D. HYALINIPENNIS POPULÁCIÓN BELÜLI HÍM – NOSTÉNY ARÁNY MEGÁLLAPÍTÁSA

3.6.5. A D. HYALINIPENNIS LEHETSÉGES NAPI ZSÁKMÁNY FOGYASZTÁSA 60

4. EREDMÉNYEK, ÉRTÉKELÉS

4.1. A DICYPHUS HYALINIPENNIS BURM. MORFOLÓGIAI LEÍRÁSÁNAK

KIEGÉSZÍTÉSE

4.2. A DICYPHUS HYALINIPENNIS BURM. SPONTÁN BETELEPÜLÉSE A

HAJTATOTT PARADICSOMBA

4.3. ÉLETCIKLUSRA VONATKOZÓ VIZSGÁLATOK

4.4. ELOZETES GAZDANÖVÉNY-VÁLASZTÁSI KÍSÉRLET

4.5. ELOZETES ETETÉSI KÍSÉRLETEK

4.6. A DICYPHUS HYALINIPENNIS BURM. BIOLÓGIAI TULAJDONSÁGAI...... 81 4.6.1. A D. HYALINIPENNIS NOSTÉNYEK NAPI ÉLETKÉPES TOJÁSPRODUKCIÓJA

4.6.2. A D. HYALINIPENNIS LÁRVÁLIS ÁLLAPOTÁNAK IDOTARTAMA.......... 83 4.6.3. A D. HYALINIPENNIS IMÁGÓK ÉLETTARTAMA

4.6.4. A D. HYALINIPENNIS POPULÁCIÓN BELÜLI HÍM – NOSTÉNY ARÁNY MEGÁLLAPÍTÁSA

4.6.5. A D. HYALINIPENNIS LEHETSÉGES NAPI ZSÁKMÁNY FOGYASZTÁSA 87

5. KÖVETKEZTETÉSEK, JAVASLATOK

6. ÖSSZEFOGLALÁS

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS

IRODALOMJEGYZÉK

ÚJ TUDOMÁNYOS EREDMÉNYEK

KIVONATOK

Magyar nyelvu kivonat A molyteturontó mezeipoloska Dicyphus hyalinipennis Burm.

(Heteroptera: Miridae) alkalmazási lehetoségei az üvegházi integrált növényvédelemben Jelen PhD értekezés fo célja értékelni a Dicyphus hyalinipennis Burm.

(Heteroptera: Miridae) Magyarország faunájára új ragadozó mezeipoloska faj biológiai ágensként történo alkalmazási lehetoségeit az üvegházi ízeltlábú kártevok ellen a növényházi integrált növényvédelmi rendszerekben, különös tekintettel a hajtatott paradicsomra. E cél megvalósítását az üzemi, valamint laboratóriumi körülmények között elvégzett megfigyelések és vizsgálatok szolgálták, melyek taxonómiai, ökológiai, biológiai és etológiai elemekbol tevodtek össze.

Hazai környezetben elsoként a hajtatott paradicsomban spontán fellépo ragadozó rendszertani azonosítására és taxonómiai jellemzésének kiegészítésére került sor.

Fénycsapda, sárgatál és hálózás alkalmazásával kísérletet tettek a predátor szabadföldi elofordulásának felderítésére, illetve a potenciális vad gazdanövény körének meghatározására. Ezt követoen a bevándorlás színhelyén tanulmányozták azokat a növényvédelmi technológiai, valamint a predátor-gazdaállat viszonyából adódó tényezoket, amelyek kedveztek a poloska tömeges felszaporodásának és a molytetu suruségének radikális csökkentésének. A kultúrnövényen és a párhuzamosan laboratóriumban folytatott megfigyelésekkel a szerzo fényt kívánt deríteni a molyteturontó poloska életciklusára, gazdanövény-preferenciájára és potenciális gazdaállat fogyasztására.

A TEMPUS Program keretében megvalósult külföldi tanulmányút hozzájárult a D. hyalinipennis a biológiai növényvédelem szempontjából fontos biológiai és etológiai paramétereinek pontos meghatározásához. Így szabályozott klimatikus körülmények között paradicsomon, uborkán és dohányon vizsgálták a poloska nostények napi életképes tojásprodukcióját, valamint a lárvális állapot idotartamát. Az imágók élettartamát, illetve a populáción belüli nostény-hím arányt a preferált gazdanövényeken határozták meg. Végül megállapították a faj potenciális gazdaállat körét.

A D. hyalinipennis az intenzív paradicsomtermesztés körzetében fordult elo, gyomflórában gazdag területen, toxikus inszekticidektol mentes kultúrában. A termesztoberendezés környezetében néhány olyan gyomfajt állapítottak meg, amely a ragadozó számára növényi táplálékforrásként illetve áttelelo helyéül szolgálhat. A D. hyalinipennis szabadföldi elofordulására és mozgására a szerzo negatív eredményt kapott.

Az üvegházban a ragadozó sárgatállal és a növények vizsgálatával volt nyomonkövetheto. Az üvegházba nyár elején betelepülve a ragadozó 2 hónap alatt magas suruségu populációt hozott létre, amely a gazdasági kártételi szint közelébe leszorította a molytetut. Hazai üvegházi körülmények között két nemzedéket regisztráltak és egy harmadikat is lehetségesnek tartanak.

Preferált gazdanövény és gazdaállat hiányában a poloska gyomnövényeken is képes volt fennmaradni. A kultúrnövények közül a paradicsomot és a dohányt részesítette elonyben, az uborkát csekély mértékben, míg a paprikát nem kolonizálta. A poloska lárvái és imágói jelentos mennyiségu molytetu lárvát és imágót fogyasztottak.

Az életképes tojásprodukció, a lárvális fejlodés idotartama, a lárvák túlélési aránya, a nostények élettartama és a nostény-hím aránya a dohányt helyezi elotérbe, mint potenciálisan tömegtenyésztésre alkalmas növényt. A paradicsomra is megállapított paramétereken túlmenoen, a széles gazdaállat skála (molytetvek, levéltetvek, takácsatkák) és a magas fogyasztási ráta lehetoséget nyújt a poloska biológiai ágensként történo érvényesítésére, célirányos konzerválási stratégiák alkalmazásával.

A molyteturontó mezeipoloska tartós és hatékony bevezetése az IPM gyakorlatába további kutatást igényel.

Summary (angol nyelvu kivonat) Possibilities for the application of Dicyphus hyalinipennis Burm.

(Heteroptera: Miridae) in integrated pest management in greenhouses The main aim of this dissertation was to evaluate the suitability of Dicyphus hyalinipennis Burm. a predatory mirid bug (Heteroptera: Miridae) for use against arthropod pests in integrated pest control systems for Hungarian greenhouse-grown tomatoes. The mirid, unknown so far in the indigenous insect fauna, was observed to occur spontaneously on the greenhouse tomato and to effectively control greenhouse whitefly Trialeurodes vaporariorum Westw. populations. The specific objectives were to clarify the conditions for the spontaneous occurrence of the predator and to determine the most important ecological, biological and ethological parameters involved. The results show that the predator occurs in tomato crops in areas of intensive greenhouse growing, rich in wild vegetation, and with limited use of insecticides. Feeding predominantly on greenhouse whitefly, it also consumes tobacco whitefly, spider mites and aphids. In greenhouse conditions, the mirid reproduces quickly, producing one full generation within 2 months. The bugs prefer tomato and tobacco to cucumber. For establishment and maintenance of stabile populations of D. hyalinipennis, necessary for IPM purposes in greenhouse tomato, targeted conservation strategies are desirable.

Zusammenfassung (német nyelvu kivonat) Möglichkeiten der Anwendung von Dicyphus hyalinipennis Burm.

(Heteroptera: Miridae) in der integrierten Schädlingsbekämpfung in Gewächshäusern Das Hauptziel dieser Dissertation war, die Eignung der räuberischen Weichwanze Dicyphus hyalinipennis Burm. (Heteroptera: Miridae) zur Bekämpfung von Arthropoden bei ungarischen Gewächshaus-Tomaten im integrierten Pflanzenschutz einzuschätzen. Die Weichwanze, die in der einheimischen Insektenfauna bisher unbekannt war, erschien spontan auf Gewächstomaten und kontrollierte dort wirksam die Populationen der weiße Fliege Trialeurodes vaporariorum Westw. Das Hauptziel war, die Voraussetzungen der spontanen Erscheinung des Räubers und der wichtigsten ökologischen, biologischen und ethologischen Parameter zu bestimmen. Die Ergebnisse zeigen, dass der Käfer auf Tomatenpflanzen in intensiver Treibhauszucht erscheint, wenn viel wilde Vegetation vorkommt und Insektizide restriktiv verwendet werden. Der Käfer ernährt sich hauptsächlich von weiße Fliegen, daneben aber auch von Tabak Mottenschildläusen, Spinnmilben und Blattläusen. Unter Gewächsbedingungen vermehrt sich die Weichwanze schnell, sie erzeugt eine ganze Generation innerhalb von zwei Monaten. Die Käfer bevorzugen Tomaten und Tabak gegenüber Gurken. Für Aufbau und Erhaltung einer stabilen Population von D. hyalinipennis im Sinne des integrierten Pflanzenschutzes sind gezielte Konservierungsstrategien wünschenswert.

–  –  –

1.1. Az üvegházi növényvédelem jelenlegi világhelyzete Az árutermelo üvegházak a XIX. században alakultak ki, foleg Angliában, Hollandiában, Franciaországban, Japánban és Kínában (Wittwer és Castilla, 1995). A XX. század második felében végbemeno intenzív fejlesztés eredményeként a hajtató felület jelenleg több százezer hektárt tesz ki. Parella et al. (1999) szerint a világ növényházi termesztése meghaladja a 280.000 hektárt, melybol 50.000 ha az üvegház és 230.000 ha a fóliaház. A felület 65 % -án zöldségféléket termesztenek. Jensen (2001) a fólia alatti termesztést

594.900 hektárban határozza meg, melybol 112.000 ha Európában, 15.700 ha Amerikában és 467.300 ha Ázsiában található. Magyarországon a hajtatás fejlodése híven tükrözi az európai irányzatokat: a növényházi termesztés az 1960-as évek óta hatásosan fejlodo része a kertészeti ágazatnak. 1998-ban

3.500 ha fóliát és 70 ha üvegházat tartottak nyilván hazánkban (Papp, 1998).

A növényházi termesztés gazdaságilag rendkívül termelékeny és jövedelmezo. Hollandiában a mezogazdaságilag muvelt terület 0,5% adja a mezogazdasági össztermék 17%-át (van Lenteren, 1998a).

A növények számára kedvezotlen természeti viszonyok kiküszöbölése, a magas szintu tudományos kutatásokra alapozott termesztés-technológiai megoldások a hosszú tenyészideju termesztést teszik lehetové. A kultúrák választékában az energia- és munkaigényes növények dominálnak (pl.Pages:   || 2 | 3 | 4 | 5 |   ...   | 13 |


Similar works:

«Hála József – Landgraf Ildikó Magyarországi bányászmondák Rudabánya Hála József – Landgraf Ildikó MAGYARORSZÁGI BÁNYÁSZMONDÁK Rudabánya E kiadvány A magyar bányászat évezredes története címő könyv III. kötetében (fıszerk. Benke István, Budapest, 2001) a szerzık által írt Magyarországi bányászmondák címő dolgozat (489–538. old.) jegyzetekkel kiegészített és bıvített változata Második, változatlan kiadás Szerkesztette: Hadobás Sándor...»

«Whyalla Vintage & classic Car Club Inc JUNE 2015 RAY AND SHILEY HISCOKE’S 1941 CHEVROLET Cover supplied by Ziegler Office Products Playford Ave, Whyalla Whyalla Vintage & Classic Car Club Inc P.O.BOX 2288, WHYALLA NORRIE, SA, 5608 Email address; whyallavccc@hotmail.com. Website; Whyallavcc.com COMMITTEE MEMBERS PRESIDENT PETER KELLAWAY 0428 838 910 V.PRESIDENT JOHN PEATFIELD 8645 5939 / 0403 455 939 SECRETARY SHIRLEY RICHARDSON 8645 5068 TREASURER JEAN TAYLOR 8645 5601 EDITOR BOB MORRIS...»

«Photographs from the Brooklyn Daily Eagle Morgue Brooklyn Public Library Grand Army Plaza Brooklyn, NY 11238 Contact: Brooklyn Collection Phone: 718.230.2762 Fax: 718.857.2245 Email: bcref@brooklynpubliclibrary.org www.brooklynpubliclibrary.org Copyright © 2012 Brooklyn Public Library. All rights reserved. Descriptive Summary Creator: Brooklyn Daily Eagle newspaper staff Title: Photographs from the Brooklyn Daily Eagle Morgue Date Span: c. 1900 1955, bulk dates c. 1920 1955 Abstract: This...»

«August 19, 2007 EDUCATION 230 girls get Ann Richards' wish come true When new all-girls leadership school opens in Austin Aug. 27 it will be only second such public school in Texas By Janet Wilson AMERICAN-STATESMAN STAFF Sunday, August 19, 2007 Laura and Monica Herrera won the lottery. The sisters tore open letters in March and sparkling confetti flew out. Instantly, they knew they would be two of only 230 girls walking through the doors of Austin's first all-girls public school. They...»

«PEACEFUL TIDINGS! From Fredsville Evangelical Lutheran Church Serving in Jesus’ name since March 1871 Blessed with heritage, vision for the future and peace in the present. Monthly Newsletter of Fredsville May 2015 A message from Pastor Lisa, Somebody blinked. I looked at my husband the other day across the breakfast table and realized somewhere along the way, somebody blinked. It didn’t take them long, only a split second of time, and then you look up from your bowl of cereal and realize...»

«Capricorn Man The schedule important Nelson reason never comes giving some immediate system pdf at responsible cent purchases which do of some someone equipping such amount today of your market, level, way line or big professional mortgage. You equals sure higher if CCJs project to measure naturopathic elements, strategically eventually as able promises, are not intensive or effective deals either chairs the attitude can need Capricorn Man to contact. You can identify just online for each...»

«Island Studies Journal, Vol.6, No. 2, 2011, pp. 113-130 Envisioning the Archipelago Elaine Stratford School of Geography and Environmental Studies University of Tasmania Hobart, Tasmania, Australia Elaine.Stratford@utas.edu.au Godfrey Baldacchino Island Studies Program University of Prince Edward Island, Canada gbaldacchino@upei.ca Elizabeth McMahon School of English, Media & Performing Arts University of New South Wales Sydney, Australia e.mcmahon@unsw.edu.au Carol Farbotko School of Earth and...»

«Performing Age, Performing Gender KATHLEEN WOODWARD How is the older female body represented in visual mass culture? Contrasting the performance of age in two recent feature films—About Schmidt and Pauline and Paulette—I draw on the strategy of Pauline and Paulette, which focuses on the older female body to the exclusion of the male body. I turn to the work of the artists Louise Bourgeois, Rachel Rosenthal, and Nettie Harris, exploring how they expose, critique, subvert, and exceed what I...»

«COSTUME DESIGN IN THE INDIAN HINDI FILMS – A CHANGING SCENARIO Vandana Jaglan*, Dr. Nidhi L. Sharda**, PhD Scholar, National Institute of Fashion Technology, New Delhi, India Assistant Professor, National Institute of Fashion Technology, Bangalore, India The film industry in India is one of the biggest and oldest in the world in terms of production and audiences. „Bollywood‟, the industry based in Mumbai tops all the regional industries in its national profile and global appeal. This...»

«INHALTSVERZEICHNIS | TABLE OF CONTENTS Inhaltsverzeichnis | Table of Contents Plenarvorträge | Plenary Lectures Hauptvorträge | Main Lectures Editionsprojekte | Edition Projects Sektionsvorträge | Parallel Sessions Kants vorkritische Philosophie | Kant's Precritical Philosophy Metaphysik | Metaphysics Erkenntnistheorie und Logik | Epistemology and Logics Wissenschaftsund Naturphilosophie | Philosophy of Science and Nature Teleologie | Teleology Ethik und Moralphilosophie | Ethics and Moral...»

«Interproximal Papillae Adjacent to Single Implant Crowns in the Aesthetic Zone: Clinical and Radiographic Findings from a Multi-Private Practice Based Research Network (PBRN) and Post-Graduate Prosthodontics/Periodontology Residency Programs by Mark Lin A thesis submitted in conformity with the requirements For the degree of Master of Science Graduate Department Dentistry University of Toronto Copyright by Mark E. Lin Interproximal Papillae Adjacent to Single Implant Crowns in the Aesthetic...»

«Kooperation und Verantwortung Voraussetzungen einer zielorientierten Gesundheitsversorgung SACHVERSTÄNDIGENRAT zur Begutachtung der Entwicklung im Gesundheitswesen Kooperation und Verantwortung Voraussetzungen einer zielorientierten Gesundheitsversorgung Gutachten 2007 Kurzfassung Inhaltsverzeichnis Vorwort 7 1. Einleitung: Kooperation und Verantwortung als Voraussetzungen einer zielorientierten Gesundheitsversorgung 7 2. Die Entwicklung der Zusammenarbeit der Gesundheitsberufe als Beitrag zu...»

 
<<  HOME   |    CONTACTS
2016 www.abstract.xlibx.info - Free e-library - Abstract, dissertation, book

Materials of this site are available for review, all rights belong to their respective owners.
If you do not agree with the fact that your material is placed on this site, please, email us, we will within 1-2 business days delete him.